Logowanie

Tytuł:

informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 marca 2012r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/157-ZTO-B/106/W/OPO/2012/AS

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 658
Hasła:Decyzje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

?

Bydgoszcz, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 658

INFORMACJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 20 marca 2012 r.

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/157-ZTO-B/106/W/OPO/2012/AS 20 marca 2012 r. na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić przedmiot i zakres działalności w koncesji na wytwarzanie ciepła. Uzasadnienie: Decyzją z 1 października 1998 r. nr WCC/157/106/U/2/98/RS, zmienioną decyzjami: z 28 września 1999 r. nr WCC/157A/106/W/3/99/AD, z 28 lutego 2001 r. nr WCC/157B/106/W/3/2001/RW, z 27 maja 2002 r. nr WCC/157C/106/W/OPO/2002/AJ, z 11 października 2002 r. nr WCC/157D/106/W/OPO/2002/AJ, z 4 czerwca 2007 r. nr WCC/157-ZTO/106/W/OPO/2007/MT oraz z 5 maja 2008 r. nr WCC/157-ZTOA/106/W/OPO/2008/AJ Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udzielił Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku, koncesji na wytwarzanie ciepła na okres do 31 grudnia 2025 r. Pismem z 10 lutego 2012 r. Ldz. EB/0897/02/2012, uzupełnionym pismem z 1 marca 2012 r. Ldz. EB/0897/02/2012 Koncesjonariusz wystąpił o zmianę koncesji w zakresie wytwarzania ciepła w związku ze zmniejszeniem ilości eksploatowanych źródeł ciepła. Likwidacji uległo źródło ciepła zlokalizowane we Włocławku przy ul. Wyszyńskiego 2/4, wyposażone w 1 kocioł wodny o zainstalowanej mocy cieplnej 0,175 MWt, opalany olejem opałowym. W miejscu zlikwidowanego źródła ciepła powstał węzeł cieplny zasilany w ciepło z sieci ciepłowniczej nr 1. Po analizie stanu faktycznego stwierdzono, iż powyższe pismo Strony stanowi uzasadniony wniosek o zmianę decyzji. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zmianami) oraz na podstawie art. 155 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) w związku z art. 30 ustawy - Prawo energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić swoją decyzję z 1 października 1998 r. nr WCC/157/106/U/2/98/RS ze zmianami, którą udzielił koncesji na wytwarzanie ciepła. z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Dyrektor Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Poznaniu Irena Gruszka

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.72

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 grudnia 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.139.2904

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 grudnia 2010r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.27.776

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 kwietnia 2009r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. z siedzibą w Przemyślu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3575

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 sierpnia 2012r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie udzielenia koncesji na obrót ciepłem Elektrociepłowni Andrychów Sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.39.1150

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 czerwca 2009r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki którą stwierdzono wygaśnięcie koncesji na wytwarzanie ciepła przedsiębiorstwa ?RAF- ENERGIA? Sp. z o o. z siedzibą w Jedliczu.

zamów dokument

Porady prawne

 • Skarga na bezczynność Urzędu Energetyki

  13 stycznia 2003 r. złożyłem wniosek do Prezesa Urzędu Energetyki o rozpatrzenie wniosku dotycząćego bezprawnego wstrzymania dostawy ciepła. W uzasadnieniu podałem (...)

 • Wypowiedzenie umowy o dostarczanie ciepła

  Czy dostawca ciepła może przed zbliżającym się sezonem grzewczym wypowiedzieć umowę na dostawę ciepła do lokali biurowych? Zawarta pomiędzy stronami umowa na czas (...)

 • Wniosek o koncesję na obrót paliwami płynnymi

  Jaka powinna być treść wniosku o udzielenie koncesji na obrót paliwami płynnymi? Jakie dokumenty się dołącza do takiego wniosku? Do kogo składa się wniosek o wydanie (...)

 • Kontrola poboru prądu z zakładu energetycznego

  Czy mam prawo nie wpuścić kontroli z zakładu energetycznego do swojego domu? Jeżeli tak to na jakiej podstawie prawnej? Jakie sankcje prawne grożą mi, jeżeli w/w kontroli (...)

 • Odwołanie się do Urzędu Regulacji Energetyki

  Odcięto mi energię elektryczną z tytułu nie zapłacenia należnej kwoty do zakładu energetycznego. Na tą okoliczność złożyłem wniosek do URE, że działanie zakładu (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • zarządzenie nr 11/2012 Starosty Radziejowskiego z dnia 19 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2012 r. w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim, powiat radziejowski

 • zarządzenie nr 10/2012 Starosty Radziejowskiego z dnia 19 marca 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2012 r. w placówce opiekuńczo ? wychowawczej, tj. w Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach, powiat radziejowski

 • informacja nr - Burmistrza Koronowa z dnia 19 marca 2012r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Koronowo.

 • zarządzenie nr 10/2012 Starosty Toruńskiego z dnia 16 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Toruńskiego

 • zarządzenie nr 9/12 Starosty Włocławskiego z dnia 15 marca 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.