Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.752

Tytuł:

rozporządzenie nr 8/2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie gmin: Korczyna, Krościenko Wyżne w powiecie krośnieńskim oraz Haczów, Jasienica Rosielna w powiecie brzozowskim.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-03-28
Organ wydający:Wojewoda Podkarpacki
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 752
Hasła:Choroby zakaźne zwierząt

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

?

Rzeszów, dnia 28 marca 2012 r. Poz. 752

ROZPORZĄDZENIE NR 8/2012 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 27 marca 2012 r.

w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie gmin: Korczyna, Krościenko Wyżne w powiecie krośnieńskim oraz Haczów, Jasienica Rosielna w powiecie brzozowskim. Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 pkt 3 lit. b pkt 4 pkt 8 pkt 8a ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z późn. zm.) - po stwierdzeniu wystąpienia wścieklizny u lisa wolno żyjącego padłego na terenie nieruchomości gruntowej zabudowanej w miejscowości Kombornia zarządzam, co następuje: § 1. Uznaje się miejscowości: Iskrzynia w gminie Korczyna; Krościenko Wyżne w gminie Krościenko Wyżne w powiecie krośnieńskim oraz miejscowości: Haczów, Malinówka, Jabłonica Polska w gminie Haczów; Jasienica Rosielna, Orzechówka, Wola Jasienicka w gminie Jasienica Rosielna w powiecie brzozowskim za obszary zagrożone wścieklizną u zwierząt i oznacza się je tablicami ostrzegawczymi o treści: ?UWAGA! Obszar zagrożony wścieklizną zwierząt? . § 2. Na obszarze zagrożonym wścieklizną zwierząt, o którym mowa w § 1, nakazuje się: 1) 2) 3) umieszczenie tablic z napisem ostrzegawczym, o którym mowa w § l; trzymanie psów na uwięzi, a kotów w zamknięciu; odstrzał sanitarny lisów wolnożyjących na zasadach określonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krośnie i w Brzozowie. § 3. Na obszarze zagrożonym wścieklizną, o którym mowa w § 1, zakazuje się: 1) 2) 3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt; organizowania polowań i odłowów zwierząt łownych; przemieszczania psów i kotów bez zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krośnie i w Brzozowie.


§ 4. Wykonanie nakazów wymienionych w § 2 pkt 1 powierza się Wójtom Gmin: Korczyna, Krościenko Wyżne, Haczów, Jasienica Rosielna, a wykonanie nakazów wymienionych w § 2 pkt 3 powierza się Przewodniczącemu Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Krośnie. § 5. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. § 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.

WOJEWODA PODKARPACKI Małgorzata Chomycz-Śmigielska
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.883

  rozporządzenie nr 12/2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie gmin: Miejsce Piastowe, Krościenko Wyżne, Iwonicz Zdrój, Rymanów w powiecie krośnieńskim oraz Haczów w powiecie brzozowskim.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.77.1346

  rozporządzenie nr 5/2011 Wojewody Podkarpackiego z dnia 24 maja 2011r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie gmin: Dubiecko w powiecie przemyskim oraz Dynów w powiecie rzeszowskim.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.6.178

  rozporządzenie nr 1/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krośnie z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie gminy Dukla w powiecie krośnieńskim

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1474

  rozporządzenie nr 16/12 Wojewody Podkarpackiego z dnia 3 lipca 2012r. o uchyleniu rozporządzenia w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu krośnieńskiego i jasielskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.87.1974

  porozumienie Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 października 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Krościenko Wyżne w sprawie powierzenia Gminie Krościenko Wyżne prowadzenia zadań publicznych polegających na zimowym utrzymaniu niektórych dróg powiatowych.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.751

  rozporządzenie nr 7/2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie gmin: Dukla, Chorkówka w powiecie krośnieńskim oraz Krempna, Nowy Żmigród w powiecie jasielskim.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.750

  uchwała nr XXII/98/12 Rady Gminy Markowa z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Markowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.749

  uchwała nr XIV/96/11 Rady Gminy Jeżowe z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Jeżowe na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.748

  uchwała nr XVI/90/12 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 13 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.747

  uchwała nr XV/86/12 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie budżetu Gminy Cmolas na rok 2012


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.