Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXI/196/09 Rady Gminy Choceń w sprawie nadania nazw ulic w Choceniu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2009-11-27
Organ wydający:Rada Gminy Choceń
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 118 pozycja: 1971
Hasła:nazwy placów,mostów i ulic

UCHWAŁA Nr XXXI/196/09 RADY GMINY CHOCEŃ z dnia 15 września 2009 r. w sprawie nadania nazw ulic w Choceniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: § 1. Nadać nazwy ulic w Choceniu: 1) Dębowa ? działka nr 529/7, 2) Akacjowa ? działka nr 532/1, 3) Brzozowa ? działka nr 535/1. Położenie ulic określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy Piotr Lewandowicz

Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVIII/233/10 Rady Gminy Choceń z dnia 23 marca 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w Choceniu

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/66/11 Rady Gminy Choceń z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazw ulic w Choceniu

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr LI/477/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulic w Szczedrzyku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5122

  uchwała nr XVI/152/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazw ulic drogom publicznym oraz nazw drogom wewnętrznym we wsi Małocice i Augustówek.

 • DZ. URZ. 2009.225.1847

  uchwała nr XXXI/243/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w mieście Ćmielów

zamów dokument

Porady prawne

 • Szerokość drogi

  Ile minimum metrów szerokości powinna mieć ślepa uliczka i jakie przepisy to regulują?

 • Wynagrodzenie nauczyciela mianowanego

  Właśnie zdałam egzamin na nauczyciela mianowanego. Od kiedy moje wynagrodzenie powinno być wypłacane zgodnie ze stawką dla nauczyciela mianowanego? Od 1 marca czy może (...)

 • Koszty oświetlenia dróg osiedlowych spółdzielni

  Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada na swoim terenie drogi będące własnością spółdzielni, lecz służące do publicznego użytku mieszkańców osiedla. Spółdzielnia (...)

 • Dokumentowanie zakupu znaczków pocztowych

  Jak najlepiej wprowadzać w koszty zakup znaczków na listy? Po wysłaniu listu otrzymuje się dowód nadania i na żądanie pokwitowanie, które nie jest fakturą VAT ani (...)

 • Front działki

  Do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy należy dołączyć mapę zasadniczą obejmującą (z tego co się orientuję) obszar w odległości minimum 3-krotności (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXI/195/09 Rady Gminy Choceń z dnia 15 września 2009r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli

 • uchwała nr XXXI/219/2009 Rady Gminy Kikół z dnia 9 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kikół

 • uchwała nr XXX/212/2009 Rady Gminy Kikół z dnia 27 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa

 • uchwała nr XXX/211/2009 Rady Gminy Kikół z dnia 27 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Kikół

 • uchwała nr XLIII/60/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Kustronia, Parkową oraz obiektem handlowym przy ul. Nauczycielskiej

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.