Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXVIII/199/10 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 7 października 2010r. w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2010-12-29
Organ wydający:Rada Gminy Wąpielsk
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 213 pozycja: 2973
Hasła:wybory

UCHWAŁA Nr XXXVIII/199/10 RADY GMINY w WĄPIELSKU z dnia 7 października 2010 r. w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania. Na podst. art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) uchwala się, co następuje: § 1. W załączniku do uchwały Rady Gminy w Wąpielsku Nr XXX/143/97 z dnia 1 sierpnia 1997 r. w sprawie obwodów głosowania dokonuje się aktualizacji opisu granic obwodów głosowania przez wprowadzenie następujących zmian: 1) Obwód głosowania Nr 1: zmiana nazw sołectw - w uchwale jest:: sołectwa Bielawki, Kierz Radzikowski, Lamkowizna, Łapinóżek, Radziki Duże, Radziki Małe. - powinno: Bielawki, Lamkowizna, Łapinóżek, Radziki Duże, Radziki Małe. § 2. Podział gminy na obwody głosowani, ich granice i numery po zmianach określa załącznik do uchwały. § 3. Uchwałę przekazuję się Komisarzowi Wyborczemu we Włocławku. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 5. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Woj. Kujawsko-Pomorskiego. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Henryk Szteler


załącznik do uchwały nr XXXVIII/199/10 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 7 października 2010 r. Numer Obwodu 1 Granice obwodu głosowania Sołectwa: RADZIKI DUŻE, BIELAWKI, RADZIKI MAŁE Sołectwa: LAMKOWIZNA, ŁAPINÓŻEK 2 Sołectwa: WĄPIELSK I, WĄPIELSK II Sołectwo: KIEŁPINY Sołectwo: RUSZKOWO 3 Sołectwa: PÓŁWIESK DUŻY, PÓŁWIESK MAŁY Sołectwa: KIERZ PÓŁWIESKI, TOMKOWO 4 Sołectwo: DŁUGIE I Sołectwo: DŁUGIE II
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVIII/229/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 19 października 2010r. w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/81/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Rzepin

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr XI/125/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Głuchołazy do stanu faktycznego.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.230.391

  uchwała nr X/169/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/974/06 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania w mieście do stanu faktycznego, ze względu na dostosowanie opisu granic obwodów głosowania do stanu faktycznego w wyborach do Sejmu i Senatu RP

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/128/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania na terenie miasta Gorzowa Wlkp.

zamów dokument

Porady prawne

 • Liczenie głosów oddanych podczas głosowania

  Czy podczas głosowania w spółce akcyjnej, głosy wstrzymujące się są w podsumowaniu liczone jako głosy przeciw? Proszę o podanie podstawy prawnej.

 • Dowody uzyskane nielegalnie

  Na wniosek pozwanego, Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej, Sąd dopuścił dowody w postaci kart do głosowania z Zebrań Grup Członkowskich. Okazuje się jednak, że Zarząd (...)

 • Wyłączenie od głosowania we wspólnocie

  Wspólnota Mieszkaniowa prowadzi egzekucje komorniczą przeciwko jednemu z członków Wspólnoty . Wspólnota na wniosek dłużnika głosuje nad uchwałą o zawieszeniu tego (...)

 • Głosowanie w stowarzyszeniu

  Stowarzyszenie osiedla, aby uchwalić jakąś propozycję np: składkę na jakiś cel stowarzyszenia, musi do głosowania zebrać 2/3 członków. Problem jest w tym, że trudno (...)

 • Zgoda na kandydowanie do Rady Nadzorczej

  Podczas ZWZA doszło do głosowania grupami. Zaproponowano kandydatury, kandydaci nie byli obecni podczas zgromadzenia. Powinna być związku z tym pisemna zgoda na ich kandydowanie? (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXVIII/196/10 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 7 października 2010r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych

 • uchwała nr 336/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki bilansowej A39PUS położonej we wsi Kozłowo

 • uchwała nr XXVI/68/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 listopada 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr LI/341/10 Rady Gminy Śliwice z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2011 roku.

 • uchwała nr XXVI/66/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 listopada 2010r. stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XLV/217/2010 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.

 • uchwała nr XXVI/65/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 listopada 2010r. stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XLV/216/2010 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.