Logowanie

Tytuł:

zarządzenie nr 10/2012 Starosty Toruńskiego z dnia 16 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Toruńskiego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Starosta Toruński
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 654
Hasła:podatki i opłaty lokalne,opieka społeczna

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

?

Bydgoszcz, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 654

ZARZĄDZENIE Nr 10/2012 STAROSTY TORUŃSKIEGO z dnia 16 marca 2012 r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Toruńskiego Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.1)) zarządzam, co następuje: § 1. Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w: Domu Pomocy Społecznej w Pigży w wysokości 2.697,99 zł; Domu Pomocy Społecznej w Browinie w wysokości 2.877,94 zł; Domu Pomocy Społecznej ?Dom Kombatanta? w Dobrzejewicach w wysokości 2.427,52 zł; Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce w wysokości 2.406,89 zł.


1) 2) 3) 4)

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane. Starosta Mirosław Graczyk

1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2009 r. Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz.1706, Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842, z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 9/09 Starosty Toruński z dnia 19 marca 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej powiatu toruńskiego

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 16/2011 Starosty Toruński z dnia 18 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Toruńskiego

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 13/10 Starosty Toruński z dnia 18 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Tioruńskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.540

  komunikat Starosty Pilskiego z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu pilskiego w roku 2012.

 • Dziennik Urzędowy

  ogłoszenie nr 1/2012 Starosty Świdnickiego z dnia 1 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Świdnickiego

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • zarządzenie nr 9/12 Starosty Włocławskiego z dnia 15 marca 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

 • zarządzenie nr 8/12 Starosty Włocławskiego z dnia 15 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej.

 • zarządzenie nr 109/12 Prezydenta Grudziądza z dnia 15 marca 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej

 • zarządzenie nr 108/12 Prezydenta Grudziądza z dnia 15 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej

 • informacja nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 14 marca 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze gminy Nakło nad Notecią.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.