Logowanie

Tytuł:

sprawozdanie nr .... Starosty Radziejowskiego z dnia 26 stycznia 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2011r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-06-28
Organ wydający:Starosta Radziejowski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1406
Hasła:bezpieczeństwo publiczne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 1406

SPRAWOZDANIE STAROSTY RADZIEJOWSKIEGO z dnia 26 stycznia 2012 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2011r. 1. Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie. Teren powiatu radziejowskiego nie należy do szczególnie zagrożonych najgroźniejszą przestępczością, dominuje tu przestępczość pospolita, a zwłaszcza kradzieże mienia, kradzieże z włamaniami do różnego rodzaju obiektów. Zjawisko to nie jest jednak powszechne. W 2011 roku w powiecie radziejowskim stwierdzono 765 (947ubr.) czynów przestępczych uzyskując wykrywalność na poziomie 81% (88,6%). W poszczególnych kategoriach przestępstw sytuacja przedstawia się następująco:


2010 Zabójstwo Włamanie Kradzież Kradzież pojazdów Rozboje Bójki i pobicia Prowadzenie pojazdu przez osobę w stanie nietrzeźwym Przestępstwa gospodarcze Znęcanie nad rodziną Przestępstwa narkotykowe Inne kryminalne (uszkodzenia mienia, uszkodzenia ciała, alimenty, inne przestępstwa drogowe itp.) Razem 2010 r. Czyny nieletnich Przestępstwa kryminalne Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu Przestępstwa przeciwko mieniu Uszczerbek na zdrowiu Bójka lub pobicie Kradzież cudzej rzeczy Uszkodzenie rzeczy Przestępstwa narkotykowe Przestępstwa gospodarcze Kradzież z włamaniem Wymuszenie rozbójnicze Inne kryminalne 79 2 50 2 0 11 24 23 0 4 8 0 Osoby nieletnie 55 3 37 2 1 10 15 13 0 8 1 0 2 44 73 2 12 5 289 278 21 36 185 947 2011 r. Czyny nieletnich 65 2 24 2 14 3 20 1 1 6 21 Osoby nieletnie 39 5 23 2 3 8 7 2 3 6 2 11 2011 0 64 108 2 11 11 294 57 11 31 176 765

09:05

Ewa Mes; Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszcz

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

?2?

Poz. 1406

Razem Czyny ujęte w Kodeksie wykroczeń 119 kw (kradzież) 51 kw (zakłócenie porządku publicznego) Razem z kw

79

55 Czyny nieletnich 5 1 6

68 Osoby nieletnie 5 1 6

44

Rodzaj interwencji domowa publiczna inna ogółem

ilość 427 409 1600 2436 Wnioski (szt) Mandaty (szt.) 2010 5380 35 11 24 285 94 5829 2011 6607 37 1 31 94 149 252 7171 Pouczenia (szt.) 2010 6425 ------327 714 220 7686 Kolizje 2010 402 2011 347 2011 7116 23 6 310 598 78 3953 12084

Wykroczenia (art.) drogowe 119 kw (kradzieże) 124 kw (uszkodzenie mienia) 51 kw (zakłócanie porządku publicznego) 140 i 141 kw (nieobyczajny wybryk i słowa wulgarne) 43?ust.1 (spożywanie alkoholu w miejscu publicznym) inne Ogółem Jednostka Policji 2010 Powiat radziejowski Przyczyny zdarzeń Ogółem Nietrzeźwość Wymuszenia Prędkość Wymijanie ? wyprzedzanie Inne 16 Wypadki 2011 17 Wypadki 2010 16 6 2 4 2 2

2010 178 25 13 154 131 61 238 800

2011 227 119 16 143 126 79 64 774

Zabici( ranni) 2010 8 (13) 2011 6(19) Kolizje 2011 17 1 2 6 4 4 2010 402 20 68 66 49 199 2011 347 16 52 32 43 204

2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Ilość przeprowadzonych kontroli podstawowych: ogółem: 50 kontroli /50 skontrolowanych obiektów w tym:

W obiektach użyteczności publicznej W budynkach mieszkalnych W lasach W przemyśle Rolnictwo Pozostałe ilość zgłoszonych obiektów do odbioru ilość odebranych bez zastrzeżeń ilość zgłoszonych obiektów, w których PSP nie zajmowała stanowiska 21 2 3 10 5 9 21 2 3 10 5 9 36 25 11

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

?3?

Poz. 1406

ilość wydanych decyzji administracyjnych ilość mandatów karnych /na kwotę Nieprawidłowe warunki ewakuacji Wyposażenia, konserwacji instalacji technicznych

16 1 /50 zł 2 17 3 1 3 2 12

Wyposażenia, konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego Dróg pożarowych Braku oznakowania znakami bezpieczeństwa Braku instrukcji postępowania na wypadek powstania pożaru Pozostałe Pożary Powiat/Gmina Miejscowe zagrożenia

Alarmy fałszywe z instalacji wykr. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 załośliwe 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Ogółem zdarzeń 677 789 40 71 84 125 62 76 143 139 180 159 94 117 74 102

w Razem małe średnie duże Razem małe lokalne średnie Razem dobrej wierze 87 127 7 11 18 17 4 14 22 25 17 19 10 17 9 24 77 107 5 10 15 16 4 9 20 22 16 18 10 13 7 19 10 15 2 1 3 1 0 2 2 3 1 1 0 3 2 4 0 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 582 651 33 60 64 107 57 58 121 113 161 136 82 100 64 77 66 51 0 0 2 2 7 4 13 14 36 28 5 3 3 0 515 596 32 60 62 105 50 54 108 98 125 108 77 95 61 76 1 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 8 11 0 0 2 1 1 4 0 1 2 4 2 0 1 1 7 8 0 0 2 1 1 3 0 1 1 3 2 0 1 0

