Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXIV/225/2009 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty miejscowej i targowej na terenie gminy Lubiewo

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2010-02-23
Organ wydający:Rada Gminy Lubiewo
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 35 pozycja: 409
Hasła:

UCHWAŁA Nr XXXIV/225/2009 RADY GMINY LUBIEWO z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty miejscowej i targowej na terenie gminy Lubiewo. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241), art. 19 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220 poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847, z 2008r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730 i Nr 223, poz. 1463 oraz z 2009r. Nr 56, poz. 458) oraz na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2010 r.(MP z 2009 r. Nr 52, poz. 742) uchwala się, co następuje: § 1. Ustalić stawkę opłaty miejscowej od osób przebywających w celach turystycznych, wypoczynkowych i szkoleniowych w gminie Lubiewo za jeden dzień pobytu w wysokości 1,70 zł. § 2. Opłatę miejscową pobiera się za każdy dzień pobytu. § 3. Ustalić dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości ? 20,00 zł. § 4. Zasady poboru opłaty targowej i miejscowej przez inkasentów i wysokość ich wynagrodzenia określa odrębna uchwała. § 5. Uchyla się uchwałę nr XXXIII/208/2009 r. z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłaty miejscowej i targowej na terenie gminy Lubiewo. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Kiedrowski

Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLII/276/2010 Rady Gminy Lubiewo z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty miejscowej i targowej na terenie gminy Lubiewo

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIII/208/2009 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty miejscowej i targowej na terenie gminy Lubiewo.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIII /61/2011 Rady Gminy Lubiewo z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie gminy Lubiewo.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/69/2011 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową oraz wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie gminy Lubiewo.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVIII/192/2009 Rady Gminy Lubiewo z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie gminy Lubiewo.

zamów dokument

Porady prawne

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Dotacje dla niepublicznych przedszkoli

  W jakiej wysokości przysługują dotacje dla niepublicznych przedszkoli?

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Opłata targowa

  Prowadzę sklep tzw. salonik prasowy; od czasu do czasu wystawiam przed witrynę stojak z okularami przeciwsłonecznymi i kartkami pocztowymi. Sprzedaży nie prowadzę na (...)

 • Powstanie obowiązku uiszczenia opłaty targowej

  Kiedy powstaje obowiązek uiszczenia opłaty targowej dziennej? Czy powstaje on w momencie zajęcia stanowiska na targowisku, czy też z chwilą dokonania pierwszej sprzedaży? (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXIV/216/2009 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubiewo na rok 2010

 • uchwała nr XXV/305/2009 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w miejscowości Aleksandrowo.

 • uchwała nr XXV/304/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych .

 • uchwała nr XLIII/190/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbiczno na 2010 r.

 • uchwała nr XXXV/257/2009 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skępe na 2010 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.