Logowanie

Tytuł:

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach z dnia 5 stycznia 2011r. w sprawie zmian w składzie Rady Miejskiej w Łowiczu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2011-01-17
Organ wydający:Komisarz Wyborczy w Skierniewicach
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 10 pozycja: 84
Hasła:wybory

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W SKIERNIEWICACH z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie zmian w składzie Rady Miejskiej w Łowiczu Na podstawie art. 182 i 183 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Komisarz Wyborczy w Skierniewicach podaje do publicznej wiadomości, że: I. 1. Rada Miejska w Łowiczu uchwałą Nr I/3/2010 z dnia 1 grudnia 2010 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Kalińskiego Krzysztofa Jana wybranego w okręgu wyborczym nr 1 z listy nr 20 - KWW Krzysztofa Jana Kalińskiego, wskutek wyboru na Burmistrza Miasta Łowicza. 2. Rada Miejska w Łowiczu uchwałą Nr IV/11/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. stwierdziła wstąpienie na miejsce radnego Kalińskiego Krzysztofa Jana kandydata Kośmidra Jana z tej samej listy, który w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności. II. 1. Rada Miejska w Łowiczu uchwałą Nr I/4/2010 z dnia 1 grudnia 2010r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Bończaka Bogusława wybranego w okręgu wyborczym nr 3 z listy nr 20 - KWW Krzysztofa Jana Kalińskiego, wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu. 2. Rada Miejska w Łowiczu uchwałą Nr IV/12/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. stwierdziła wstąpienie na miejsce radnego Bończaka Bogusława kandydata Wilka Roberta z tej samej listy, który w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności. III. Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na terenie okręgów wyborczych nr 1 i nr 3 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


Komisarz Wyborczy w Skierniewicach Katarzyna Wesołowska Zbudniewek

Id: PSLIK-HAMSA-REUVG-SABYQ-EPZXE. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVIII/341/2009 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 26 marca 2009r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Szpitalu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu i Zakładzie Karnym w Łowiczu.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/119/2011 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/106/2011 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 września 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Łowiczu oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.393.3

  uchwała nr XLVII/395/2009 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 października 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Łowiczu, obręb Korabka

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/62/2011 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu w Łowiczu, obręb Bratkowice

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LXIII/503/2010 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 28 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Łowiczu, obręb Łowicka Wieś

zamów dokument

Porady prawne

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Obowiązki straży miejskiej

  Witam, jestem ciekawy co wchodzi w zakres obowiązków straży miejskiej?

 • Nieistniejące konto straży miejskiej

  Witam. Mam problem. Dostałem mandat od straży miejskiej. Niestety okazało się, że wskazane konto nie istnieje. Czy w związku z tym mogę zignorować ten mandat?

 • Kadencja rady nadzorczej

  Aktem założycielskim w m-cu wrześniu 2000 roku zawiązana została spółka z o.o. Aktem notarialnym z tego dnia jedyny wspólnik ustanowił zarząd i powołał radę nadzorczą (...)

 • Obowiązki spółdzielni mieszkaniowej

  1. W jakim terminie, licząc od daty walnego zgromadzenia członków spółdzielni, na którym była wybierana rada nadzorcza, należy zgłosić zmiany w składzie Rady do (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach z dnia 5 stycznia 2011r. w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu w Skierniewicach

 • obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 5 stycznia 2011r. w sprawie zmian w składzie Rady Miejskiej w Łodzi

 • obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 5 stycznia 2011r. w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

 • aneks Wójta Gminy Szczerców; Zarządu Powiatu Bełchatowskiego z dnia 28 grudnia 2010r. do Porozumienia Nr 8/2010 z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Szczerców prowadzenia zadania z zakresu zarządu drogami powiatowymi

 • aneks nr 3 Prezydenta Miasta Sieradza; Zarządu Powiatu Sieradzkiego z dnia 10 listopada 2010r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.