Logowanie

Tytuł:

aneks nr 1 Prezydenta Miasta Bełchatowa; Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 12 września 2011r. do Porozumienia Nr 179/SPE/S/11 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie ustalenia zasad refundacji kosztów nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Piotrkowie Trybunalskim

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2011-11-23
Organ wydający:Prezydent Miasta Bełchatowa; Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 341 pozycja: 3395
Hasła:porozumienia pozostałe,edukacja

ANEKS NR 1 PREZYDENTA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. do Porozumienia Nr 179/SPE/S/11 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 14 lutego 2011r.  w sprawie ustalenia zasad refundacji kosztów nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy  Parafii Ewangelicko­Augsburskiej w Piotrkowie Trybunalskim  zawarty  pomiędzy  Miastem  Piotrków  Trybunalski  reprezentowanym  przez  Andrzeja  Kacperka  ­  Wiceprezydenta  Miasta  Piotrkowa  Trybunalskiego  a Miastem  Bełchatów  reprezentowanym  przez  Marka  Chrzanowskiego ­ Prezydenta Miasta .  Strony porozumienia ustalają, co następuje:  § 1. §6 porozumienia otrzymuje brzmienie: "§6.  1) Miasto Piotrków Trybunalski oświadcza, że koszt nauczania jednego ucznia w Punkcie Katechetycznym przy  Parafii Ewangelicko­Augsburskiej w roku szkolnym 2011/2012 wynosi miesięcznie 100,26 zł.  2) W  roku  szkolnym  2011/2012  do  punktu  katechetycznego  uczęszcza  dwóch  uczniów  ze  szkół  prowadzonych  przez Miasto Bełchatów.  3) Miasto Bełchatów przekaże Miastu Piotrków Trybunalski kwotę 200,52 zł. miesięcznie."  § 2. Aneks  do  porozumienia  wchodzi  w życie  z dniem  podpisania  z mocą  obowiązujacą  od  1 września  2011  roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.  § 3. Pozostałe warunki Porozumienia pozostaja bez zmian.  § 4. Aneks sporzadzony został w czerech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.   


Prezydent Miasta Bełchatowa  Marek Chrzanowski

Wiceprezydent Miasta  Piotrkowa Trybunalskiego  Andrzej Kacperek

Id: 5DF7B92F­038B­4A0B­A34E­898AB3877361. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  aneks nr 1 Burmistrza Gminy Sulejów; Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 12 września 2011r. do Porozumienia nr 1697/SPE/S/P/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia refundacji kosztów nauki religii Dawida Gantzke ucznia Szkoły Podstawowej w Przygłowie w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Piotrkowie Trybunalskim

 • Dziennik Urzędowy

  porozumienie nr 179/SPE/S/11 Prezydenta Miasta Bełchatowa; Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie ustalenia zasad refundacji kosztów nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Piotrkowie Trybunalskim

 • Dziennik Urzędowy

  porozumienie nr 1711/SPE/S/P/10 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego; Wójta Gminy Bełchatów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia zasad refundacji kosztów nauki religii Wspólnoty "Jezus Żyje" Kościól Boży w Chrystusie w Piotrkowie Trybunalskim

 • Dziennik Urzędowy

  aneks nr 1 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego; Wójta Gminy Bełchatów z dnia 12 września 2011r. do Porozumienia Nr 1711/SPE/S/P/10 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad refundacji kosztów nauki religii Współnoty "Jezus Żyje" Kosciół Boży w Chrystusie w Piotrkowie Trybunalskim

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.254.397

  porozumienie Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski; Wójta Gminy Godów z dnia 28 października 2010r. w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii dla uczniów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Ks. Pośpiecha 1

zamów dokument

Porady prawne

 • Stawka VAT na usługi dla parafii

  Firma zajmująca się usługami pomocniczymi przygotowania druku chce wystawić fakturę VAT za swoje usługi. Z jaką stawką VAT należy wystawić fakturę na usługi przygotowania (...)

 • Sprzedaż na rzecz parafii

  Sp. z o.o. w związku ze sprzedażą detaliczną posiada kasę fiskalną. Ostatnio zaczęła sprzedawać swój własny program komputerowy na rzecz parafii. Czy w związku (...)

 • Praktyka a praktyczna nauka zawodu

  Czy praktyczna nauka zawodu i praktyka zawodowa to jedno i to samo? Dotyczy to uczniów Zasadniczej Zawodowej Szkoły Fryzjerskiej i refundacji części kosztów wynagrodzenia (...)

 • Zwrot kosztu zakupu okularów przez pracownika

  Pracownik oczekuje od pracodawcy zwrotu kosztów poniesionych na zakup okularów, których używa do pracy przy komputerze. O ile wiem, prawo pracy nakłada na pracodawcę (...)

 • Opodatkowanie kosztów kształcenia pracownika

  Zawarliśmy z pracownikiem umowę o dokształcanie w formach szkolnych (studia zaoczne). Zwracamy mu 100 % kosztów czesnego na podstawie załączanych dowodów zapłat za (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • porozumienie międzygminne nr 3 Burmistrza Gminy i Miasta Warta; Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 31 października 2011r. w sprawie współdziałania przy realizacji publicznego zadania oświatowego w zakresie wychowania przedszkolnego

 • porozumienie nr 12/2011 Sekretarza Gminy Kleszczów; Zarządu Powiatu w Bełchatowie z dnia 2 listopada 2011r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w Gminie Kleszczów

 • uchwała nr XIII/113/11 Rady Gminy Zgierz z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Zgierz

 • uchwała nr X/73/11 Rady Gminy Widawa z dnia 29 września 2011r. zmieniająca uchwałę Nr IX/66/11 Rady Gminy Widawa z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej, nadania statutu oraz wyposażenia go w majątek

 • uchwała nr IX/66/11 Rady Gminy Widawa z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej, nadania statutu oraz wyposażenia go w majątek

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.