Logowanie

Tytuł:

informacja Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy i Miasta Lubraniec

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 101 pozycja: 828
Hasła:lokale

INFORMACJA BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIEC z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy i Miasta Lubraniec Załącznik do Informacji Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 28 marca 2011 r. Zalacznik1.odt czynsze tabela do wojewody

Id: CJNSQ-APFYG-ATZQI-SWJVN-FSYGV. Podpisany

Strona 1

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.92.10

  ogłoszenie nr 1/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Miejskiej Hajnówka

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.52.64

  ogłoszenie nr 1 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Miasta Grajewo

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.50.88

  ogłoszenie Burmistrza Moniek z dnia 11 marca 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Mońki

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego.

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 16 marca 2009r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 r. położonych na obszarze Gminy Miejskiej Pabianice

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 8 kwietnia 2011r. o zmianie w składzie Rady Powiatu Sępoleńskiego

 • uchwała nr VI/41/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 marca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 • uchwała nr VI/40/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmiany w Uchwale nr VIII/116/99 Rady Miasta Chełmna z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Chełmno oraz granic ich obwodów.

 • uchwała nr VI/39/2011 Rady Miasta Chełmno z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmiany w Uchwale nr VIII/117/99 Rady Miasta Chełmna z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Chełmno oraz granic ich obwodów.

 • uchwała nr VI/37/2011 Rady Miasta Chełmno z dnia 29 marca 2011r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Chełmnie.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.