Logowanie

Tytuł:

rozporządzenie nr 2/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie określenia w regionie wodnym Dolnej Wisły w granicach województwa kujawsko - pomorskiego wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-16
Organ wydający:Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1683
Hasła:Ochrona środowiska i gospodarka wodna

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 16 sierpnia 2012 r. Poz. 1683

11:20:09

Ewa Mes; Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszcz

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie określenia w regionie wodnym Dolnej Wisły w granicach województwa kujawsko pomorskiego wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć § 1. Za wody wrażliwe na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych w regionie wodnym Dolnej Wisły uznaje się wody powierzchniowe: 1) rzeki Kotomierzycy na terenie gmin wiejskich: Pruszcz i Bukowiec w powiecie świeckim oraz gminy wiejskiej Dobrcz w powiecie bydgoskim; 2) rzeki Struga Graniczna na terenie gmin wiejskich: Świekatowo, Pruszcz i Bukowiec w powiecie świeckim oraz gmin wiejskich: Dobrcz i Koronowo w powiecie bydgoskim; 3) rzeki Bacha na terenie gmin wiejskich: Wąbrzeźno i Płużnica w powiecie wąbrzeskim, gminy wiejskiej Lisewo w powiecie chełmińskim, gmin wiejskich: Chełmża, Lubicz i Łysomice w powiecie toruńskim oraz gminy wiejskiej Kowalewo Pomorskie w powiecie golubsko-dobrzyńskim; 4) rzeki Żacka Struga, jeziora Kornatowskiego i jeziora Czystego na terenie gmin wiejskich: Lisewo, Papowo Biskupie i Stolno w powiecie chełmińskim; 5) rzek Dopływ z Przeczna i Dopływ spod Kowroza w zlewni rzeki Struga Łysomicka na terenie gmin wiejskich: Łysomice, Chełmża i Łubianka w powiecie toruńskim oraz gminy wiejskiej Unisław w powiecie chełmińskim; 6) rzeki Tążyny na terenie gmin wiejskich: Aleksandrów Kujawski, Koneck, Bądkowo, Waganiec, Zakrzewo i Raciążek w powiecie aleksandrowskim oraz gmin wiejskich: Dąbrowa Biskupia i Gniewkowo w powiecie inowrocławskim; 7) Kanału Parchańskiego na terenie gmin wiejskich: Inowrocław, Rojewo, Dąbrowa Biskupia i Gniewkowo w powiecie inowrocławskim; 8) rzeki Dopływ z Marszałkowa na terenie gmin wiejskich: Bądkowo aleksandrowskim oraz gminy wiejskiej Lubanie w powiecie włocławskim; i Waganiec w powiecie


9) jeziora Steklińskiego na terenie gmin wiejskich: Czernikowo w powiecie toruńskim oraz Kikół w powiecie lipnowskim; 10) jeziora Święte na terenie gminy wiejskiej Łasin w powiecie grudziądzkim; 11) jeziora Nogat na terenie gmin wiejskich: Rogóźno i Łasin w powiecie grudziądzkim. § 2. 1. Za obszary szczególnie narażone w regionie wodnym Dolnej Wisły, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód określonych w §1 należy ograniczyć uznaje się:

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

?2?

Poz. 1683

1) obszar w zlewniach rzek Kotomierzyca i Struga Graniczna na terenie gmin wiejskich: Świekatowo, Pruszcz i Bukowiec w powiecie świeckim oraz gmin wiejskich: Dobrcz i Koronowo w powiecie bydgoskim; 2) obszar w zlewni rzeki Bacha na terenie gmin wiejskich: Wąbrzeźno i Płużnica w powiecie wąbrzeskim, gminy wiejskiej Lisewo w powiecie chełmińskim, gmin wiejskich Chełmża, Lubicz i Łysomice w powiecie toruńskim oraz gminy wiejskiej Kowalewo Pomorskie w powiecie golubsko-dobrzyńskim; 3) obszar w zlewni rzeki Żacka Struga na terenie gmin wiejskich: Lisewo, Papowo Biskupie i Stolno w powiecie chełmińskim; 4) obszar w zlewni rzeki Struga Łysomicka na terenie gmin wiejskich: Łysomice, Chełmża i Łubianka w powiecie toruńskim i gminy wiejskiej Unisław w powiecie chełmińskim; 5) obszar w zlewniach rzek Tążyna, Kanał Parchański i Dopływ z Marszałkowa na terenie gmin wiejskich: Aleksandrów Kujawski, Koneck, Bądkowo, Waganiec, Zakrzewo i Raciążek w powiecie aleksandrowskim, gmin wiejskich: Inowrocław, Rojewo, Dąbrowa Biskupia i Gniewkowo w powiecie inowrocławskim oraz gminy Lubanie w powiecie włocławskim; 6) obszar w zlewni jeziora Steklińskiego na terenie gmin wiejskich: Czernikowo w powiecie toruńskim i Kikół w powiecie lipnowskim; 7) obszar w zlewni jeziora Święte na terenie gminy wiejskiej Łasin w powiecie grudziądzkim; 8) obszar w zlewni jeziora Nogat na terenie gmin wiejskich: Rogóźno i Łasin w powiecie grudziądzkim; 2. Granice obszarów szczególnie narażonych, o których mowa w ust. 1 stanowią granice obrębów ewidencyjnych gmin wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia. 3. Lokalizację obszarów szczególnie narażonych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. § 3. Traci moc rozporządzenie nr 2/2008 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie określenia wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć (Dz.Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2008r. Nr 77, poz. 1277). § 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Halina Czarnecka

