Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXVII/233/09 Rady Gminy Chełmża z dnia 11 marca 2009r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania w gminie Chełmża

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2009-04-15
Organ wydający:Rada Gminy Chełmża
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 34 pozycja: 724
Hasła:wybory

UCHWAŁA Nr XXXVII/233/09 RADY GMINY w CHEŁMŻY z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania w gminie Chełmża. Na podstawie art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766 z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111) uchwala się, co następuje: § 1. Tworzy się na terenie gminy Chełmża osiem stałych obwodów głosowania o następujących numerach i granicach obwodu: 1) obwód głosowania nr 1, granice obwodu głosowania ? sołectwa: Bogusławski, Nawra, Kończewice; 2) obwód głosowania Nr 2, granice obwodu głosowania ? sołectwa: Głuchowo, Bielczyny, Windak, Parowa Falęcka; 3) obwód głosowania Nr 3, granice obwodu głosowania ? sołectwa: Grzywna, Strużal, Brąchnówko, Browina; 4) obwód głosowania Nr 4, granice obwodu głosowania ? sołectwa: Kuczwały, Sławkowo, Kiełbasin, Mirakowo; 5) obwód głosowania Nr 5, granice obwodu głosowania ? sołectwo Pluskowęsy; 6) obwód głosowania Nr 6, granice obwodu głosowania ? sołectwa: Liznowo, Witkowo, Zelgno, Januszewo, Świętosław, Szerokopas, Zajączkowo; 7) obwód głosowania Nr 7, granice obwodu głosowania ? sołectwa: Dziemiony, Drzonówko, Grzegorz, Nowa Chełmża; 8) obwód głosowania Nr 8, granice obwodu głosowania ? sołectwo Skąpe. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Traci moc uchwała nr LIV/422/2002 Rady Gminy Chełmża z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie gminy Chełmża (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 84, poz. 1749). § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Iwański

Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LIII/378/10 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania w Gminie Chełmża.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIV/100/2011 Rady MIejskiej w Wołowie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wołowie nr XXXI/276/09 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.171.5389

  uchwała nr 207/XIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie uszczegółowienia opisu dotychczasowych stałych obwodów głosowania oraz utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście Płocku.

 • DZ. URZ. 2010.156.1333

  uchwała nr XXXI/21/10 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania w gminie Pierzchnica.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.152.4827

  uchwała nr XV/97/2011 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w granicach stałych obwodów głosowania i utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Zwoleń

zamów dokument

Porady prawne

 • Wybór przewodniczącego rady gminy

  15-osobowy skład kandydatów do Rady Gminy wybranych w wyborach samorządowych 21 listopada br. zbiera się w poniedziałek na pierwszej sesji, na której nastąpi wybór (...)

 • Liczenie głosów oddanych podczas głosowania

  Czy podczas głosowania w spółce akcyjnej, głosy wstrzymujące się są w podsumowaniu liczone jako głosy przeciw? Proszę o podanie podstawy prawnej.

 • Obowiązek utworzenia zfśs

  Pracuję w prywatnej firmie zatrudniającej ponad 60 pracowników. Czy pracodawca zobowiazany jest do założenia i finansowania funduszu pracowniczego? Wiem, że w innych (...)

 • Dowody uzyskane nielegalnie

  Na wniosek pozwanego, Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej, Sąd dopuścił dowody w postaci kart do głosowania z Zebrań Grup Członkowskich. Okazuje się jednak, że Zarząd (...)

 • Wyłączenie od głosowania we wspólnocie

  Wspólnota Mieszkaniowa prowadzi egzekucje komorniczą przeciwko jednemu z członków Wspólnoty . Wspólnota na wniosek dłużnika głosuje nad uchwałą o zawieszeniu tego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXII/19/09 Rady Miasta I Gminy Mrocza z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność gminy Mrocza

 • uchwała nr XXXII/13/09 Rady Miasta I Gminy Mrocza z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mrocza

 • uchwała nr XXII/120/09 Rady Gminy Lubanie z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu

 • uchwała nr XX/131/2009 Rady Gminy w Osięcinach z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz odpadów ciekłych na terenie gminy Osięciny

 • uchwała nr XXI/143/09 Rady Miasta I Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.