Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.932

Tytuł:

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 23 kwietnia 2012 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju przeprowadzonych w dniu 22 kwietnia 2012 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-04-25
Organ wydający:Komisarz Wyborczy w Koszalinie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 932
Hasła:wybory i okręgi wyborcze

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 25 kwietnia 2012 r. Poz. 932

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KOSZALINIE z dnia 23 kwietnia 2012 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju przeprowadzonych w dniu 22 kwietnia 2012 r. Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. ? Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę ? Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.1) ) Komisarz Wyborczy w Koszalinie podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju przeprowadzonych w dniu 22 kwietnia 2012 r. CZĘŚĆ I DANE OGÓLNE


1. Wybory zarządzono w 1 okręgu wyborczym. 2. Wybierano 1 radnego spośród 4 kandydatów zgłoszonych na 4 listach kandydatów przez 4 komitety wyborcze. 3. Głosowanie przeprowadzono w 1 obwodzie głosowania. 4. Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 882. 5. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła 219. 6. Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w wyborach) wyniosła 219, czyli frekwencja wyborcza wyniosła 24,83%. 7. Wybrano 1 radnego.

CZĘŚĆ II WYNIKI WYBORÓW

1. 2. 3.

1)

Rozdział 1. Okręg wyborczy nr 7 Liczba wybieranych radnych wyniosła 1. Wybory odbyły się. Głosowanie przeprowadzono.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 102 poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149 poz. 889.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?2?

Poz. 932

4. 5. 6.

Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 882. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w wyborach) wyniosła czyli frekwencja wyborcza wyniosła 219. 219,

24,83%. 7. Liczba głosów nieważnych wyniosła co stanowi 0,46% ogólnej liczby głosów. 1, 8. Liczba głosów ważnych wyniosła co stanowi 99,54% ogólnej liczby głosów. 218, Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów: 1) lista nr 1 KWW SOLIDNA GMINA 2012 111 111 2) lista nr 2 KWW WIESŁAW PARTACZ NIEZALEŻNY 41 41 3) lista nr 3 KWW ROMAN NIEMIR 34 34 4) lista nr 4 KWW IRENEUSZA KŁAWSIUCIA 32 32 10. Radnym został wybrany: 1) z listy nr 1 KWW SOLIDNA GMINA 2012: a) JACEWICZ Jerzy Stefan; 11. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. a) KŁAWSIUĆ Ireneusz Witold a) NIEMIR Roman Michał a) PARTACZ Wiesław a) JACEWICZ Jerzy Stefan

9.

Komisarz Wyborczy w Koszalinie

Marek Mazur
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.12.502

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 2 marca 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta Świdwin, przeprowadzonych w dniu 1 marca 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3860

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 23 kwietnia 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Młynarze przeprowadzonych w dniu 22 kwietnia 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3604

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 16 kwietnia 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radziejowice przeprowadzonych w dniu 15 kwietnia 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3695

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 28 sierpnia 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pakosław przeprowadzonych w dniu 26 sierpnia 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.63.1714

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 5 sierpnia 2009r. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Człopie.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.931

  uchwała Nr XV/112/12 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.930

  porozumienie Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 26 marca 2012 r. zawarte pomiędzy Gminą Stargard Szczeciński a Gminą Warnice w sprawie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych innych niż przedszkola formach wychowania przedszkolnego, działających na terenie Gminy Stargard Szczeciński, dla mieszkańców Gminy Warnice.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.929

  uchwała Nr XXIII/161/12 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów sołectw Gminy Kalisz Pomorski

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.928

  uchwała Nr XVII/109/2012 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobra .

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.927

  uchwała Nr XVII/108/2012 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Dobrej nr XVI/105/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Dobra na lata 2008-2012

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.