Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.927

Tytuł:

uchwała Nr XVII/108/2012 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Dobrej nr XVI/105/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Dobra na lata 2008-2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-04-25
Organ wydający:Rada Miejska w Dobrej
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 927
Hasła:mieszkania

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 25 kwietnia 2012 r. Poz. 927

UCHWAŁA NR XVII/108/2012 RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Dobrej Nr XVI/105/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Dobra na lata 2008-2012. Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) Rada Miejska w Dobrej uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Rady Miejskiej w Dobrej Nr XVI/105/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Dobra na lata 2008 - 2012 wprowadza się następujące zmiany: 1. Dodaje się do Rozdziału I zapis: ?Z zasobu mieszkaniowego gminy wydziela się lokale socjalne wraz z częściami wspólnymi, w części budynku wielorodzinnego w miejscowości Zapłocie 3, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Wielkość zasobu lokali socjalnych będzie weryfikowana przy każdorazowym zwiększeniu gminnego zasobu mieszkaniowego.?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobrej Damian Padziński


Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?2?

Poz. 927

Załącznik do uchwały Nr XVII/108/2012 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 marca 2012 r. Lokale socjalne wraz z przynależną częścią wspólną w miejscowości Zapłocie w budynku Nr 3 Powierzchnia (m?) PARTER 7,98 5,79 6,70 9,05 8,61 8,21 18,96 PODDASZE 11,87 7,22 15,98 19,70 24,53 15,58 23,70 22,84 25,99 23,94 256,65 Numer Lokalu socjalnego Część wspólna Część wspólna Część wspólna Część wspólna Część wspólna Część wspólna Część wspólna Część wspólna Część wspólna Część wspólna 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11

Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Nazwa Pomieszczenia Wiatrołap Przedsionek Klatka schodowa Korytarz Sanitariat damski Sanitariat męski Kuchnia + Jadalnia Klatka schodowa Korytarz Korytarz Lokal socjalny Lokal socjalny Lokal socjalny Lokal socjalny Lokal socjalny Lokal socjalny Lokal socjalny Suma powierzchni
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.127.2519

  uchwała Nr LI/326/2010 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk " Moje Boisko Orlik 2012" w Dobrej

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.13.260

  uchwała nr XXXIX/262/2009 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.6.200

  uchwała nr XXVII/172/2008 z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.342.5813

  uchwała nr X/65/11 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.148.2835

  uchwała nr XXXII /240 /2010 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie ustanowienia tytułu ?Zasłużony dla Gminy Dobra ? Bene Meritus?

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.926

  uchwała Nr XXI/337/2012 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.925

  uchwała Nr XIX/257/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Miasta Koszalin.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.924

  uchwała Nr XVI/141/12 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Bobolice  pod potrzeby budowy farmy elektrowni wiatrowych ?Gozd?  dla obszaru położonego w obrębach ewidencyjnych: Kurowo, Ubiedrze, Cybulino i Gozd

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.923

  uchwała Nr XVI\118\2012 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mieszkowice

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.922

  uchwała Nr XVII/197/2012 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Sęczkowo.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.