Logowanie

Tytuł:

zarządzenie nr 108/12 Prezydenta Grudziądza z dnia 15 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Prezydent Grudziądza
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 650
Hasła:podatki i opłaty lokalne,opieka społeczna

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

?

Bydgoszcz, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 650

ZARZĄDZENIE Nr 108/12 PREZYDENTA GRUDZIĄDZA z dnia 15 marca 2012 r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej. Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 6 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: § 1. Ustalam w roku 2012 średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w: 1) Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Grudziądzu, z siedzibą przy ul. Parkowej 12, w wysokości 2.712,60 zł (słownie: dwa tysiące siedemset dwanaście złotych 60/100); 2) Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Grudziądzu, z siedzibą przy ul. Nadgórnej 30/32, w wysokości 2.727,55 zł (słownie: dwa tysiące siedemset dwadzieścia siedem złotych 55/100); 3) Domu Pomocy Społecznej Nr 3 w Grudziądzu, z siedzibą przy ul. Dywizjonu 303 Nr 4, w wysokości 2.626,39 zł (słownie: dwa tysiące sześćset dwadzieścia sześć złotych 39/100). § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu. § 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane. Prezydent Robert Malinowski

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.540

  komunikat Starosty Pilskiego z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu pilskiego w roku 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.107.1815

  ogłoszenie Starosty Śremskiego z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w powiecie

 • Dziennik Urzędowy

  ogłoszenie nr 1/2012 Starosty Świdnickiego z dnia 1 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Świdnickiego

 • Dziennik Urzędowy

  ogłoszenie Starosty Radomszczańskiego z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego, miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w powiatowych domach pomocy społecznej.

 • Dziennik Urzędowy

  ogłoszenie Starosty Świdnickiego z dnia 2 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Świdnickiego

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • informacja nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 14 marca 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze gminy Nakło nad Notecią.

 • informacja nr GK.6620.1.2012 Starosty Tucholskego z dnia 8 marca 2012r. w sprawie założenia ewidencji budynków i lokali dla gminy Gostycyn.

 • informacja nr 1/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011r. położonych na obszarze gminy Inowrocław

 • aneks nr 1 DO POROZUMIENIA 1/2011 Z GMINĄ BYTOŃ Wójta Gminy Radziejów z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie powierzenia wykonywania zadania Gminy Bytoń w zakresie wychowania przedszkolnego przez Szkołę Podstawową im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Bieganowie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Radziejów

 • uchwała nr XIII/97/2012 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla szkół i placówek niepublicznych, prowadzonych przez inne niż Gmina osoby prawne lub osoby fizyczne i wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Rogowo


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.