Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.895

Tytuł:

uchwała Nr XVIII/165/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/144/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2007 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-04-23
Organ wydający:Rada Miejska w Gryfinie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 895
Hasła:regulaminy

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 23 kwietnia 2012 r. Poz. 895

UCHWAŁA NR XVIII/165/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/144/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2007 r. Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; z 2006 r. Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; z 2009 r. Nr 223, poz. 1458, Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) uchwala się, co następuje: § 1. W uchwale Nr XVI/144/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z placów zabaw na terenach będących własnością Gminy Gryfino załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie: ?Wykaz placów zabaw, na których obowiązuje Regulamin korzystania z placów zabaw będących własnością Gminy Gryfino. 1. Plac zabaw w Gryfinie, przy ul. Artyleryjskiej; 2. Plac zabaw w Gryfinie, przy ul. Kolejowej; 3. Plac zabaw w Gryfinie, przy ul. Rapackiego; 4. Plac zabaw w Gryfinie, przy ul. Parkowej (Park Miejski); 5. Plac zabaw w Gryfinie, przy ul. Asnyka/Krasińskiego; 6. Plac zabaw w Gryfinie, przy ul. Wodnika (przy CW Laguna); 7. Plac zabaw w miejscowości Bartkowo; 8. Plac zabaw w miejscowości Borzym; 9. Plac zabaw w miejscowości Chlebowo; 10. Plac zabaw w miejscowości Chwarstnica; 11. Plac zabaw w miejscowości Czepino; 12. Plac zabaw w miejscowości Daleszewo; 13. Plac zabaw w miejscowości Dołgie; 14. Plac zabaw w miejscowości Drzenin; 15. Plac zabaw w miejscowości Gardno (przy Zespole Szkół); 16. Plac zabaw w miejscowości Gardno (przy boisku sportowym); 17. Plac zabaw w miejscowości Gardno (przy ul. Żelisławieckiej);


Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?2?

Poz. 895

18. Plac zabaw w miejscowości Krajnik; 19. Plac zabaw w miejscowości Krzypnica; 20. Plac zabaw w miejscowości Mielenko Gryfińskie; 21. Plac zabaw w miejscowości Nowe Czarnowo; 22. Plac zabaw w miejscowości Parsówek; 23. Plac zabaw w miejscowości Pniewo; 24. Plac zabaw w miejscowości Radziszewo (przy Szkole Podstawowej); 25. Plac zabaw w miejscowości Sobiemyśl; 26. Plac zabaw w miejscowości Sobieradz; 27. Plac zabaw w miejscowości Stelinko; 28. Plac zabaw w miejscowości Steklno; 29. Plac zabaw w miejscowości Stare Brynki; 30. Plac zabaw w miejscowości Wirów; 31. Plac zabaw w miejscowości Wełtyń; 32. Plac zabaw w miejscowości Zaborze; 33. Plac zabaw w miejscowości Żabnica (przy Szkole Podstawowej); 34. Plac zabaw w miejscowości Żórawie.?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.19.777

  uchwała nr XXXVI/374/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie do wydawania decyzji administracyjnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.12.498

  porozumienie nr EK-3/09 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10 lutego 2009r. zawarte w Gryfinie pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Gmina Gryfino w sprawie powierzenia Gminie Gryfino prowadzenia zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.12.475

  uchwała nr XXXV/360/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2009.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.9.370

  uchwała nr XXXII/323/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Gryfi no

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.19.778

  uchwała nr XXXVI/375/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia ?Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Gryfino w latach 2009-2013?.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.894

  uchwała Nr XIII/179/2012 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia i zasad poboru opłaty targowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.893

  uchwała Nr XXI/321/2012 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej na terenie gminy Dziwnów w drodze inkasa i określenia inkasentów poboru opłaty targowej oraz wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.892

  uchwała Nr XXI/320/2012 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie targowisk, ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej oraz określenia zasad jej poboru.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.891

  uchwała Nr XIX/265/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.890

  uchwała Nr XV/88/12 Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 29 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przysługujących Powiatowi Świdwińskiemu oraz podległym jednostkom organizacyjnym.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.