Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XVII/320/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie nadania ulicom nazw: Alzacka i Nektarowa

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2011-08-03
Organ wydający:Rada Miejska w Łodzi
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 221 pozycja: 2265
Hasła:ulice,place,ronda,mosty,parki

UCHWAŁA NR XVII/320/11 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie nadania ulicom nazw: Alzacka i Nektarowa. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 117, poz. 679), Rada Miejska w Łodzi uchwala, co następuje: § 1. Ulicy bez nazwy, odchodzącej od ul. Romanowskiej, stanowiącej działki ewidencyjne o numerach 122/2 i 122/4 nadaje się nazwę: Alzacka. § 2. Ulicy bez nazwy, odchodzącej od ul. Kwiatowej, biegnącej w kierunku zachodnim do działki ewidencyjnej nr 5/7, stanowiącej działki ewidencyjne o numerach 31/1, 5/13 i 5/8 nadaje się nazwę: Nektarowa. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Tomasz KACPRZAK

Id: WIQSR-DTWCI-GHXXX-JZSBD-SJCWB. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.170.4278

  uchwala nr XXXV/186/10 Rady Gminy w Stupsku z dnia 31 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom w Stupsku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.8.143

  uchwała nr XLVIII/354/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XLV/334/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie nadania nazw ulicom

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XXVII/182/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Karczowie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIV/77/12 Rady Gminy Siedliszcze z dnia 7 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom w granicach osady Siedliszcze

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.122.2696

  uchwała nr XLIX/370/10 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/31/2002 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 lipca 2002 roku w sprawie nadania nazw ulicom.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XVII/319/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie nadania ulicy nazwy Andrzeja Kerna

 • uchwała nr XVII/318/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie nadania ulicom nazw: Słoneczne Wzgórza, Dedala oraz Kalatówki

 • uchwała nr XVII/317/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych na terenie miasta Łodzi w 2011 roku

 • uchwała nr XVII/297/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia ?Regulaminu korzystania z parków i zieleńców miejskich na terenie miasta Łodzi?

 • uchwała nr XVII/296/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.