Logowanie

Tytuł:

uchwała nr IX/69/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej i areszcie śledczym dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 października 2011 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-09-22
Organ wydający:Rada Miasta Chełmna
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 216 pozycja: 1997
Hasła:wybory

UCHWAŁA NR IX/69/2011 RADY MIASTA CHEŁMNA z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy  społecznej i areszcie śledczym dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień 09 października 2011 r.  Na podstawie art. 12 § 4, § 5 i § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ­ Kodeks wyborczy (Dz. U. nr 21, poz. 112  z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta Chełmna uchwala się, co następuje:  § 1. Na terenie Gminy Miasto Chełmno tworzy się odrębne obwody głosowania:  ­ nr 16 w szpitalu z siedzibą w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej Plac Rydygiera 1,  ­ nr 17 w areszcie śledczym z siedzibą w Areszcie Śledczym ul.22 Stycznia 3 a,  ­ nr 18 w domu pomocy społecznej z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej ul. Dominikańska 40.  § 2. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Kujawsko­Pomorskiemu oraz Komisarzowi  Wyborczemu w Toruniu.  § 3. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko­Pomorskiego oraz podaje się do  publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Chełmna.  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna.  § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   


Przewodniczący Rady Miasta  Janusz Błażejewicz

Id: YUTXH­JHTTM­XJZJK­OGKJL­OUHDB. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 92/2011 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej i domu pomocy społecznej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.226.2

  uchwała nr XIV/120/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia w Mieście Białystok odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w Mieście Białystok

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXII/189/2009 Rady Miasta Chełmno z dnia 10 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalu, w areszcie śledczym oraz w zakładzie pomocy społecznej dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.153.4862

  uchwała nr XIV/108/11 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Areszcie Śledczym i Szpitalu w Płońsku w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.279.4461

  uchwała nr X/124/2011 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XII/79/2011 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

 • uchwała nr XII / 153 / 11 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania

 • uchwała nr VIII/37/2011 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania utworzyć w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 pażdziernika 2011r. odrębny obwód głosowania Nr 4 dla wyborców przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Siemionkach.

 • uchwała nr XI/61/11 RADY MIEJSKIEJ W WĄBRZEŹNIE z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nowym Szpitalu w Wąbrzeźnie dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku

 • uchwała nr X/76/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.