Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.925

Tytuł:

uchwała Nr XIX/257/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Miasta Koszalin.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-04-25
Organ wydający:Rada Miejska w Koszalinie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 925
Hasła:apteki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 25 kwietnia 2012 r. Poz. 925

UCHWAŁA NR XIX/257/2012 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Miasta Koszalin. Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271; z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788, Nr 98, poz. 817; z 2010 r. Nr 78, poz. 513, Nr 107, poz. 679; z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 82, poz. 451, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 657, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696) oraz art. 12 pkt 11 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 1, art. 40 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) po zasięgnięciu opinii Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie, Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje: § 1. Ustala się rozkład godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Miasta Koszalin:


Lp. Nazwa apteki, adres godziny otwarcia w dni powszednie (poniedziałek - piątek) 9.00 - 17.00 7.30 - 18.00 8.00 - 21.00 9.00 - 21.00 8.00 - 20.00 8.00 - 21.00 8.00 - 18.00 8.00 - 20.00 8.00 - 20.00 godziny otwarcia w soboty 8.00 - 21.00 9.00 - 21.00 9.00 - 14.00 9.00 - 19.00 8.00 - 15.00 9.00 - 15.00 godziny otwarcia w niedzielę 8.00 - 21.00 10.00 - 20.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Apteka ?Alma? ul. H. Modrzejewskiej 24 Apteka ?Alma? al. Monte Cassino 13 Apteka ?Apteka1? ul. Jana Pawła II 20 Apteka ?Aptecom? ul. Paderewskiego 1 Apteka ?Dbam o Zdrowie? ul. 1 Maja 2 Apteka ?Dbam o Zdrowie? ul. Okulickiego 24 Apteka ?Dbam o Zdrowie? ul. Zwycięstwa 204 A Apteka ?Medyczna? ul. Śniadeckich 6 Apteka ?Plus? ul. R. Traugutta 31/1

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?2?

Poz. 925

10 11 12 13 14 15 16 17

Apteka ?Arnika? ul. Lechicka 23 Apteka ?Bursztynowa? ul. Dworcowa 11/15 Apteka Cefarm 33-004 ul. Kaszubska 12 Apteka Cefarm 33-010 ul. Szenwalda 2 A Apteka ?Centralna? ul. Zwycięstwa 154 Apteka ?Centralna-Północ? ul. Kutrzeby 14 Apteka ?Centralna-Śródmieście? ul. Zwycięstwa 94-98 Apteka ?Centralna - Centrum Farmaceutyczne? ul. Piłsudskiego 74 Apteka ?Lipowa? ul. Zwycięstwa 250 Apteka ?Melisa? ul. Łużycka 30 Apteka ?Miedziana? ul. Zwycięstwa 119 Apteka ?Morska? ul. Franciszkańska 104 B Apteka MSWiA ul. Szpitalna 2 Apteka ?Na Skarpie? ul. Sikorskiego 2 f Apteka ?Numer Jeden? ul. Krakusa i Wandy 34 Apteka ?Ogólnodostępna? Rynek Staromiejski 5 Apteka ?Piastowska? ul. Drzymały 3 A Apteka ?Pod Filarami? ul. Zwycięstwa 192 Apteka ?Pod Kaliną? ul. Karłowicza 12 E Apteka ?Pod Lwem? ul. Połtawska 4 Apteka ?Pod Lwem? ul. Sikorskiego 4d Apteka ?Północna? ul. Tatarkiewicza 2 Apteka ?Przy Katedrze? ul. Zwycięstwa 46/U 12 Apteka ?Przy Wiadukcie? ul. Niepodległości 44/48 Apteka ?Rodzinna? ul. Lelewela 9 Apteka ?Świętego Ducha? ul. Staszica 38

8.00 - 19.00 8.00 - 20.00 8.30 - 18.00 8.00 - 19.00 8.00 - 20.00 8.00 - 22.00 8.00 - 20.00 8.00 - 20.00

8.00 - 14.00 9.00 - 15.00 9.00 - 14.00 8.00 - 14.00 9.00 - 16.00 8.00 - 22.00 9.00 - 15.00 9.00 - 15.00

8.00 - 22.00 -

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

8.00 - 19.00 8.00 - 19.00 8.00 - 18.00 8.00 - 19.30 8.00 - 20.00 10.00 - 18.00 8.00 - 20.00 całodobowo 9.00 - 19.00 8.00 - 19.00 9.00 - 18.00 8.00 - 20.00 8.00 - 20.00 9.30 - 18.30 8.00 - 20.00 8.00 - 18.00 8.00 - 19.00 8.00 - 20.00

8.00 - 13.00 8.00 - 15.00 9.00 - 12.00 9.00 - 14.00 9.00 - 14.00 10.00 - 14.00 9.00 - 18.00 całodobowo 9.00 - 18.00 10.00 - 14.00 9.00 - 13.00 8.00 - 15.00 8.00 - 15.00 9.00 - 13.00 9.00 - 15.00 9.00 - 13.00 9.00 - 14.00 8.00 - 15.00

9.00 - 14.00 10.00 - 14.00 całodobowo 8.00 - 15.00

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?3?

Poz. 925

36 37

Apteka ?Verbena? ul. Piłsudskiego 71 Apteka ?Zielona? ul. Śniadeckich 7B 7a/C

8.00 - 20.00 8.00 - 20.00

9.00 - 15.00 9.00 - 15.00

-

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina. § 3. Traci moc uchwała Nr XLIX/579/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Miasta Koszalin. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Żuber
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.128.2865

  uchwała nr XLII-321/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wołomińskiego.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LII/310/10 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 28 września 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 33.VII.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Jeleniej Góry.

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 100/09 Prezydenta Miasta Grudziądz z dnia 19 marca 2009r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Grudziądza

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.320.5228

  uchwała nr XIV/81/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 października 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.924

  uchwała Nr XVI/141/12 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Bobolice  pod potrzeby budowy farmy elektrowni wiatrowych ?Gozd?  dla obszaru położonego w obrębach ewidencyjnych: Kurowo, Ubiedrze, Cybulino i Gozd

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.923

  uchwała Nr XVI\118\2012 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mieszkowice

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.922

  uchwała Nr XVII/197/2012 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Sęczkowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.921

  uchwała Nr XVII/196/2012 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Żegocino.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.920

  uchwała Nr XVII/195/2012 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Laski.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.