Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XVII/319/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie nadania ulicy nazwy Andrzeja Kerna

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2011-08-03
Organ wydający:Rada Miejska w Łodzi
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 221 pozycja: 2264
Hasła:ulice,place,ronda,mosty,parki

UCHWAŁA NR XVII/319/11 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie nadania ulicy nazwy Andrzeja Kerna. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 117, poz. 679), Rada Miejska w Łodzi uchwala, co następuje: § 1. Ulicy bez nazwy, łączącej ul. Brzezińską z ul. Stokowską, stanowiącej działki ewidencyjne o numerach 27/9 i 24/5 nadaje się nazwę: Andrzeja Kerna. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Tomasz KACPRZAK

Id: ODEJX-STSEO-VWHCQ-EOUSX-EICSX. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIX/320/2012 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w rejonie ul. Warszawskiej i ul. Teatralnej.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VI/75/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie ujednolicenia nazw ulic i placów na terenie Miasta i Gminy Krapkowice

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIII/288/2010 Rady Gminy Kurów z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kurowie.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.310

  uchwała nr 991/LIII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, będącej odgałęzieniem ulicy Młodzieżowej w Rudzie Śląskiej ? Kochłowicach

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLII/396/09 Rady Miasta Puławy z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Puławy.

zamów dokument

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Budowa ogrodzenia od ulicy

  Jeśli mam ogrodzenie swojej działki budowlanej od ulicy, a przed tym ogrodzeniem (ale od strony swojej działki, a więc na moim terenie) chcę postawić dodatkowe ogrodzenie (...)

 • Potwierdzenie nadania i pokwitowanie pocztowe

  Zdarza się, że pracownik firmy prowadzącej księgi rachunkowe lub sam właściciel dokona sporadycznego nadania przesyłki pocztowej. Ma potwierdzenie tylko w postaci samego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XVII/318/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie nadania ulicom nazw: Słoneczne Wzgórza, Dedala oraz Kalatówki

 • uchwała nr XVII/317/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych na terenie miasta Łodzi w 2011 roku

 • uchwała nr XVII/297/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia ?Regulaminu korzystania z parków i zieleńców miejskich na terenie miasta Łodzi?

 • uchwała nr XVII/296/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody

 • uchwała nr VIII/47/2011 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.