Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXVIII/344/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 17 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Legbądzie.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2009-10-16
Organ wydający:Rada Miejska w Tucholi
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 101 pozycja: 1683
Hasła:nazwy placów,mostów i ulic

UCHWAŁA Nr XXXVIII/344/09 RADY MIEJSKIEJ w TUCHOLI z dnia 17 września 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Legbądzie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Dz.U. Nr 52, poz. 420), uchwala się, co następuje: § 1. Działkom położonym w Legbądzie oznaczonym geodezyjnie nr 153/12 i 299/3 nadać nazwę ?ul. Akacjowa?. Mapka z oznaczoną ulicą stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Cieślewicz

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VI/75/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie ujednolicenia nazw ulic i placów na terenie Miasta i Gminy Krapkowice

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIII/288/2010 Rady Gminy Kurów z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kurowie.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.310

  uchwała nr 991/LIII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, będącej odgałęzieniem ulicy Młodzieżowej w Rudzie Śląskiej ? Kochłowicach

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLII/396/09 Rady Miasta Puławy z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Puławy.

 • DZ. URZ. 2011.40.939

  uchwała nr IV/48/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy.

zamów dokument

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

 • Budowa ogrodzenia od ulicy

  Jeśli mam ogrodzenie swojej działki budowlanej od ulicy, a przed tym ogrodzeniem (ale od strony swojej działki, a więc na moim terenie) chcę postawić dodatkowe ogrodzenie (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Potwierdzenie nadania i pokwitowanie pocztowe

  Zdarza się, że pracownik firmy prowadzącej księgi rachunkowe lub sam właściciel dokona sporadycznego nadania przesyłki pocztowej. Ma potwierdzenie tylko w postaci samego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXVIII/337/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 17 września 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć lekcyjnych dla osób pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz doradców metodycznych i ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Tuchola.

 • uchwała nr XXXVIII/336/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 17 września 2009r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Tuchola, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

 • uchwała nr XXVI/201/2009 Rady Gminy Rojewo z dnia 17 września 2009r. w sprawie utworzenia w Płonkowie parku kulturowego pn. ?Park Kulturowy ? Kościół pw. Św. Oswalda?.

 • uchwała nr XXV/225/2009 Rady Miasta I Gminy Pakość z dnia 17 września 2009r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych, stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym gminy Pakość oraz określenia wysokości minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy tych gruntów.

 • uchwała nr XXVII/178/2009 Rady Gminy Osięciny z dnia 10 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/27/2007 Rady Gminy Osięciny z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminnym

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.