Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.590

Tytuł:

uchwała nr XV/110/2012 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie opłat za pochowanie zwłok na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Majdan Królewski

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-03-12
Organ wydający:Rada Gminy Majdan Królewski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 590
Hasła:Pogrzeby

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

?

Rzeszów, dnia 12 marca 2012 r. Poz. 590

UCHWAŁA NR XV/110/2012 RADY GMINY MAJDAN KRÓLEWSKI z dnia 30 stycznia 2012 r.

w sprawie opłat za pochowanie zwłok na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Majdan Królewski Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 ze zm.) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzu i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 ze zm.), Rada Gminy Majdan Królewski uchwala, co następuje: § 1. 1. Ustala się opłaty za pochowanie zwłok na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Majdan Królewski jak następuje: 1) a) b) c) d) 2) a) b) c) opłata za miejsce na cmentarzu komunalnym w grobie ziemnym albo murowanym: grób pojedynczy lub podwójny w pionie - 140 zł, grób mały (dzieci do 6 lat) - 37 zł, grób urnowy - 93 zł, grób rodzinny dwumiejscowy na jednym poziomie - 232 zł. opłata za pochówek: do grobu ziemnego lub murowanego ? 278 zł; do grobu ziemnego dziecka do lat 6 - 93zł; do istniejącego grobu - 93 zł.


2. Do opłat, o których mowa w ust. 1, dolicza się podatek od towarów i usług wg obowiązującej stawki tego podatku. § 2. Traci moc uchwała Nr XV/128/2000 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z miejsca pochówku na Cmentarzu Komunalnym w Komorowie. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Majdan Królewski. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Przewodniczący Rady Gminy Bogusław Godek
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.37.792

  uchwała nr VI/43/2011 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Majdan Królewski

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.37.791

  uchwała nr V/32/2011 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu cmentarza w Hucie Komorowskiej gm. Majdan Królewski

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.9.202

  porozumienie Wójta Gminy Majdan Królewski z dnia 29 stycznia 2010r. zawarte w Kolbuszowej pomiędzy Powiatem Kolbuszowskim a Gmin a Majdan Królewski w sprawie powierzenia do prowadzenia niektórych zadań publicznych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.70.1651

  uchwała nr XXII/218/09 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 7 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/281/06 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 10 sierpnia 2006 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Majdan Królewski

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.125.2476

  uchwała nr XXXVII/353/10 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Majdan Królewski w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwoju sportu.

zamów dokument

Porady prawne

 • Osoby uprawnione do żądania ekshumacji

  Kto jest uprawniony do żądania ekshumacji zwłok?

 • Prawo do ekshumacji zwłok

  Chcę pozwać państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w X oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w X o naruszenie dobra osobistego - prawa do ekshumacji (...)

 • Ekshumacja zwłok i pochowanie w innym miejscu

  Wobec mojego konkubenta umorzono śledztwo. Otrzymał status poszkodowanego w sprawie o morderstwo i zlecenie. W trakcie, gdy był w areszcie jako podejrzany, zwłoki jego (...)

 • Likwidacja nagrobka a opłata za miejsce

  Czy zarządca cmentarza komunalnego lub gmina ma obowiązek poinformowania mnie o likwidacji nagrobka na cmentarzu komunalnym jeżeli zapomiałem wnieść stosowną opłatę (...)

 • Legalne pochowanie prochów

  Zmarła osoba, której ostatnim życzeniem było, aby po śmierci została skremowana, a jej prochy rozrzucone po polach. Czy takie postępowanie byłoby legalne? W jaki sposób (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.589

  uchwała nr XIV/78/2012 Rady Gminy Lutowiska z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Lutowiskach

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.588

  uchwała nr XIV/73/2012 Rady Gminy Lutowiska z dnia 27 stycznia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Lutowiska na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.587

  uchwała nr XIV/97/2012 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 stycznia 2012r. U C H W A Ł A B U DŻ E T O W A GMINY Białobrzegi na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.586

  uchwała nr XIX/216/12 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ?Rymanów?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.585

  uchwała nr XVI/157/11 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2012 rok.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.