Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XLV/216/2010 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 15 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw zarządzonego na dzień 21 listopada 2010 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2010-10-29
Organ wydający:Rada Gminy Jeziora Wielkie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 163 pozycja: 2087
Hasła:wybory

UCHWAŁA NR XLV/216/2010 RADY GMINY JEZIORA WIELKIE z dnia 15 października 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw zarządzonego na dzień 21 listopada 2010r. Na podstawie art. 30 ust. 2 b ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacji Wyborczej do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw (tj. Dz. U z 2010r. Nr 176 poz.1190) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Jeziora Wielkie, Rady Gminy Jeziora Wielkie uchwala co następuje: § 1. Tworzy się odrębny obwód głosowania o numerze 4 dla wyborców przebywających w dniu wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach. § 2. Siedzibą obwodu jest Dom Pomocy Społecznej w Siemionkach. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty a także w Biuletynie Informacji Publicznej. § 5. Uchwałę przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy.


Id: AIZGO-VTZDU-MAYUI-LWPIR-HHWKQ. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie Ustawa z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja Wyborcza do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw (tj. Dz. U z 2010r. Nr 176 poz. 1190) przewiduje tworzenie poza stałymi obwodami głosowania również innych obwodów między innymi w szpitalach i zakładach pomocy społecznej. Z oceny Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach wynika że w dniu wyborów tj. 21 listopada 2010r w zakładzie będzie przebywać około 70 wyborców w związku z powyższym Rada Gminy Jeziora Wielkie postanowiła utworzyć odrębny obwód głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach.

Id: AIZGO-VTZDU-MAYUI-LWPIR-HHWKQ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLV/270/10 Rady Miejskiej w Poniatowej z dnia 29 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu w Poniatowej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wyznaczonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVIII/210/2010 Rady Gminy Bielawy z dnia 29 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.188.5066

  uchwała nr LIV/339/2010 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 27 września 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Węgrowie dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

 • DZ. URZ. 2010.567.4368

  uchwała nr XLVIII/302/2010 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 14 października 2010r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LIV/382/10 Rady Miejskiej w Górze z dnia 29 września 2010r. w sprawie utworzenia w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odrębnego obwodu głosowania

zamów dokument

Porady prawne

 • Komitet wyborczy

  Jak zgodnie z obowiązującym prawem założyć Komitet Wyborczy wyborców do wyborów samorządowych? Gdzie taki komitet powinien być zarejestrowany i ile wynoszą ewentualne (...)

 • Prawo wyborcze do samorządu a zameldowanie

  Od 8 lat przebywam na stałe w małej miejscowości w domku letniskowym całorocznym. Czy posiadam czynne i bierne prawo wyborcze na tym terenie? W ordynacji wyborczej używa (...)

 • Wybór na radnego osoby skazanej

  Załóżmy, że ktoś został skazany prawomocnym wyrokiem na podstawie art. 233 par. 1 k.k. (skłamał jako radny w oświadczeniu majątkowym). Czy taka skazana osoba może (...)

 • Wybór przewodniczącego rady gminy

  15-osobowy skład kandydatów do Rady Gminy wybranych w wyborach samorządowych 21 listopada br. zbiera się w poniedziałek na pierwszej sesji, na której nastąpi wybór (...)

 • Używanie wizerunku godła i herbu

  Jakie są warunki używania herbu miasta lub godła państwowego w publikacji papierowej lub na stronie internetowej?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr LXXV/1128/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 6 października 2010r. w sprawie określenia terminu utraty mocy obowiązującej zarządzenia Prezydenta Miasta Bydgoszczy w sprawie zakazu wprowadzania psów na teren Wyspy Młyńskiej

 • uchwała nr LXXIV/1126/10 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 29 września 2010r. w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie Bydgoszczy

 • uchwała nr LXXIV/1117/10 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 29 września 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu określajacego zasady i tryb korzystania z terenu Wyspy Młyńskiej

 • uchwała nr LXXIV/1116/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia terminu utraty mocy obowiązującej zarządzenia Prezydenta Miasta Bydgoszczy w sprawie zakazu wprowadzania psów na teren Wyspy Młyńskiej.

 • uchwała nr LXXIV/1115/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 29 września 2010r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zleconych zadań publicznych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.