Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XIX/447/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-05-24
Organ wydający:Rada Miejska w Nakle nad Notecią
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1220
Hasła:drogi

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 24 maja 2012 r. Poz. 1220

UCHWAŁA Nr XIX/447/2012 RADY MIEJSKIEJ w NAKLE nad NOTECIĄ z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, ze zmianami z 2007 r. Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505 z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Nakielskiego, uchwala co następuje: § 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych: ul. Konstytucji 3 Maja w Nakle nad Notecią, ul. Karpacka w m. Trzeciewnica, Al. Parkowa w m. Potulice, ul. Kanałowa w m. Występ, ul. Ogrodowa w m. Paterek, ul. Sportowa w m. Ślesin, Polichno działka drogowa 178/2 oraz Chrząstowo działka drogowa 193, 182 i 177. § 2. Szczegółowa lokalizacja i przebieg dróg wymienionych w § 1 oznaczona została na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Jedynak


Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

?2?

Poz. 1220

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/447/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

?3?

Poz. 1220

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

?4?

Poz. 1220

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

?5?

Poz. 1220

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

?6?

Poz. 1220

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

?7?

Poz. 1220

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

?8?

Poz. 1220

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

?9?

Poz. 1220

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

? 10 ?

Poz. 1220

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

? 11 ?

Poz. 1220

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

? 12 ?

Poz. 1220

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

? 13 ?

Poz. 1220
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LV/848/10 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 października 2010r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr V / 92 / 2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4997

  uchwała nr XVII/149/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4375

  uchwała nr 372/XXIII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie: Pozbawienia części ulic kategorii dróg publicznych oraz ustalenia przebiegu i zaliczenia wybranych dróg położonych na terenie miasta Płocka do kategorii dróg publicznych gminnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2347

  uchwała nr X/79/2012 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

zamów dokument

Porady prawne

 • Droga wewnętrzna

  Jeżeli wzdłuż toru kolejowego istnieje fizycznie droga (na gruncie kolejowym) polna częściowo utwardzona to aby prawnie móc z niej korzystać muszę wystąpić o ustanowienie (...)

 • Zmiana kategorii drogi

  Gmina chciałaby zmiany kategorii dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta na kategorię dróg gminnych. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych zmiana jest (...)

 • Utrzymanie dróg wewnętrznych

  Kto jest zobowiązany do utrzymania dróg wewnętrznych?

 • Udrażnianie rowu melioracyjnego

  W 1997r. kupiłam dom jednorodzinny. Teren niestety jest podmokły w związku z czym wzdłuż ulicy znajduje się rów melioracyjny. Proszę mi odpowiedzieć do kogo należy (...)

 • Drogi wewnętrzne

  Kto ma prawo korzystać z wewnętrznych dróg osiedlowych lub dróg transportu rolnego? Czy są to drogi ogólnodostępne, czy też korzystanie z nich jest określane przez (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XIX/444/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej przy ul. Wzgórze Wodociągowe w Nakle nad Notecią.

 • uchwała nr XIX/440/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany treści Statutu Sołectwa Występ

 • uchwała nr XIX/439/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią

 • uchwała nr XIX/438/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią

 • uchwała nr XI/79/12 Rady Gminy Dragacz z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części jednostki strukturalnej Nowe Marzy - 1, gm. Dragacz


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.