Logowanie

Tytuł:

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2011-01-13
Organ wydający:Komisarz Wyborczy w Piotrkowie Trybunalskim
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 7 pozycja: 50
Hasła:wybory

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim. Na podstawie art. 182 i 183 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010 r., Nr 176, poz. 1190), w związku z uchwałami Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim : z dnia 1 grudnia 2010 r. Nr I/2/10 w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnej Powiatu Piotrkowskiego Pani Elżbiety Ościk oraz z dnia 10 grudnia 2010 r. Nr II/11/10 w sprawie wstąpienia kandydata Pani Haliny Derach z tej samej listy wyborczej na miejsce Radnej Pani Elżbiety Ościk, Komisarz Wyborczy w Piotrkowie Trybunalskim informuje : § 1. W okręgu wyborczym Nr 2, lista Nr 2 KW Polskie Stronnictwo Ludowe wygasł mandat radnej Elżbiety Ościk, wskutek wyboru na Wójta Gminy Wolbórz. § 2. Na jej miejsce wstąpił kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności ? Halina Derach. § 3. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. § 4. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Komisarz Wyborczy w Piotrkowie Trybunalskim Arkadiusz LISIECKI

Id: IJNQV-OBBSB-ZJLTK-QZADZ-ICDVG. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu w Opocznie

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu w Opocznie

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu w Opocznie

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu w Bełchatowie

zamów dokument

Porady prawne

 • Odwołanie skarbnika powiatu

  Rada powiatu chce odwołać skarbnika powiatu. Czy uchwała o odwołaniu musi być w jakiś szczególny sposób uzasadniona? Jaki jest tryb odwołania - w szczególności (...)

 • Pełnienie funkcji organów w miastach na prawach powiatu

  Kto, według ustawy o samorządzie powiatowym, pełni funkcje organów powiatu w miastach na prawach powiatu?

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Organ rozpatrujący skargę na radę powiatu

  Skierowałem dwie skargi na starostę powiatowego do rady powiatu. Jedna na bezczynność, druga na niewłaściwe wykonywanie obowiązków. Mimo upływu miesiąca skargi nie (...)

 • Kadencja rady nadzorczej

  Aktem założycielskim w m-cu wrześniu 2000 roku zawiązana została spółka z o.o. Aktem notarialnym z tego dnia jedyny wspólnik ustanowił zarząd i powołał radę nadzorczą (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie zmian w składzie Rady Miejskiej w Bełchatowie

 • obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 4 stycznia 2011r. w sprawie zmian w składzie Rady Miejskiej w Pabianicach

 • obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 3 stycznia 2011r. w sprawie zmian w składzie Rady Miasta Zgierza

 • uchwała nr III/14/10 Rady Gminy Słupia z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XX/99/04 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości

 • uchwała nr III/13/10 Rady Gminy Słupia z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/89/08 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.