Powiat Radziejów Bytoń Dobre Osięciny Piotrków Kujawski Miasto Radziejów Radziejów Topólka

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie SP ZOZ w Radziejowie zabezpiecza zdrowotnie mieszkańców powiatu Radziejowskiego. Realizacja programu odbywa się poprzez szeroko rozumianą oświatę zdrowotną, prowadzoną głównie w szkołach i placówkach wychowawczych na terenie powiatu, oraz poprawę warunków bezpieczeństwa dla pacjentów przebywających w szpitalu. SP ZOZ w Radziejowie zabezpiecza medycznie następujące szkoły: - Szkoła Publiczna i Publiczne Gimnazjum w Radziejowie, - Liceum Ogólnokształcące, - Specjalny Ośrodek Wychowawczy, - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce, - Zespół Szkół Mechanicznych. Oświatą zdrowotną w w/w szkołach objęte jest 2570 uczniów. Prowadzona ona jest przez wykwalifikowany personel pielęgniarski. W okresie sprawozdawczym tj. od 01.01.2011 r.-30.12.2011 r. pielęgniarki realizowały program w formach: 1) ?Żywego słowa w tym?: - pogadanki w ilości 139, - rozmowy indywidualne w ilości 1251, - wykłady 6; 2) ?Słowa drukowanego w tym?: - broszury i ulotki w ilości 138, - tematyczne gazetki ścienne 32; 3) Formy wizualnej w tym: - plakatów 24, - filmów 17;

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

?4?

Poz. 1406


4) Formy artystyczno-rozrywkowej w tym: - apele 9, - spektakle 0; 5) Forma bezpośredniego kontaktu: - pokazy 23, - instruktaże 9, - konkursy z wiedzy medycznej - 6. Wszystkie w/w formy prowadzone były wspólnie z nauczycielami i opiekunami szkolnych kół PCK. Edukacja zdrowotna uczniów zaplanowana jest na poszczególne miesiące z uwzględnieniem zapotrzebowania na określone formy i tak: a) Styczeń - pogadanki tematyczne związane z profilaktyką antynowotworową, b) Luty-marzec: - Zdrowy styl życia, walka ze stresem, - Zdrowe odżywianie, c) Kwiecień - miesiąc kultury zdrowotnej, - apele tematyczne: - higiena osobista ucznia, - Jak dbać o kręgosłup, - higiena osobista kobiet, - uczennic szkoły średniej, - prawidłowy rozkład dnia ucznia, d) Maj - edukacja w zakresie substancji psychotropowych i chorób serca, - Tydzień PCK, e) Czerwiec - akcja bezpieczne wakacje, f) Wrzesień - bezpieczna droga do szkoły i bezpieczeństwo w szkole, g) Październik- zapobieganie agresji i przemocy w szkole - Profilaktyka próchnicy zębów i chorób przyzębia, - Poprawa Jakości Żywienia, h) Listopad- akcja oddawania krwi ?Serce- Sercu? przez pełnoletnich uczniów szkół średnich - Światowy DZIEŃ BEZ TYTONIU, i) Grudzień - pogadanki związane z AIDS oraz zagrożeniami związanymi z paleniem tytoniu, - Dni Walki z gruźlicą i chorobami płuc.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Lp. Przedsięwzięcia Koordynator Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radziejowie Powiatowy Lekarz Weterynarii Powiatowy Lekarz Weterynarii Powiatowy Lekarz Weterynarii Powiatowy Lekarz Weterynarii

?5? Wykonawca Upoważnieni wolnopraktykujący lekarze weterynarii Upoważnieni wolnopraktykujący lekarze weterynarii Upoważniony lek. wet. Inspektor PIW właściciel Lek. wet. Upoważniony Inspektor PIW właściciele Inspektor ds. pasz Inspektor ds. pasz Inspektor ds. IRZ 2011 20% ilości bydła TBC bruceloza 20%stad białaczka Fermy drobiu Jaj Konsumpcyjnych Brojler kurzy 2% gosp. w powiecie wg informacji z zakł. Utyli. 5% Realizacja stad 395 285 stad 296 zwierząt 8318 2736 zwierząt 2862

Poz. 1406

1. Badania monitoringowe chorób zakaźnych zwierząt:- gruźlicy- brucelozy 2. Badania monitoringowe chorób zakaźnych:białaczka 3. Badania monitoringowe chorób zakaźnych:salmonelloz w stadach towarowych kur (fermy jaj konsumpcyjnych) 4. Badania monitoringowe chorób zakaźnych salmonelloz w stadach drobiu rzeźnego 5. Kontrola środków żywienia zwierząt

5 kontroli Likwidacja stada kur niosek(5500szt.) oraz jaj ? z powodu zakażenia Salmonellą enteritidis. Badania kontrolne prób właścicielskich - 124. Badania urzędowe ? 1 próba. Gospodarstw ? 143Badania prób pasz - 54 Brak stosowania polepszaczy gleby. Ogółem: 620 szt. padłych Bydło ? 603Trzoda chlewna ? 7Owce ? 9Kozy ? 1 Konie ? 0Drób ? 0Sarna ? 0Odpad ? 6 odbiorów ubój gospodarczy cieląt Lis ? 0 Siedzib stad ? 51(w tym 2 siedziby stad owiec i kóz, 49 siedzib stad bydła) 70 siedzib stad bydła, trzody chlewnej, 2 stada owiec i kóz 830 kontroli

