Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XII/95/2011 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty targowej na 2012 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-12-13
Organ wydający:Rada Miejska Aleksandrowa Kujawskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 283 pozycja: 2930
Hasła:

UCHWAŁA NR XII/95/2011 RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty targowej na 2012 rok  Na podstawie art. 19 pkt 1 lit. a, w związku z art. 20 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach  i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  § 1. Ustala się stawki dzienne opłaty targowej określone w załączniku do uchwały.  § 2. Dzienna stawka opłaty targowej nie może przekraczać maksymalnej stawki dziennej wynikającej z ustawy  o podatkach i opłatach lokalnych, tj. kwoty 728,64zł.  § 3. Zasady  poboru  opłat  targowych  przez  inkasenta  określa  uchwała  Nr  XXII/174/08  Rady  Miejskiej  Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 września 2008 roku (Dz. Urz. Województwa Kujawsko­Pomorskiego z 2008  r. Nr 148, poz. 2258).  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Aleksandrowa Kujawskiego.  § 5. 1. Traci moc uchwała Nr LIV/381/10 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 3 listopada 2010  r.  w sprawie  ustalenia  stawek  dziennych  opłaty  targowej  na  2011  rok  (Dz.  Urz.  Województwa  Kujawsko­ Pomorskiego z 2010 r. Nr 199, poz. 2709).  2. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  jej  opublikowania  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa Kujawsko­Pomorskiego.   


Przewodnicząca Rady Miejskiej  Aleksandrowa Kujawskiego  mgr Urszula Paprocka

Id: INRWY­CJRTX­OZNZQ­GRUQO­WLDAM. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie Zgodnie z art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010  r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie  górnych  granic  stawek  kwotowych  podatków  i opłat  lokalnych  w 2012  r.  (M.P.  z 2011  r.  Nr  95  poz.  961),  Rada  Gminy, w drodze uchwały określa wysokość stawek opłat określonych w ustawie, z tym że stawka opłaty targowej  nie  może  przekroczyć  w 2011  roku  kwoty  728,64  zł.  W związku  z Komunikatem  Prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego z dnia 13 lipca 2011 roku w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu  2011 roku ogłaszającym, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2011 r. w stosunku do I półrocza  2010 r. wzrosły o 4,2 % (M.P. Nr 68 poz. 679 z 29.07.2011 r.), proponuje się zwiększenie stawek dziennych opłat  targowych o 3 % , co spowoduje wzrost opłat w poszczególnych kategoriach: 1. Przy sprzedaży z wozu konnego  o 0,20 zł, 2. Przy sprzedaży przez indywidualnych producentów, wytwórców z własnego gospodarstwa: a) mleko,  masło,  jaja,  owoce,  kwiaty  itp.  o 0,10  zł,  b)  przy  sprzedaży  obnośnej  artykułów  spożywczych  i przemysłowych  z ręki,  kosza,  skrzyni,  wiadra,  wózka  ręcznego  itp.  do  1,5  mb  zajmowanego  stanowiska  o 0,10  zł,  ­  za  każdy  następny rozpoczęty metr bieżący zajmowanego stanowiska o 0,10 zł. 3. Przy sprzedaży artykułów spożywczych,  przemysłowych,  ze  straganów,  stołów,  innych  obiektów  do  5 mb  zajmowanego  stanowiska  o 0,30  zł,  ­  za  każdy  następny rozpoczęty metr bieżący zajmowanego stanowiska o 0,20 zł, 4. Przy sprzedaży artykułów spożywczych,  przemysłowych  z samochodów,  platform,  przyczep  do  5 mb  zajmowanego  stanowiska  o 0,40  zł,  ­  za  każdy  następny rozpoczęty metr bieżący zajmowanego stanowiska o 0,20 zł. Wzrost stawek dziennych opłat targowych  obowiązujących  na  targowiskach  w Aleksandrowie  Kujawskim  na  wyższym  poziomie  może  zniechęcić  handlujących do dokonywania sprzedaży i w efekcie spowodować niższy wpływ należności z tego tytułu.  Załącznik do Uchwały Nr XII/95/2011 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 listopada 2011 r. Zalacznik1.doc Załącznik do uchwały nr 95 

Id: INRWY­CJRTX­OZNZQ­GRUQO­WLDAM. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.3.44

  uchwała nr XXXVII/264/09 Rada Miejska w Brzostku z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na targowiskach w Gminie Brzostek, ustalenia zasad poboru opłaty targowej, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.191.3132

  uchwała nr XVI/119/2011 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie: ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2835

  uchwała nr XVII.121.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV.106.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.354.6218

  uchwała nr XIV/147/11 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.3509

  uchwała nr XVII/95/2011 Rady Gminy Gać z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na rok 2012

zamów dokument

Porady prawne

 • Zasady wymiaru kary grzywny

  Sąd wyznacza karę grzywny w stawkach dziennych, co to oznacza? Od czego zależy wysokość i ilość tych stawek? Czy są jakieś normy prawne wyznaczające ich wysokość?

 • Egzekucja grzywny w postępowaniu karnym

  Jak wygląda egzekucja wyroku skazującego w sprawie karnej (100 stawek dziennych oraz koszty postępowania i opłata). Co w przypadku, gdy skazany nie odwoła się od wyroku (...)

 • Stawka dzienna w przypadku grzywny

  Jaka jest na dzień dzisiejszy wartość tzw. stawki dziennej liczonej jako wielokrotność w przypadku kary grzywny?

 • Internetowe zakłady bukmacherskie a kks

  Zawierając zakład poprzez stronę internetową firm bukmacherskich takich jak Expekt czy Beatandwin prowadzących swoją działalność gospodarczą w tzw. rajach podatkowych (...)

 • Opłata targowa

  Prowadzę sklep tzw. salonik prasowy; od czasu do czasu wystawiam przed witrynę stojak z okularami przeciwsłonecznymi i kartkami pocztowymi. Sprzedaży nie prowadzę na (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XII/94/2011 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych na 2012 r.

 • uchwała nr XII/93/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 listopada 2011r. określenia wzorów formularzy ? deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, obowiązujących na terenie miasta Aleksandrowa Kujawskiego

 • uchwała nr XII/92/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.

 • uchwała nr XVI/216/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Inowrocławiu oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania

 • uchwała nr XVI/215/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.