Logowanie

Tytuł:

zarządzenie nr 310/2011 Wojewody Łódzkiego z dnia 7 września 2011r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rokiciny w okręgu wyborczym Nr 5

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2011-09-14
Organ wydający:Wojewoda Łódzki
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 263 pozycja: 2701
Hasła:wybory

ZARZĄDZENIE NR 310/2011 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 7 września 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rokiciny w okręgu wyborczym Nr 5. Na podstawie art. 192 i art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172), w związku z art. 16 ust.3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588 i Nr 147, poz. 881) zarządza się, co następuje: § 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Rokiciny w okręgu wyborczym Nr 5, w którym wybierany będzie jeden radny. § 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 13 listopada 2011 r. § 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia. § 4. Zarządzenie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaje się do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia na terenie Gminy Rokiciny. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska

Id: JUXUN-TJKJD-OVJUB-LMKYH-SOZJO. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Zarządzenia Nr 310/2011 Wojewody Łódzkiego z dnia 7 września 2011 r. KALENDARZ WYBORCZY DO WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY GMINY ROKICINY

Termin wykonania czynności wyborczej do 14 września 2011 r.

Treść czynności wyborczej - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, zarządzenia Wojewody Łódzkiego zarządzającego wybory uzupełniające do Rady Gminy Rokiciny w okręgu wyborczym Nr 5 - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgu wyborczym, numerze, granicach oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Rokicinach - zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych - zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Piotrkowie Trybunalskim kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Rokicinach - powołanie przez Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim Gminnej Komisji Wyborczej w Rokicinach

do 24 września 2011 r. *

do 26 września 2011 r. do 29 września 2011 r.

do 14 października 2011 - zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Rokicinach list kandydatów na radnych r. do godz. 2400 do 21 października 2011 - zgłaszanie Wójtowi Gminy Rokiciny kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Łaznowie r. - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania do 23 października 2011 oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Łaznowie, r. * - przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Rokicinach numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych - rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Rokicinach o zarejestrowanych listach kandydatów do 29 października 2011 na radnych, zawierającego numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list r. * wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów do 30 października 2011 - powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Rokicinach Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Łaznowie r. * - sporządzenie spisu wyborców do 3 listopada 2011 r. 11 listopada 2011 r. o godz. 2400 12 listopada 2011 r. 13 listopada 2011 r. godz. 800 - 2200 - składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania - zakończenie kampanii wyborczej - przekazanie Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Łaznowie spisu wyborców - przeprowadzenie głosowania

* zgodnie z art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. ? Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw - jeżeli koniec terminu do wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

Id: JUXUN-TJKJD-OVJUB-LMKYH-SOZJO. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2394

  zarządzenie nr 82/2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wiślica w Okręgu Wyborczym Nr 14.

 • DZ. URZ. 2009.367.2678

  zarządzenie nr 77/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Daleszycach w Okręgu Wyborczym Nr 8

 • DZ. URZ. 2009.200.1670

  zarządzenie nr 49/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Rytwianach w Okręgu Wyborczym Nr 7

 • DZ. URZ. 2009.471.3418

  zarządzenie nr 95/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Stąporkowie w Okręgu Wyborczym Nr 1

 • DZ. URZ. 2009.466.3369

  zarządzenie nr 94/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Szydłowie w Okręgu Wyborczym Nr 8

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • zarządzenie nr 298/2011 Wojewody Łódzkiego z dnia 5 września 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Kiernozi

 • zarządzenie nr 297/2011 Wojewody Łódzkiego z dnia 5 września 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pabianice

 • sprawozdanie nr 1 Burmistrza Wieruszowa z dnia 30 marca 2011r. z wykonania budżetu Gminy Wieruszów za 2010 rok

 • uchwała nr VIII/52/2011 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sulejów za 2010 rok.

 • uchwała nr V/51/11 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2010 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.