6. Kontrola stosowania tzw. ?polepszaczy gleby? Powiatowy Lekarz czyli mączki mięsno-kostnej Weterynarii 7. Prowadzenie rejestru padłych zwierząt od rolników na podstawie zgłoszeń Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radziejowie AR i MR

8. Kontrola identyfikacji i rejestracji zwierząt Powiatowy Lekarz oraz kontrole wymogów wzajemnej zgodności Weterynarii ARiMR

Inspektor ds. IRZAR i MR i cross compliance

51 siedzib stad IRZ 72 siedziby stad CC

9. Kontrola zakładów produkujących żywność pochodzenia zwierzęcego pod względem warunków weterynaryjnych i systemów zapewnienia jakości 10. Przygotowanie i uaktualnianie planów zwalczania chorób zakaźnych

Powiatowy Lekarz Weterynarii

Inspektor ds. żywności pochodzenia zwierzęcego

1 x na rok

Pow. Lek. Wet. Powiatowy Lekarz Weterynarii Powiatowe centrum Powiatowe centrum zarządzania Kryzysowego Zarządzania Kryzysowego Wójtowie i Burmistrzowie Powiatowy Lekarz Weterynarii Samorządy

Wg potrzeb

Ryby ? VHS, IHN, ISA Świnie ? ASF, CSF, SVD Bydło ? BTV, TBC, BB, EBL, FMD Lisy ? wścieklizna Drób ? salmonelloza Ptaki ? grypa ptaków, ptaki dzikie Topólka ? 1Osięciny ? 2Dobre - 1

11. Spotkania merytoryczno-problemowe z przedstawicielami Miast i Gmin w sprawie ochrony zwierząt oraz zwierząt bezpańskich 12. Monitoring lisów po szczepieniu p. wściekliźnie 13. Kontrole targowisk z PPIS i Policją 14. Szczepienie p. wściekliźnie 15. Zwalczanie Choroby Aujeszky?ego u trzody

Wg potrzeb

Inspektor ds. chorób zakaźnych

Harmonogram2011 2011

52 lisy dostarczone przez myśliwych 5 5579 psów w 3913 zagrodach 10 kotów w 10 zagrodach

Lek. wet. wolnej praktyki Koordynator Inspekcji Upoważnieni 2011

W 2011 r. w 1482 stadach świń zbadano 4739świń, od

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego chlewnej 16. Badania żywności pochodzenia zwierzęcego PIW Radziejów Koordynator PIW Radziejów Powiatowy Lekarz Weterynarii


?6? wolnopraktykujący lek. wet. Pracownicy ds. jakości w zakładach Inspekcja Weterynaryjna Inspektor ds. żywności pochodzenia zwierzęcego

Poz. 1406 których pobrano próby do badań laboratoryjnych na ogólną ilość świń 45.035. 580 badań laboratoryjnych 97 badań laboratoryjnych Wgharmonogramu2011 r. sterydy ? 2 (woda ? kurczęta) niesterydowe leki przeciwzapalne ? 1 (mleko) pestycydy fosforoorganiczne ? 1 (mleko) pestycydy chloroorganiczne ? 1 (mleko) metale toksyczne ? 1 (mleko) chloramfenikol - 3 (mleko) substancje przeciwbakteryjne ? 14 (mleko) sulfonamidy - 3 (mleko, miód) substancje farmakologiczne czynne ? 1 (mleko) leki przeciwrobacze - 1 (mleko) mikotoksyny ? 1 (mleko) skażenia promieniotwórcze ? 3 (mleko) stilbeny ? 1 (woda ? kurczęta) Dodatnich wyników nie stwierdzono.

17. Monitoring pozostałości w produktach żywnościowych

18. Kontrola dobrostanu zwierząt

Powiatowy Lekarz Weterynarii

Inspektor ds. pasz

5% stad

205 kontroli siedzib stad

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

?7?

