Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.549

Tytuł:

uchwała nr XIV/99/2012 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz szczegółowych warunków przyznawania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-03-07
Organ wydający:Rada Miejska w Przecławiu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 549
Hasła:Pomoc społeczna

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

?

Rzeszów, dnia 7 marca 2012 r. Poz. 549

UCHWAŁA NR XIV/99/2012 RADY MIEJSKIEJ W PRZECŁAWIU z dnia 16 lutego 2012 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz szczegółowych warunków przyznawania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15; art. 40 ust.1; art. 42 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z 2009r. z późn. zm.), art. 5 ust.2, ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 Nr 267 poz. 2259 z późn. zm.) Rada Miejska w Przecławiu § 1. W związku z realizacją programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? udzielając pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych podwyższa się kryterium dochodowe do 175 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1, ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. § 2. Ustalenia § 1 stosuje się odpowiednio do osób i rodzin, w których przynajmniej jeden członek rodziny pozostaje w stałym leczeniu potwierdzonym zaświadczeniem lekarskim oraz ponosi udokumentowane wydatki z tym związane. § 3. Ustalenia niniejszej uchwały dotyczą roku budżetowego 2012. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przecławia. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Przecławiu Zenon Krawczyk
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.6.145

  uchwała nr III/20/2010 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz szczegółowych warunków przyznawania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXX/191/2010 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnej pomocy w formie dożywiania zgodnie z wieloletnim programem " Pomoc państwa w zakresie dożywiania "

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIII/149/12 Rady Gminy Włodawa z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie dożywiania przyznaną w ramach programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?.

 • DZ. URZ. 2010.273.2775

  uchwala nr 122/2010 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz ustalenia warunków odpłatności za pomoc udzieloną w zakresie dożywiania dla osób i rodzin, których dochód przekracza kryterium dochodowe

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVIII/317/10 Rady Gminy Stoczek Łukowski z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnej pomocy w formie dożywiania zgodnie z wieloletnim programem "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.548

  uchwała nr XVIII/168/12 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii publicznej drogi gminnej ulicy Sandomierskiej ? Bocznej, położonej na terenie Gminy i Miasta Nisko

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.547

  uchwała nr XVIII/163/2012 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Miasta Niska do kategorii dróg gminnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.546

  uchwała nr XX/179/2012 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/494/2010 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Głogów Małopolski oraz jej jednostkom organizacyjnym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.545

  uchwała nr XVIII/5/2012 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cieszanów na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.544

  uchwała nr XV/108/2012 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/87/2011 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia  29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mieleckiego oraz harmonogramu dyżurów całodobowych w 2012 roku.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.