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

?3?

Poz. 1683

Załącznik nr 1 do rozporządzenia nr 2/2012 Dyrektora RZGW w Gdańsku z dnia 27 lipca 2012 r. Lp. Obszar szczególnie nara?ony OSN Powiat Gmina Świekatowo Kod obrębu 041410_2.0017 041408_2.0003 041408_2.0005 041408_2.0010 041408_2.0011 041408_2.0012 041408_2.0014 041408_2.0015 041408_2.0016 041408_2.0018 041408_2.0020 041408_2.0024 041401_2.0007 041401_2.0019 040303_2.0001 040303_2.0002 040303_2.0004 040303_2.0006 040303_2.0007 040303_2.0008 040303_2.0009 040303_2.0013 040303_2.0017 040303_2.0018 040303_2.0019 040304_5.0016 041705_2.0001 041705_2.0005 041705_2.0006 041705_2.0010 041705_2.0011 041705_2.0012 041705_2.0013 041705_2.0014 041705_2.0017 041705_2.0018 041705_2.0021 041704_2.0008 041704_2.0013 040404_2.0004 041502_2.0002 041502_2.0006

świecki

Pruszcz

1

OSN w zlewniach rzek Kotomierzyca i Struga Graniczna

Bukowiec

bydgoski

Dobrcz

Koronowo

Wąbrzeźno wąbrzeski 2 OSN w zlewni rzeki Bacha

Płu?nica chełmiński toruński Lisewo Chełm?a

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

?4?

Poz. 1683

Lubicz

Łysomice

golubsko-dobrzyński

Kowalewo Pomorskie

Lisewo

3

OSN w zlewni rzeki śacka Struga

chełmiński Papowo Biskupie

Stolno

4 OSN w zlewni rzeki Struga Łysomicka

toruński

Łysomice

041502_2.0008 041502_2.0010 041502_2.0012 041502_2.0015 041502_2.0016 041502_2.0022 041502_2.0024 041502_2.0025 041502_2.0027 041502_2.0029 041504_2.0002 041504_2.0004 041504_2.0017 041504_2.0018 041506_2.0001 041506_2.0002 041506_2.0005 041506_2.0012 040504_5.0010 040504_5.0011 040504_5.0013 040504_5.0018 040404_2.0001 040404_2.0002 040404_2.0005 040404_2.0006 040404_2.0008 040404_2.0009 040404_2.0010 040404_2.0011 040404_2.0016 040404_2.0017 040404_2.0018 040405_2.0001 040405_2.0003 040405_2.0004 040405_2.0007 040405_2.0008 040405_2.0010 040406_2.0001 040406_2.0005 040406_2.0006 040406_2.0007 040406_2.0010 040406_2.0013 040406_2.0015 040406_2.0017 041506_2.0004 041506_2.0006


Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

?5?

Poz. 1683

Chełm?a

Łubianka

chełmiński

Unisław

Aleksandrów Kujawski

OSN w zlewniach rzek Tą?yna, Kanał 5 Parchański i Dopływ z Marszałkowa

aleksandrowski

Koneck

041506_2.0007 041506_2.0008 041506_2.0009 041506_2.0010 041506_2.0011 041506_2.0013 041506_2.0014 041506_2.0015 041502_2.0017 041505_2.0001 041505_2.0002 041505_2.0003 041505_2.0004 041505_2.0005 041505_2.0006 041505_2.0007 041505_2.0009 041505_2.0010 041505_2.0011 040407_2.0006 040104_2.0002 040104_2.0004 040104_2.0005 040104_2.0007 040104_2.0008 040104_2.0014 040104_2.0015 040104_2.0016 040104_2.0017 040104_2.0019 040104_2.0020 040104_2.0021 040104_2.0022 040104_2.0023 040104_2.0026 040104_2.0028 040104_2.0030 040104_2.0033 040106_2.0001 040106_2.0002 040106_2.0003 040106_2.0004 040106_2.0005 040106_2.0006 040106_2.0007 040106_2.0008 040106_2.0009 040106_2.0010 040106_2.0011

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

?6?

