Logowanie

Tytuł:

uchwała nr LII/365/10 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 20 września 2010r. w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2010-11-03
Organ wydający:Rada Miejska Aleksandrowa Kujawskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 164 pozycja: 2090
Hasła:wybory

UCHWAŁA NR LII/365/10 RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO z dnia 20 września 2010 r. w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 16 lipca 1998r.- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. z 2003 r. Nr 159, póź. zm. 1) na wniosek Burmistrza Miasta uchwala, co następuje: § 1. W załączeniu do uchwały Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego Nr XXXXI/230/2002 z dnia  4 czerwca 2002r. w sprawie okręgów wyborczych dokonuje się aktualizacji opisu granic okręgów głosowania przez wprowadzenie następujących zmian 1) Okręg Nr 2 - dopisanie nazw utworzonych ulic a) Bębnowskiego b) Marczewskiego 2) Okręg Nr 4 - - dopisanie nazw utworzonych ulic a) Dębowa b) Jesionowa 3) Okręg Nr 6 - - dopisanie nazw utworzonych ulic dopisanie nazwy utworzonej ulicy a) Krasińskiego § 2. Podział gmin na okręgi do głosowania, ich granic i numery po wprowadzonych zmianach, określa załącznik do uchwały. § 3. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Kujawsko ? Pomorskiemu i Komisarzowi Wyborczemu we  Włocławku. § 4. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko ? Pomorskiego oraz w sposób  zwyczajowo przyjęty. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego mgr Piotr Prusaczyk   Załącznik do uchwały Nr Strona 1 / 2 LII/365/10 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego

ID: MHJHM-KSVKY-FWFDS-BVLHO-UZVSF. Podpisany.

  Załącznik do uchwały Nr LII/365/10 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 20 września 2010 r. Zalacznik1.doc Załączniki do uchwały LII/365/2010

ID: MHJHM-KSVKY-FWFDS-BVLHO-UZVSF. Podpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVIII/229/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 19 października 2010r. w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVIII/199/10 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 7 października 2010r. w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/81/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Rzepin

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr XI/125/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Głuchołazy do stanu faktycznego.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.230.391

  uchwała nr X/169/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/974/06 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania w mieście do stanu faktycznego, ze względu na dostosowanie opisu granic obwodów głosowania do stanu faktycznego w wyborach do Sejmu i Senatu RP

zamów dokument

Porady prawne

 • Liczenie głosów oddanych podczas głosowania

  Czy podczas głosowania w spółce akcyjnej, głosy wstrzymujące się są w podsumowaniu liczone jako głosy przeciw? Proszę o podanie podstawy prawnej.

 • Dowody uzyskane nielegalnie

  Na wniosek pozwanego, Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej, Sąd dopuścił dowody w postaci kart do głosowania z Zebrań Grup Członkowskich. Okazuje się jednak, że Zarząd (...)

 • Wyłączenie od głosowania we wspólnocie

  Wspólnota Mieszkaniowa prowadzi egzekucje komorniczą przeciwko jednemu z członków Wspólnoty . Wspólnota na wniosek dłużnika głosuje nad uchwałą o zawieszeniu tego (...)

 • Głosowanie w stowarzyszeniu

  Stowarzyszenie osiedla, aby uchwalić jakąś propozycję np: składkę na jakiś cel stowarzyszenia, musi do głosowania zebrać 2/3 członków. Problem jest w tym, że trudno (...)

 • Zgoda na kandydowanie do Rady Nadzorczej

  Podczas ZWZA doszło do głosowania grupami. Zaproponowano kandydatury, kandydaci nie byli obecni podczas zgromadzenia. Powinna być związku z tym pisemna zgoda na ich kandydowanie? (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr LII/364/10 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 20 września 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania

 • uchwała nr XLVII/407/2010 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 12 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta i Gminy w Barcinie na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 • uchwała nr XLV/216/2010 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 15 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw zarządzonego na dzień 21 listopada 2010 r.

 • uchwała nr LXXV/1128/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 6 października 2010r. w sprawie określenia terminu utraty mocy obowiązującej zarządzenia Prezydenta Miasta Bydgoszczy w sprawie zakazu wprowadzania psów na teren Wyspy Młyńskiej

 • uchwała nr LXXIV/1126/10 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 29 września 2010r. w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie Bydgoszczy


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.