Poz. 1406

5. Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Radziejowie. W 2011 r. zarejestrowano 1 przypadek inwazyjnej choroby meningokokowej wywołany przez Neisseria meningitidis serotyp B. Zachorowanie przebiegało pod postacią zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. W analizowanym okresie zarejestrowano 45 przypadków wirusowych i innych określonych zakażeń jelitowych do lat 2. Z ogólnej liczby zachorowań 100% wymagało hospitalizacji. Zarejestrowano 12 pojedynczych zachorowań wywołanych przez pałeczki Salmonella. Do szczepień przeciwko wściekliźnie zakwalifikowano 6 osób, przy czym w roku 2010 zaszczepiono 3 osoby. Decyzję o szczepieniu podjęto po pokąsaniu przez zwierzę, u którego nie można było wykluczyć wścieklizny w badaniach Nastąpił spadek zachorowań na ospę wietrzną z 232 przypadków w analogicznym okresie ubiegłego roku do 179 obecnie. Wystąpił wzrost zachorowań na płonicę z 19 przypadków na 50. W 2011 roku odnotowano również bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez nieokreślony czynnik u 2-letniej dziewczynki. Ponadto zarejestrowano wirusowe zapalenie opon mózgowo ? rdzeniowych u 25-letniej kobiety. W obydwu przypadkach osoby wyzdrowiały. Odnotowano 1 przypadek zachorowania na ostre WZW typu B. Był to mężczyzna lat 80. W okresie 6 miesięcy przed zachorowaniem był hospitalizowany dwukrotnie na oddziale wewnętrznym, gdzie miał wykonywane iniekcje i wlewy dożylne. W wywiadzie nie poddawał innych czynników ryzyka. Zapadalność na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B na terenie powiatu radziejowskiego od kilku lat utrzymuje się na stosunkowo niskim poziomie. W roku 2011 zarejestrowano 1 przypadek zakażenia HIV brak danych dotyczących czynnika ryzyka. Ogółem w powiecie radziejowskim zarejestrowane są 3 przypadki zakażeń HIV. W 2011 roku przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie uczestniczyli w zabezpieczeniu niezidentyfikowanej przesyłki listowej, zawierającej biały proszek. Osoba, która miała kontakt z przesyłką została objęta nadzorem epidemiologicznym. W roku 2011 przeprowadzono 71 kontroli w 44 placówkach służby zdrowia, nad którymi sprawowany jest nadzór epidemiologiczny. Wydano 2 decyzje. W roku 2011 pracownicy sekcji przeprowadzili 443 kontroli sanitarnych w zakładach produkcji i obrotu żywności oraz żywienia zbiorowego zamkniętego i otwartego. Wydano 51 decyzji nakazujących usuniecie stwierdzonych uchybień oraz 57 decyzji zatwierdzających nowopowstałe obiekty i 20 decyzji zamykających obiekt w wyniku zakończenia działalności. W roku 2011 w wyniku napływających doniesień ludności przeprowadzono 5 kontroli interwencyjnych, z których 3 potwierdziły niewłaściwy stan sanitarno-techniczny obiektów. Za uchybienia natury sanitarno- technicznej nałożono 5 mandatów karnych na łączną kwotę 800zł. W roku 2011 pobrano do badań laboratoryjnych mikrobiologicznych 36 prób i do badań chemicznych 33 próby. Żadna próba nie była kwestionowana. W roku 2011 przeprowadzono również kontrole obiektów żywnościowożywieniowych mających wpływ na bezpieczeństwo uczestników EURO 2012. Podczas kontroli stwierdzono, że obiekty są w pełni przygotowane na tę okoliczność i w pełni bezpieczne. Przeprowadzono 135 kontroli sanitarnych w 92 zakładach pracy. Wydano 29 decyzji w tym 13 decyzji nakazowych posiadających 87 nakazów, 13 płatniczych, 1 decyzję o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej i 2 decyzje stwierdzające chorobę zawodową. Przeprowadzono 62 kontrole sanitarne dotyczące obrotu wycofanymi produktami biobójczymi i stwierdzono że na terenie powiatu radziejowskiego nie ma w obrocie produktów biobójczych zawierających substancje czynne Przeprowadzono 26 kontroli sanitarnych w punktach sprzedaży i stwierdzono brak wprowadzania do obrotu ?dopalaczy?.

W 13 zakładach stwierdzono przekroczenia pomiarów środowiskowych tj. - w 8 zakładach na 47 stanowiskach pracy został przekroczony hałas gdzie narażonych jest 124 pracowników, - w 2 zakładach na 2 stanowiskach pracy przekroczone zostały pomiary zapylenia gdzie narażonych jest 10 pracowników, - w 1 zakładzie na 1 stanowisku pracy przekroczone zostały normatywy higieniczne czynników chemicznych gdzie narażonych jest 6 pracowników, - w 1 zakładzie na 1 stanowisku pracy przekroczone zostały pomiary wibracji gdzie narażonych jest 3 pracowników, - w 1 zakładzie na 1 stanowisku pracy stwierdzono niewłaściwe wyniki pomiarów mikroklimatu gdzie pracuje 3 pracowników, - w 3 zakładach na 11 stanowiskach pracy stwierdzono niewłaściwe pomiary oświetlenia gdzie pracuje 40 pracowników. Pracownicy sekcji nadzoru nad obiektami komunalnymi w 2011 roku przeprowadzili 247 kontroli sanitarnych, w tym 18 kontroli w wodociągach. Pobrano ogółem 68 próbek wody, w tym 67 analiz bakteriologicznych i 66 analiz fizyko-chemicznych. Jakość wody produkowanej przez wodociągi była najczęściej kwestionowana ze względu na odbiegający od wymagań skład fizykochemiczny. Pracownicy sekcji wydali 56 decyzji w tym: - 27 decyzje zezwalające na przeniesienie zwłok, - 18 decyzji płatniczych, w tym 2 decyzje zostały uchylone,

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

?8?

