Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.743

Tytuł:

ogłoszenie nr 1/2012 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Dębowiec .

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-03-27
Organ wydający:Wójt Gminy Dębowiec
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 743
Hasła:Mieszkaniowy zasób gminy

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

?

Rzeszów, dnia 27 marca 2012 r. Poz. 743

OGŁOSZENIE NR 1/2012 WÓJTA GMINY DĘBOWIEC z dnia 22 marca 2012 r.

w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Dębowiec. Na podstawie art.4a ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31 , poz. 266 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007r. (Dz. U. Nr 250,poz. 1873) Wójt Gminy Dębowiec ogłasza zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Dębowiec. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Dębowiec a) I półrocze 2011 Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu


Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego Powierzchnia lokalu Standard lokalu A poniżej 40 m

2

do 1918 r. zły* dobry

1919-45 zły dobry

1946-1970 zły dobry

1971-2002 zły dobry

po 2002 r. zły dobry

B C A

40 m do 60 m

2

2

B C

powyżej 60 m do 80 m2

2

A B C A 1,40

powyżej 80 m

2

B C

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?2? Poz. 743 ?

b)

II półrocze 2011 Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego

Powierzchnia lokalu

Standard lokalu

do 1918 r. zły* dobry zły

1919-45 dobry

1946-1970 zły dobry

1971-2002 zły dobry

po 2002 r. zły dobry

A poniżej 40 m2 B C A 40 m2do 60 m2 B C powyżej 60 m2 do 80 m2 A B C A powyżej 80 m2 B C 1,40

A - standard wysoki (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku) B - standard średni (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak instalacji centralnego ogrzewania) C standard niski (brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej) * - budynek wymaga remontu 1) ** stawka czynszu najniższa; średnia z najniższych stawek w przypadku większej liczby stawek 2) - stawka czynszu najwyższa; średnia z najniższych stawek w przypadku większej liczby stawek

Wójt Gminy Dębowiec

Zbigniew Staniszewski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.20.489

  ogłoszenie Wójta Gminy Dębowiec z dnia 18 marca 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Dębowiec

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.41.896

  obwieszczenie nr 1/2011 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 21 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Dębowiec

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.50.88

  ogłoszenie Burmistrza Moniek z dnia 11 marca 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Mońki

 • Dziennik Urzędowy

  ogłoszenie nr RG.7113.1.2011 Wójta Gminy Lubartów z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2010 r. położonych na obszarze Gminy Lubartów

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.92.10

  ogłoszenie nr 1/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Miejskiej Hajnówka

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.742

  rozporządzenie nr 2/2012 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mielcu z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt w miejsowości Kębłów na terenie gminy Padew Narodowa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.741

  porozumienie nr 072/2/2012 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 26 stycznia 2012r. zawarte w Dębicy pomiędzy Powiatem Dębickim a Gminą Czarna w sprawie przekazania do realizacji Gminie Czarna bieżącego utrzymania dróg powiatowych w zakresie - koszenie poboczy, wycinanie krzewów i zarośli w pasie drogowym. 

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.740

  uchwała nr XVII/81/2012 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 26 stycznia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY WADOWICE GÓRNE NA ROK 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.739

  uchwała nr 101/XVI/2012 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Gminy Stary Dzików na 2012 rok Nr 92/XV/2012 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 25 stycznia 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.738

  uchwała nr 92/XV/2012 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 25 stycznia 2012r. Uchwała budżetowa Gminy Stary Dzików na 2012 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.