Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.5803

Tytuł:

decyzja nr OWA-4210-66(4)/2012/341/VIIIzm5/RK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie zatwierdzenia piątej zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-08-06
Organ wydający:Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 5803
Hasła:energetyka

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.123.3953

  decyzja nr OWA-4210-32(4)/2011/341/VIIIzm/ES Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.15.541

  decyzja nr OWA-4210-2(5)/2011/341/VIIIZM3/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3025

  decyzja nr OWA-4210-17(4)/2012/341/VIIIzm3/ES Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zatwierdzenia trzeciej zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.101.3238

  decyzja nr OWA-4210-17(13)/2011/341/VIII/MB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5390

  decyzja nr OWA-4210-59(4)/2012/341/VIIIzm4/ES Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5802

  uchwała nr XXIII/279/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5801

  uchwała nr XXIII/275/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2012 - 2020

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5800

  uchwała nr 134/XXVII/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5799

  uchwała nr XIX/109/12 Rady Gminy w Regiminie z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie w sprawie zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorowi i wicedyrektorowi, zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5798

  uchwała nr XIX/106/12 Rady Gminy w Regiminie z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Regimin.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.