Poz. 1406

- 11 decyzji merytorycznych. Wystawiono 14 opinii dotyczących oceny higienicznej na zastosowane materiały i wyroby w procesach uzdatniania i dystrybucji wody oraz 2 postanowienia dotyczące spełnienia wymagań przez NZOZ. Pracownicy sekcji nadzoru nad obiektami komunalnymi rozpatrzyli 2 wnioski mieszkańców. 6. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Okresowym kontrolom podlegały obiekty wielopołaciowe i wielkopowierzchniowe znajdujące się na terenie naszego powiatu. W 2011 roku było ich sześć i zaliczają się do nich takie obiekty jak: Budynek serowni w Piotrkowie Kujawskim Budynek proszkowni mleka w Piotrkowie Kujawskim Wiata w Piotrkowie Kujawskim Kurniki w Borucinie Hala magazynowa w Piotrkowie Kujawskim Przechowalnia warzyw w Rzeczycy Wszystkie te obiekty były poddawana dwa razy w roku okresowym kontrolom i kontrole te potwierdziły bezpieczność konstrukcji. Obiekty monitorowane były w zakresie odśnieżania w czasie zimy 2011 roku. Do obiektów mających wpływ na stan bezpieczeństwa ludzi a szczególnie na ochronę środowiska zaliczane są istniejące stacje paliw płynnych i tankowania gazu. Na terenie powiatu radziejowskiego działa obecnie 17 stacji paliw płynnych i 11 stacji tankowania gazu. Obiekty te podlegają poza kontrolą nadzoru budowlanego innym organom inspekcyjno kontrolnym, które sprawdzają okresowo stan techniczny użytkowania obiektów, szczególnie w zakresie ochrony środowiska i dozoru technicznego. W wyniku przeprowadzonych kontroli przez organ nadzoru w zakresie użytkowania obiektów, nie stwierdzono nieprawidłowości co do stanu technicznego obiektów i prowadzonych dokumentów w tym zakresie. W 2011 roku stacja paliw w Piotrkowie Kujawskim została rozebrana i pobudowana nowa. Inwestycja ta poprawiła jakość stacji a zarazem i bezpieczeństwo. Nadto do powyższej grupy zalicza się również obiekty zespołów generatorów energii wiatrowej z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej. Na terenie naszego powiatu obecnie wybudowane jest 65 generatorów montowanych na masztach stalowych o wysokości 30,0 m każdy. Pozwoleniami na budowę objęte jest 79 szt. Obiekty te również poddawane są okresowym przeglądom w zakresie stanu technicznego i bezpiecznego użytkowania, obowiązek taki, przepis prawa nakładana właściciela lub użytkownika obiektu i jest wymagany przez okres użytkowania obiektu. W dalszym ciągu minionego okresu dzięki działalności PINB poprawia się znajomość prawa budowlanego w społeczeństwie w skutek udzielania zainteresowanym osobom informacji na temat przepisów prawa budowlanego. Zmniejsza się ilość samowoli budowlanych, a wzrosła ilość zgłoszeń robót budowlanych i budowy małych obiektów. Realizacja budownictwa indywidualnego i osób prawnych, jednostek samorządowych odbywa się w coraz to większym zaangażowaniem i przestrzeganiem zgodnie z przepisami całego procesu budowlanego aż do momentu zgłoszenie zakończenia budowy lub uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów w przypadkach co do których został nałożony obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Osoby biorące udział w całym procesie budowlanym na budowach u osób fizycznych i prawnych przestrzegają realizacji inwestycji zgodnie z projektem technicznym i warunkami pozwolenia na budowę oraz zasadami sztuki budowlanej. A zatem jakość obiektów oddawanych do użytkowania wzrasta co ma wpływ na poprawę stanu bezpieczeństwa. Jedną z większych inwestycji realizowanych przez Powiat Radziejowski jest oddana do użytku w 2011 r.

kryta pływalnia przy Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie. Budowa przebiegła bezpiecznie bez awarii. Na podstawie dokonanej oceny w zakresie stanu bezpieczeństwa, należy stwierdzić, że na terenie powiatu radziejowskiego istniejące obiekty budowlane, budowle, sieci i inne urządzenia budowlane nie spowodowały w omawianym okresie zagrożenia dla ludzi i mienia lub środowiska, ich stan techniczny i użytkowania ocenia się jako bezpieczne, jak również nie zanotowano żadnych zdarzeń, które należałoby zakwalifikować do awarii budowlanych lub katastrofy budowlanej. 7. Zarząd Dróg Powiatowych w Radziejowie. 1) Likwidacja przełomów powstałych po okresie zimy 2010/2011 ? 7.543 m2 wartości 900.000 zł; 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 2815C Osięciny ? Jarantowice II etap - wykonanie przejścia dla pieszych w m. Osięciny z sygnalizacją świetlną i dźwiękową wartość zadania 184.000 zł - linie krawędziowe jezdni wykonanie zatoki autobusowej; 3) Zakupiono i zamontowano 358 szt. nowych znaków drogowych; 4) Montaż nowych barier ochronnych w miejscach niebezpiecznych w ilości 12 m Radziejów - Bytoń; 5) Regulacja poboczy na drogach o łącznej długości 17,8 km. 8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie. 1) Udzielenie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych - 29 rodzinom funkcjonującym na terenie powiatu radziejowskiego: 220.628,91, - 9 rodzinom funkcjonującym poza terenem radziejowskim: 157.048,53; 2) Udzielanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki: dla 6 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu radziejowskiego: 25.693,20; 3) Utrzymanie 11 dzieci pochodzących z terenu powiatu radziejowskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem radziejowskim: 221.578,80;

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

?9?

Poz. 1406

4) Udzielenie pomocy pieniężnej: a) na kontynuowanie nauki dla 2 pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych: 14.691,24, b) na usamodzielnienie dla 1 pełnoletniego wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej: 6.588,00; 5) Utrzymanie 10 wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka w Biskupicach: 306.793,76. 9. Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim. Współpracowano z Komendą Powiatową Policji w Radziejowie, Sądem Rodzinnym, kuratorami sadowymi, Miejsko-Gminną komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piotrkowie Kujawskim. Przeprowadzane były raz w miesiącu zebrania szkoleniowe z personelem działu terapeutyczno-opiekuńczego w trakcie których były poruszane sprawy związane z bezpieczeństwem mieszkańców. Pracownicy (pielęgniarki, opiekunki) pracowały w systemie 3 zmianowym w celu zapewnienia całodobowej opieki. Realizowane były procedury postępowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa. W Domu jest opracowana instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, plan ewakuacyjny. W Domu działał system przyzywowo-alarmowy i system przeciwpożarowy (przeprowadzono konserwację). Dom wyposażony jest w odpowiedni sprzęt p. poż. (przeprowadzono konserwację). W klatkach schodowych są zamontowane urządzenia służące do usuwania dymu. 10. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radziejowie. Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna w Radziejowie realizowała na terenie placówki w roku kalendarzowym 2011 następujące formy pomocy indywidualnej: psychoterapia dzieci i młodzieży (ogółem 17) - z zaburzeniami emocjonalnymi, - z zaburzeniami zachowania, - z zaburzeniami lękowo, - depresyjnymi. Na terenie placówki objęto opieką 16 rodzin z uwagi na ich dysfunkcjonalność w ramach terapii rodzin w nurcie psychoterapii analitycznej. W Punktach Konsultacyjnych Poradni w Topólce i w Osięcinach udzielano nauczycielom i wychowawcom pomocy poprzez opracowywanie, przekazywanie materiałów instruktażowych do pracy z dzieckiem z różnymi problemami i dysfunkcjami rozwojowymi, - organizowanie spotkań z pedagogami szkolnymi na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie, - dwukrotnie zorganizowano konferencję dla dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mające na celu omówienie współpracy z Poradnią, zbadanie potrzeb placówek oświatowych. 11. Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie. Wszystkie te formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane były ze środków Funduszu Pracy ale nie tylko. W roku 2011 PUP w Radziejowie dysponował również środkami Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach pośrednictwa pracy w roku 2011 informowano osoby bezrobotne o wolnych miejscach pracy za pomocą informacji eksponowanych na tablicy ogłoszeń, ogłoszeń w lokalnej prasie, infokiosku, bezpośrednich rozmów pośredników pracy z bezrobotnymi oraz rozmów telefonicznych i pisemnych wezwań w sprawie propozycji pracy. Równocześnie podejmowano kroki w celu pozyskania wolnych miejsc pracy i stażu wśród pracodawców.

