Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.5350

Tytuł:

uchwała nr XXV/198/2012 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XI/56/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Pułtusk

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Miejska w Pułtusku
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 5350
Hasła:oświata i wychowanie

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3101

  uchwała nr XXII/155/2012 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 marca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XI/56/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Pułtusk

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.86.2765

  uchwała nr XI/56/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Pułtusk

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.86.2766

  uchwała nr XI/57/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/359/2000 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 14 września 2000 r. z późniejszymi zmianami w sprawie sieci publicznych przedszkoli na terenie Gminy Pułtusk

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.86.2767

  uchwała nr XI/58/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr VII/84/99 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 4 marca 1999 r. z późniejszymi zmianami w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Pułtusk

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1243

  uchwała nr XXI/139/2012 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 31 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę nr XLIII/500/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Pułtusk przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

zamów dokument

Porady prawne

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Egzekucja opłaty parkingowej

  Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/393/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 stycznia 2005 r. stanowi w § 6 w razie nieściągalności opłaty za parkowanie przez RKiSPP (...)

 • Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę

  Mamy pracownika, któremu potrącamy zajęcie komornicze. Jaką kwotę minimalnego wynagrodzenia wolną od potrąceń zastosować - czy z grudnia 2011 tj. 1386,00, czy stycznia (...)

 • Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej

  Dnia 8 czerwca 2012r. X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przekształciła się w X spółkę akcyjną (wpis do KRS). 6 lipca odbyło się pierwsze posiedzenie (...)

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5349

  uchwała nr XXV/197/2012 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Pułtusk

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5348

  uchwała nr XXV/194/2012 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za przewozy osób autobusami komunikacji miejskiej w Pułtusku oraz ustalenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5347

  uchwała nr XXV/193/2012 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Pułtusk, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5346

  uchwała nr XXXIX/1036/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5345

  uchwała nr XVIII/91/2012 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pacyna.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.