Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.64

Tytuł:

aneks nr 1 Wójta Gminy Białośliwie; Zarządu Powiatu Pilskiego z dnia 7 września 2011r. do porozumienia zawartego w Pile w dniu 31 marca 2011 r. pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Białośliwie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-01-04
Organ wydający:Wójt Gminy Białośliwie; Zarząd Powiatu Pilskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 64
Hasła:aneksy do porozumień

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

?

Poznań, dnia 4 stycznia 2012 Poz. 64

ANEKS NR 1 z dnia 7 września 2011 r.

do porozumienia zawartego w Pile w dniu 31 marca 2011 r. pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Białośliwie § 1. W porozumieniu zawartym w Pile w dniu 31 marca 2011 roku pomiędzy Powiatem Pilskim, a Gminą Białośliwie wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 1 skreśla się pkt 3; 2) w § 2 skreśla się pkt 3; 3) w § 3 skreśla się pkt 3. § 2. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania. § 3. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Przekazującego i jeden dla Przyjmującego.


Przyjmujący:

Przekazujący:

Wójt Gminy Białośliwie (-) Franciszek Tamas

Starosta Pilski (-) Mirosław Mantaj

Wicestarosta Pilski (-) Bogusław Mikita
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.23.547

  aneks nr 1 Wójta Gminy Kaczory; Zarządu Powiatu Pilskiego z dnia 24 sierpnia 2010r. do porozumienia zawartego w Pile w dniu 5 lutego 2010 r. pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Kaczory

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.330.5589

  aneks nr 1 Starosty Pilskiego z dnia 24 października 2011r. do porozumienia zawartego w Pile w dniu 07 lutego 2011 r. pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Łobżenica

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3152

  aneks nr 1 Wójta Gminy Kaczory; Zarządu Powiatu w Pile z dnia 21 maja 2012r. do porozumienia zawartego w Pile w dniu 5 marca 2012 r. pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Kaczory

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3153

  aneks nr 1 Burmistrza Ujścia; Zarządu Powiatu w Pile z dnia 20 kwietnia 2012r. do porozumienia zawartego w Pile w dniu 2 marca 2012 r. pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Ujście

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.803

  aneks nr 2 Burmistrza Miasta Łobżenica; Zarządu Powiatu w Pile z dnia 1 grudnia 2011r. aneks do porozumienia zawartego w Pile w dniu 07 lutego 2011 r. pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Łobżenica

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.63

  uchwała nr XV/107/2011 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.62

  uchwała nr XV/106/2011 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia ?Rocznego programu współpracy Gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.61

  uchwała nr XVII/69/11 Rady Gminy w Chodowie z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.60

  uchwała nr XX / 216 / 2011 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?terenów zabudowy mieszkaniowej w Lusówku ? w rejonie ulicy Sierosławskiej ? dla działek 165/1 i 165/2?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.59

  uchwała nr 57/11 Rady Gminy Rzgów z dnia 19 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sławsk i Rzgów Drugi.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.