Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.959

Tytuł:

zarządzenie porządkowe Nr 1/2012 Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie czasowego zakazu połowów w celach sportowo-rekreacyjnych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-04-27
Organ wydający:Okręgowy Inspektor Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 959
Hasła:ochrona przyrody

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 959

ZARZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 1/2012 Public key: OKRĘGOWEGO INSPEKTORA RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO W SZCZECINIE Data: 2012-04-27 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie czasowego zakazu połowów w celach sportowo?rekreacyjnych. Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574 z późn. zmianami), w związku z prowadzonym zarybieniem wód morskich zarządza się, co następuje: § 1. W okresie od 28 kwietnia 2012 r. do 3 czerwca 2012 r. zabrania się prowadzenia połowów w celach sportowo-rekreacyjnych w granicach portu Mrzeżyno oraz na obszarze stałego obwodu ochronnego ustanowionego w ujściu rzeki Regi do morza. § 2. Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczeń wywieszonych w porcie w Mrzeżynie i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 2012 r. Okręgowy Inspektor Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie Paweł Sokołowski


Elektronicznie podpisany przez:

2012.04.27 14:48:07

Małgorzata Nej; ZUW
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.38.1017

  zarządzenie nr 1/2009 Dyrektora Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie z dnia 4 maja 2009r. w sprawie czasowego zakazu połowów w celach sportowo-rekreacyjnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.35.743

  zarządzenie porządkowe nr 1 Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie z dnia 7 maja 2010r. w sprawie czasowego zakazu połowów w celach sportowo-rekreacyjnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.56.1015

  zarządzenie porządkowe Nr 1/2011 Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie czasowego zakazu połowów w celach sportowo-rekreacyjnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.31.635

  zarządzenie nr 1/2010 Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w Słupsku z dnia 18 marca 2010r. w sprawie ograniczenia w połowach sportowo-rekreacyjnych

 • DZ. URZ. 2010.66.1102

  zarządzenie nr 2/2010 z dnia 18 marca 2010r. w sprawie ograniczenia w połowach sportowo-rekreacyjnych

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.958

  uchwała Nr XIII/81/12 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Gminy Nowogródek Pomorski pn. Golin w zakresie lokalizacji zespołu elektrowni wiatrowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.957

  aneks Nr 2/2012 Burmistrza Polanowa z dnia 10 lutego 2012 r. do porozumienia nr 38/2002 z dnia 30 kwietnia 2002 r. zmienionego aneksem nr 1/2008 z dnia 8 października 2008 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.956

  uchwała Nr XXIV/153/2012 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Darłowo w 2012 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.955

  uchwała Nr XVIII/122/12 Rady Miejskiej w Resku z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Resko oraz uzupełnienia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.954

  uchwała Nr XVIII/121/12 Rady Miejskiej w Resku z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Resko

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.