Między innymi dzięki tym działaniom 1414 osób podjęło pracę niesubsydiowaną. Subsydiowane formy zatrudnienia w roku 2011 podjęło 141 osób, w tym 43 osoby w ramach prac interwencyjnych, 52 osoby w ramach robót publicznych, 46 osób w ramach nowoutworzonych miejsc pracy w wyniku refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy. Ponadto 519 osób podjęło staż (w tym 184 osoby, w ramach środków EFS), a 20 osób (w tym 10 osób w ramach środków EFS) uzyskało nowe lub podwyższyło dotychczasowe kwalifikacje dzięki realizacji szkoleń (m.in. kierowca kat. C, kwalifikacja wstępna przyśpieszona, florystyka). W roku 2011 na prace społecznie użyteczne skierowano 94 osoby bez prawa do zasiłku, będących jednocześnie klientami ośrodków pomocy społecznej. Kolejną formą wsparcia osób bezrobotnych było udzielanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Z tej formy, w roku 2011, skorzystało 59 osób bezrobotnych, w tym 4 osoby w ramach środków EFS. W minionym roku realizowano również działania towarzyszące w postaci zwrotu kosztów dojazdu do pracy, na staż - z tej formy pomocy skorzystało 9 osób. Ważnym elementem działań podejmowanych na rzecz ograniczania bezrobocia jest poradnictwo zawodowe. Poradnictwo obejmuje zarówno spotkania indywidualne z doradcą zawodowym, jak i spotkania grupowe w Klubie Pracy mające na celu zdobycie umiejętności poruszania się na rynku pracy. W 2011 roku udzielono 1914 porad zawodowych zarówno grupowych jak i indywidualnych, opracowano Indywidualny Plan Działania dla 779 osób. Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie udzielał wsparcia osobom, które podjęły pracę, poprzez wypłatę dodatków aktywizacyjnych. Z tej formy pomocy skorzystały 153 osoby. W 2011 roku Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie realizował również zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Ograniczone środki PFRON pozostawione do dyspozycji PUP w Radziejowie pozwoliły jedynie na skierowanie 7 osób do odbycia stażu.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

? 10 ?

Poz. 1406

12. Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie. W ramach działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego podjęto następujące działania: - udoskonalenie sieci monitoringu na terenie szkoły (LO, Astro ? Baza), - zmodernizowano zaplecze sanitarne przy sali gimnastycznej, - przebudowano chodniki przy budynku liceum, - wykonano instalację ciepłej wody użytkowej w pomieszczeniach sanitarnych budynku liceum, - przeprowadzono próbną ewakuację Szkoły w ramach ćwiczeń doskonalących działania w czasie zagrożeń, - diagnozowano zagrożenia wśród uczniów, - organizowano wywiadówki profilaktyczne, które miały na celu przeciwdziałanie zagrożeniom mogącym występować wśród uczniów, - zapoznano rodziców i nauczycieli z adresami instytucji wspierających rodzinę, - dokonano modyfikacji Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki, - podczas posiedzeń Rad Pedagogicznych omawiano i uaktualniano wiedzę na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, - nauczyciele i pracownicy odbywali kursy i szkolenia z zakresu bhp, - omawianie na godzinach z wychowawcą zasad bezpieczeństwa podczas imprez i wyjazdów szkolnych, przeprowadzono działania profilaktyczne dotyczące zagrożeń związanych z chorobami i epidemiami, - miała miejsce współpraca z instytucjami zajmującymi się bezpieczeństwem i profilaktyką uzależnień, - organizowano różne formy spędzania wolnego czasu ? odbywały się zajęcia sportowe, artystyczne, działały koła zainteresowań. 13. Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce. W minionym roku zrealizowaliśmy następujące zadania: - Na bieżąco sprawdzaliśmy stan bezpieczeństwa placówki: urządzenia sportowe, warsztaty szkolne, przewody kominowe, ogólny stan techniczny budynku, - Szkolny inspektor BHP na bieżąco sprawdzał stan gaśnic, - Szkolny inspektor BHP opracował i wdrożył instrukcję przeciwpożarową, - W szkole działał stały monitoring, - W okresie zimowym obsługa odśnieżała chodniki i podejścia do szkoły, - Usuwaliśmy śnieg zalegający na dachach, - Poprzez dyżury nauczycieli czuwaliśmy nad bezpieczeństwem uczniów na przerwach, - Nauczyciele i pracownicy obsługi uczestniczyli w szkoleniach BHP, zgodnie z obejmowanymi stanowiskami pracy i terminami ważności, - W ramach wywiadówek przekazywaliśmy rodzicom informacje na temat bezpieczeństwa w szkole oraz byliśmy otwarci na sugestie z ich strony w tej materii, - Dyrekcja, nauczyciele i pedagog szkolny realizowali zadania zawarte w Programie Wychowawczym i Programie Profilaktycznym szkoły, - Wychowawcy i pedagog szkolny przeprowadzali indywidualne rozmowy dyscyplinujące z uczniami oraz spotykali się z rodzicami uczniów sprawiających problemy wychowawcze, - Młodzież przebywająca w auli szkolnej i będąca na wyjazdach oraz zajęciach pozalekcyjnych objęta była opieką wychowawców, - Wychowawcy internatu zabiegali o bezpieczeństwo podopiecznych, - W ramach diagnozowania klimatu społecznego szkoły przeprowadziliśmy w klasach drugich ankietę na temat zachowań agresywnych w szkole.

