Logowanie

DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2714

Tytuł:

uchwała nr XVIII/164/12 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie stopniowej likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2012-08-31
Organ wydający:Rada Powiatu w Opocznie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2714
Hasła:szkoły

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 31 sierpnia 2012 r. Poz. 2714

UCHWAŁA NR XVIII/164/12 RADY POWIATU W OPOCZNIE z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie stopniowej likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 59 ust. 1 i 2 i art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206) Rada Powiatu uchwala, co następuje: § 1. 1. Z dniem 1 września 2012 r. rozpocznie się stopniowa likwidacja Liceum Profilowanego w Opocznie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie, ul. Żeromskiego 3, która zakończy się z dniem 31 sierpnia 2013 r. 2. Stopniowa likwidacja, o której mowa w ust. 1, polega na likwidacji z dniem 1 września 2012 r. klasy pierwszej i umożliwieniu zakończenia uczniom Liceum Profilowanego kształcenia rozpoczętego w roku szkolnym 2010/2011, co nastąpi w roku szkolnym 2012/2013. § 2. 1. Dokumentację zlikwidowanej szkoły przejmuje organ prowadzący, z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje Łódzki Kurator Oświaty. 2. Mienie, należności i zobowiązania po zlikwidowanym Liceum Profilowanym przejmuje Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opocznie. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Powiatu w Opocznie: mgr Marek Ksyta


10:28:39
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV.17.2012 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4573

  uchwała nr XVII/135/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 25 maja 2012r. w sprawie: stopniowej likwidacji IV Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr4w Mławie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4566

  uchwała nr XVII/128/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 25 maja 2012r. w sprawie: stopniowej likwidacji I Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr1w Mławie.

 • DZ. URZ. 2012.3229

  uchwała nr XIX/219/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2012r. w sprawie stopniowej likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Chełmku wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Chełmku

 • DZ. URZ. 2012.3498

  uchwała nr XVI/126/2012 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie stopniowej likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach.

zamów dokument

Porady prawne

 • Łączenie Zespołu Szkół i Przedszkola

  Organ prowadzący szkoły i przedszkole w Gminie X, chce włączyć do Zespołu Szkół w L ( szkoła podstawowa + gimnazjum) oddziały Przedszkola Publicznego w L. Moje (...)

 • Zespół ustalający przyczyny wypadku przy pracy

  Czy zespół ustalający przyczyny wypadku może składać się tylko z dwóch inspektorów społecznych B.H.P.?

 • Wymiar godzin dydaktycznych dyrektora szkoły

  Czy przychodzący do szkoły państwowej, nowy dyrektor, posiadający fakultet z np. historii, ma ustawowy obowiązek posiadania lub prowadzenia godzin dydaktycznych z tego (...)

 • Zezwolenia na szkolenia

  Spółka szkoli odpłatnie chętne osoby w zakresie wykonywania prac budowlanych. Szkolenia trwają ok. 2 tygodni. Częścią szkolenia są zajęcia praktyczne - drobne prace (...)

 • Przedawnienie roszczeń wobec szkoły

  Prowadzenie szkoły lub placówki oraz zespołu szkół lub placówek nie jest działalnością gospodarczą, natomiast jest nią działalność oświatowa nieobejmująca (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2713

  uchwała nr XVIII/162/12 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. St. Staszica w Opocznie

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2712

  uchwała nr XVIII/161/12 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2711

  uchwała nr XVIII/160/12 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. St. Staszica w Opocznie

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2710

  uchwała nr XVIII/159/12 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Mroczkowie Gościnnym

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2709

  uchwała nr XVIII/158/12 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. J. Brzechwy w Opocznie

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.