Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XVII/411/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany treści Statutu Sołectwa Występ.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Miejska w Nakle nad Notecią
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 642
Hasła:jednostki pomocnicze gminy

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

?

Bydgoszcz, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 642

UCHWAŁA Nr XVII/411/2012 RADY MIEJSKIEJ w NAKLE nad NOTECIĄ z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmiany treści Statutu Sołectwa Występ.

Na podstawie art. 35 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z) ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), uchwala się, co następuje: § 1. Nadaje się nowe brzmienie § 7 p. 1: ?W skład rady sołeckiej wchodzi 6 członków rady i sołtys?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Jedynak

Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIX/440/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany treści Statutu Sołectwa Występ

 • DZ. URZ. 2012.1280

  uchwała nr XI/99/12 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 15 marca 2012r. w sprawie zmian statutów Sołectw gminy Brusy

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.111.1725

  uchwała nr VIII/40/2011 Rady Gminy Lutowiska z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uworzenia Sołectwa Smolnik, zmiany statutu gminy oraz zmiany statutu Sołectwa Lutowiska.

 • Dziennik Urzędowy

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr 38/2009 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwał Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 października 2009 r. w sprawie statutów sołectw

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3295

  uchwała nr XXXI/29/2012 Rady Gminy Rędziny z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr 44/XVIII/2000 w sprawie zatwierdzenia statutu sołectwa Marianka Rędzińska

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XII/95/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

 • zarządzenie nr 9/2012 Starosty Sępoleńskiego z dnia 16 marca 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Sępoleńskiego

 • zarządzenie nr 8/2012 Starosty Sępoleńskiego z dnia 16 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Sępoleńskiego.

 • zarządzenie nr 16/2012 Starosty Brodnickiego z dnia 16 marca 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utzrymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Brodnickiego

 • zarządzenie nr 8/2012 Starosty Brodnickiego z dnia 16 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.