Celem badania było poznanie opinii uczniów o agresji, jej częstotliwości występowania w szkole i formach jakie przybiera, - W ramach profilaktyki uzależnień klasy pierwsze uczestniczyły w cyklu zajęć warsztatowych prowadzonych przez psychoterapeutę uzależnień, - Zorganizowaliśmy prelekcję dla rodziców na temat uzależnień młodych ludzi, przeciwdziałania im oraz rozpoznawania niepokojących sygnałów w zachowaniu i wyglądzie. Prelekcję prowadziła pani Hanna Mankiewicz ? psychoterapeuta uzależnień, - Dyrektor oraz pedagog uczestniczyli w konferencjach na temat przemocy oraz środków psychoaktywnych, - Dbaliśmy o bezpieczeństwo i zdrowie młodzieży, poprzez nadzór pielęgniarski dwa razy w tygodniu, oraz bezpośrednie interwencje lekarskie, w sytuacjach tego wymagających, - Służyliśmy pomocą uczniom mającym trudności osobiste, na tle emocjonalnym, rodzinne, poprzez kierowanie ich przez pedagoga szkolnego do odpowiednich instytucji i kompetentnych osób mogących pomóc w danej sytuacji, - Na bieżąco współpracowaliśmy z KPP w Radziejowie,

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

? 11 ?

Poz. 1406

- Pedagog był w ciągłym kontakcie z kuratorami rodzinnymi ? panią Małgorzatą Chojnicką oraz panią Agatą Józwiak sprawującymi kuratelę nad kilkoma uczniami naszej szkoły, - Na bieżąco współpracowaliśmy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Radziejowie (szkolenie nauczycieli, zajęcia dla młodzieży, konsultacje itp.), - W przypadku uczniów pochodzących z rodzin biednych i zaniedbanych, staraliśmy się współpracować z Ośrodkami Pomocy Społecznej, - Zorganizowaliśmy szkolenia BHP dla młodzieży odbywającej praktyki zawodowe, uczestniczącej w zajęciach praktycznych oraz przebywającej w internacie, - Zorganizowaliśmy także szkolenie BHP dla słuchaczy szkół zaocznych, - Wychowawcy klasowi przy współpracy Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie przeprowadzili rozmowy na temat niebezpieczeństwa na drogach publicznych. 14. Szkoła Muzyczna I Stopnia w Radziejowie. 1) Corocznie w miesiącu sierpniu powołana przez Dyrektora szkoły Komisja dokonuje przeglądu obiektu pod względem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole. W widocznym miejscu jest umieszczony plan ewakuacji szkoły i wyraźnie są oznaczone drogi ewakuacyjne; 2) W wyniku corocznej kontroli przewodów kominowych i dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych nie stwierdzono nieprawidłowości. Przewody wentylacyjne i dymowe; 3) są drożne i sprawne. Termin następnej kontroli w październiku 2012; 4) Pomiary ochronne instalacji elektrycznej w obiekcie Szkoły są aktualne; 5) Teren szkoły jest ogrodzony ze wszystkich stron. Przejścia wokół szkoły i parking wewnętrzny, mają równą powierzchnię i wyłożone są polbrukiem. Otwory i studzienki są zakryte odpowiednimi pokrywami; 6) W trakcie opadów śniegu, pod koniec w ubiegłego sezonu zimowego teren wokół szkoły był oczyszczany ze śniegu i lodu oraz posypywany piaskiem. W okresie dużych opadów śniegu i silnych mrozów, śnieg z dachu i zwisające sople lodu były systematycznie usuwane; 7) W budynku jest właściwe oświetlenie, wentylacja, ogrzewanie i wyposażenie, skrzynki p. poż. są sprawne; 8) Pomieszczenia w których odbywają się zajęcia są odpowiednie i przystosowane do rodzaju prowadzonych zajęć; 9) W stosownych terminach odpowiednie służby przeprowadzają przeglądy okresowe np. przegląd instalacji elektrycznej, przegląd gaśnic, otworów wentylacyjnych, przewodów kominowych; 10) Schody są wyposażone w balustradę, przejścia wewnątrz budynku są równe i nieśliskie; 11) Urządzenia higieniczno-sanitarne są utrzymane w należytej czystości i stanie sprawności technicznej; 12) W związku z wykańczaniem w tym roku auli koncertowej Szkoły i zagospodarowaniem terenu wokół, zaszła konieczność zabezpieczenia obszaru wykonywanych prac i jednocześnie zapewnienia bezpiecznych warunków dla uczniów i pracowników; 13) Korzystano z wejścia do szkoły od strony ul. Objezdnej, które zapewniało bezpieczeństwo i nie kolidowało z prowadzonymi pracami. Część terenu, na którym trwały roboty zabezpieczono przed dostępem uczniów i pracowników; 14) W związku z zakończeniem dobudowy auli koncertowej, zostały przeprowadzone kontrole przez Państwową Straż Pożarną i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, celem wydania stosownej opinii o wybudowanym obiekcie i możliwości rozpoczęcia użytkowania; 15) Obie jednostki nie wniosły sprzeciwu i uwag w sprawie użytkowania przedmiotowego obiektu; 16) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Radziejowie dokonał oględzin obiektu. Celem kontroli było sprawdzenie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami udzielonego pozwolenia. Na podstawie sporządzonego protokołu kontroli wydano decyzję udzielającą pozwolenia na użytkowanie obiektu; 17) W bieżącym roku szkolnym trwały prace polegające na wykonaniu ogrodzenia i zagospodarowaniu terenu zielonego.

