Logowanie

Tytuł:

uchwała nr IX/94/11 Rady Gminy Bobrowo z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-09-22
Organ wydający:Rada Gminy Bobrowo
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 216 pozycja: 1998
Hasła:wybory

UCHWAŁA NR IX/94/11 RADY GMINY BOBROWO z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Na podstawie art. 12 § 4 Kodeksu wyborczego z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 21, poz. 112, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889) oraz na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 17, poz. 95, z 2011r. Nr 117, poz. 676) na wniosek Wójta Gminy Bobrowo Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Na terenie gminy Bobrowo tworzy się odrębny obwód głosowania Nr 6 w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w Wichulcu z siedzibą w budynku Zakładu Opiekuńczo ? Leczniczego w Wichulcu, Wichulec 14a, 87-327 Bobrowo, dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 3. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Kujawsko ? Pomorskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Toruniu.  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko -Pomorskiego. Uchwałę podaje się do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodnicząca Rady Gminy Maria Żukowska-Repeczko

ID: GFPQW-SSHAI-VLRMO-IIDIN-GBEDB. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.34.774

  uchwała nr XLVII/331/10 z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.152.4827

  uchwała nr XV/97/2011 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w granicach stałych obwodów głosowania i utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Zwoleń

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.167.5235

  uchwała nr XVI/54/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 5 września 2011r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.183.5620

  uchwała nr XIV/91/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 1 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.96.1748

  uchwała nr XL/355/10 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 24 września 2010r. w sprawie : utworzenia odrębnego obwodu głosowania

zamów dokument

Porady prawne

 • Liczenie głosów oddanych podczas głosowania

  Czy podczas głosowania w spółce akcyjnej, głosy wstrzymujące się są w podsumowaniu liczone jako głosy przeciw? Proszę o podanie podstawy prawnej.

 • Obowiązek utworzenia zfśs

  Pracuję w prywatnej firmie zatrudniającej ponad 60 pracowników. Czy pracodawca zobowiazany jest do założenia i finansowania funduszu pracowniczego? Wiem, że w innych (...)

 • Mieszkanie za pieniądze z majątku odrębnego

  Nie mam rozwodu. Mamy z mężem rozdzielność majątkową. Kupiłam mieszkanie. Wzięłam na to kredyt gotówkowy. Będę spłacać z poborów. Czy mąż ma jakieś prawa (...)

 • Dowody uzyskane nielegalnie

  Na wniosek pozwanego, Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej, Sąd dopuścił dowody w postaci kart do głosowania z Zebrań Grup Członkowskich. Okazuje się jednak, że Zarząd (...)

 • Wyłączenie od głosowania we wspólnocie

  Wspólnota Mieszkaniowa prowadzi egzekucje komorniczą przeciwko jednemu z członków Wspólnoty . Wspólnota na wniosek dłużnika głosuje nad uchwałą o zawieszeniu tego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr IX/69/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej i areszcie śledczym dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 października 2011 r.

 • uchwała nr XII/79/2011 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

 • uchwała nr XII / 153 / 11 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania

 • uchwała nr VIII/37/2011 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania utworzyć w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 pażdziernika 2011r. odrębny obwód głosowania Nr 4 dla wyborców przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Siemionkach.

 • uchwała nr XI/61/11 RADY MIEJSKIEJ W WĄBRZEŹNIE z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nowym Szpitalu w Wąbrzeźnie dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.