Poz. 1683

Bądkowo

Waganiec

Zakrzewo

Racią?ek

Inowrocław inowrocławski Rojewo Dąbrowa Biskupia

040106_2.0012 040106_2.0013 040106_2.0014 040106_2.0015 040106_2.0016 040106_2.0017 040106_2.0018 040106_2.0019 040105_2.0007 040105_2.0008 040105_2.0009 040105_2.0013 040105_2.0014 040105_2.0015 040105_2.0019 040105_2.0020 040105_2.0021 040105_2.0022 040108_2.0001 040108_2.0004 040108_2.0007 040108_2.0009 040108_2.0010 040108_2.0011 040108_2.0012 040108_2.0014 040108_2.0015 040108_2.0016 040108_2.0018 040108_2.0019 040109_2.0001 040109_2.0007 040109_2.0008 040109_2.0017 040109_2.0018 040107_2.0001 040107_2.0002 040107_2.0003 040107_2.0005 040107_2.0007 040107_2.0008 040704_2.0002 040704_2.0003 040704_2.0025 040704_2.0029 040704_2.0039 040704_2.0045 040708_2.0012 040702_2.0001

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

?7?

Poz. 1683

Gniewkowo

włocławski

Lubanie

6

OSN w zlewni jeziora Steklińskiego

toruński

Czernikowo

lipnowski

Kikół

040702_2.0002 040702_2.0003 040702_2.0004 040702_2.0005 040702_2.0009 040702_2.0010 040702_2.0013 040702_2.0014 040702_2.0015 040702_2.0016 040702_2.0018 040702_2.0019 040702_2.0023 040702_2.0024 040702_2.0025 040702_2.0026 040702_2.0027 040703_5.0001 040703_5.0005 040703_5.0009 040703_5.0010 040703_5.0016 040703_5.0018 040703_5.0020 040703_5.0021 040703_5.0022 040703_5.0023 040703_5.0024 040703_5.0025 040703_5.0027 041810_2.0001 041810_2.0004 041810_2.0007 041810_2.0008 041810_2.0009 041810_2.0011 041810_2.0012 041810_2.0013 041810_2.0015 041810_2.0016 041810_2.0018 041503_2.0007 041503_2.0009 041503_2.0013 041503_2.0014 041503_2.0015 041503_2.0016 040805_2.0004 040805_2.0016

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

?8?

Poz. 1683

7

OSN w zlewni jeziora Święte

grudziądzki

Łasin

Rogóźno 8 OSN w zlewni jeziora Nogat grudziądzki Łasin

040603_5.0002 040603_5.0005 040603_5.0010 040603_5.0016 040603_5.0020 040605_2.0008 040603_5.0006 040603_5.0012 040603_5.0015 040603_5.0018

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

?9?

Poz. 1683

Załącznik nr 2 do rozporządzenia nr 2/2012 Dyrektora RZGW w Gdańsku z dnia 27 lipca 2012r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2180

  rozporządzenie nr 1/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie określenia w regionie wodnym Dolnej Wisły w granicach województwa pomorskiego wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć

 • Dziennik Urzędowy

  rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie określenia w regionie wodnym Warty w granicach województwa kujawsko-pomorskiego wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5626

  rozporządzenie nr 4/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie określenia wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć na terenie województwa mazowieckiego

 • DZ. URZ. 2012.2678

  rozporządzenie nr 5/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 27 lipca 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia w regionie wodnym Dolnej Wisły w granicach województwa pomorskiego wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3143

  rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie określenia w regionie wodnym Warty w granicach województwa wielkopolskiego wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXV/237/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 2 sierpnia 2012r. zmieniająca Statut Gminy Kcynia.

 • uchwała nr XXV/236/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 2 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków z zakresu pomocy społecznej.

 • uchwała nr XXV/235/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 2 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.

 • uchwała nr XVI/75/2012 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Świedziebnia oraz określenie granic ich obwodów.

 • uchwała nr XXV/168/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 1 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2012

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.