Teren na którym były prowadzone prace został zabezpieczony przez wykonawcę i był niedostępny dla uczniów, pracowników i osób postronnych; 18) W szkole zajęcia są prowadzone pod nadzorem nauczycieli. Nauczyciele mają ukończone warsztaty ?Pierwsza pomoc przedmedyczna?, ?Kurs instruktażowy dla kierowników wycieczek i placówek wypoczynku?; 19) Wszyscy pracownicy mają aktualne okresowe szkolenia bhp i badania lekarskie; 20) Na Radach Pedagogicznych i spotkaniach z kierownikami sekcji Pani Dyrektor przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w pracy i zobowiązuje nauczycieli do informowania uczniów o właściwym zachowaniu się w szkole i na terenie wokół, aby uniknąć wszelkich zagrożeń; 21) Na zebraniu wszystkich pracowników szkoły pani Dyrektor przypomniała o opracowanych ?Procedurach postępowania w sytuacjach szczególnych zagrożeń?;

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

? 12 ?

Poz. 1406

22) W szkole do chwili obecnej nie było żadnych przypadków naruszenia bezpieczeństwa. Nie odnotowano żadnych wypadków uczniów i pracowników na terenie placówki. Wnioski: 1. Poziom zabezpieczenia operacyjnego terenu powiatu w zakresie gaszenia pożarów czy innych rodzajów ratownictwa należy uznać za właściwy. Zasięg zastępów PSP i OSP z ksrg po 15 minutach od przyjęcia zgłoszenia pokrywa 100% powierzchni i ludności powiatu w porze dziennej, natomiast w porze nocnej 100% pokrycia powierzchni i ludności następuje po 30 min. 2. Realizowany ustawicznie proces uzupełniania podziału bojowego jednostek OSP w nowe pojazdy specjalistyczne, sprzęt ratowniczy wpływa w znaczny sposób na poprawę bezpieczeństwa obywateli oraz umożliwia szybsze i profesjonalne podjęcie działań przez służby ratownicze. 3. Dla lepszego i właściwego zabezpieczenia niektórych miejsc na terenie większych miejscowości powiatu, szczególnie narażonych na akty wandalizmu i rozboje, wskazane byłoby rozbudowanie urządzeń monitorujących takie obszary. Sama obecność zainstalowanych urządzeń monitorujących działa prewencyjnie na zachowania potencjalnych sprawców przestępstw lub wykroczeń. Spowodowałoby to niewątpliwie zwiększenie poczucia bezpieczeństwa u mieszkańców. 4. W celu ograniczenia patologii w szkołach a w szczególności w gimnazjach, zasadne byłoby zatrudnienie w tych placówkach pedagogów szkolnych(szkoły wiejskie, w których do chwili obecnej brak jest pedagogów szkolnych). Podniosłoby to w sposób zasadniczy profilaktykę oraz w znacznym stopniu zmniejszyło ilość nieletnich sprawców czynów karalnych. 5. Biorąc pod uwagę ilość zdarzeń przestępczych jak i wykroczeń zaistniałych na terenie powiatu, wskazane byłoby dla poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego mieszkańców, rozważenie przez władze powiatu możliwości przeznaczenia funduszy na dodatkowe służby dla policjantów tutejszej KPP. Stworzyłoby to możliwość zwiększenia ilości patroli prewencyjnych w miejscach najbardziej zagrożonych a co za tym idzie ograniczenie zdarzeń przestępczych. Starosta Marian Zieliński
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.30.725

  sprawozdanie nr 1/2011 Starosty Stalowowolskiego z dnia 5 stycznia 2011r. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Stalowowolskim za 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2304

  sprawozdanie Starosty Makowskiego z dnia 25 stycznia 2012r. Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2011 ROK Maków Mazowiecki ? Styczeń 2012 SPRAWOZDANIE STAROSTY MAKOWSKIEGO Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2011 ROK

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.23.564

  sprawozdanie Starosty Brzozowskiego z dnia 11 stycznia 2011r. Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU w 2010 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.29.703

  sprawozdanie nr 1 Starosty Jarosławskiego z dnia 14 stycznia 2011r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego działającej przy Staroście Jarosławskim w 2010 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.25.604

  sprawozdanie Starosty Niżańskiego z dnia 10 stycznia 2011r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Nisku za rok 2010

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXI/224/2012 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających

 • uchwała nr XXI/220/2012 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

 • uchwała nr XX/112/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmniejszenia opłat za wymianę dowodów rejestracyjnych i dokumentu prawa jazdy mieszkańców miejscowości Wałycz ? gmina Wąbrzeźno

 • uchwała nr XX/221/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom

 • uchwała nr XX/219/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność gminy Mogilno, na rzecz najemców oraz udzielania bonifikat od ceny sprzedaży

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.