Logowanie

Tytuł:

aneks nr 1/2011 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 3 stycznia 2011r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników ? uczniów z klasy wielozawodowej w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego ? Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy zawartego w dniu 15.10.2010 r. pomiędzy:

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Zarząd Powiatu w Brodnicy
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 100 pozycja: 811
Hasła:porozumienia

ANEKS NR 1/2011 ZARZĄDU POWIATU W BRODNICY z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników ? uczniów z klasy wielozawodowej w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego ? Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy zawartego w dniu 15.10.2010 r. pomiędzy: Powiatem Brodnickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Brodnicy, w imieniu którego działają: 1. Starosta Brodnicki Piotr Boiński 2.Wicestarosta -Jędrzej Tomella a Powiatem Golubsko - Dobrzyńskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Golubiu - Dobrzyniu, w imieniu którego działają: 1.Starosta Golubsko Dobrzyński Wojciech Kwiatkowski 2.Wicestarosta - Jacek Boluk - Sobolewski § 1. 1. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ? 1. Strony porozumienia ustalają koszt kształcenia jednego ucznia w wysokości: 300 zł za 4-tygodniowy turnus.? 2. § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: ?3. Zapłata za przeprowadzone dokształcanie nastąpi w ciągu 14 dni od daty zakończenia turnusu na podstawie przesłanego rozliczenia na konto Starostwa Powiatowegow Brodnicy Nr 95 9484 1150 2200 0001 5979 0001.? § 2. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania. § 3. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. § 4. Aneks podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.


Id: TINMT-BKZWZ-NSUQJ-BOCUB-RZEYQ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  aneks nr 1/2011 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników ? uczniów z klasy wielozawodowej w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego ? Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy zawartego w dniu 27.08.2010 r. pomiędzy:

 • Dziennik Urzędowy

  aneks nr 1/2011 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 15 marca 2011r. pomiędzy powiatem brodnickim a miastem Bydgoszcz, w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klasy wielozawodowej w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy zawartego w dniu 30 listopada 2010 r.

 • Dziennik Urzędowy

  aneks nr 1/2011 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 1 marca 2011r. pomiędzy powiatem brodnickim a powiatem kartuskim, w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników ? uczniów z klasy wielozawodowej w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego ? Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy zawartego w dniu 28 października 2009 r.

 • Dziennik Urzędowy

  aneks nr 1/2011 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 21 listopada 2011r. do porozumienia zawartego w dniu 2 września 2011 r. w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy, pomiędzy:

 • Dziennik Urzędowy

  porozumienie nr 5/2010 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników ? uczniów z klasy wielozawodowej w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy zawarte w dniu 30 listopada 2010 r. pomiędzy Powiatem Brodnickim a Powiatem Przasnyskim

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 11 kwietnia 2011r. o zmianie w składzie Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 • uchwała nr VI/28/2011 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • uchwała nr VII/46/11 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 marca 2011r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne Gminy Mogilno, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego

 • uchwała nr VI/107/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2011r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2011

 • uchwała nr VII/20/2011 Rady Gminy Grudziądz z dnia 10 marca 2011r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Grudziądz.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.