Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXI/108/2012 Rady Gminy Nieborów z dnia 16 stycznia 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Bednary

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2012-02-17
Organ wydający:Rada Gminy Nieborów
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 529
Hasła:ulice,place,ronda,mosty,parki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

?

Łódź, dnia 17 lutego 2012 r. Poz. 529

UCHWAŁA NR XXI/108/2012 RADY GMINY NIEBORÓW z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Bednary

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z 2011 r. Nr 222, poz. 1321) uchwala: § 1. Nadaje się drogom publicznym i wewnętrznym położonym w miejscowości Bednary następujące nazwy ulic: 1) Armii Krajowej ? droga na działkach nr 525/1, 525/2; 2) Bitwy nad Bzurą ? droga na działkach nr 383/1, 383/2, 383/3; 3) Dworcowa ? droga na części działki 498/6; 4) Działkowa ? droga na działkach nr 507/1, 507/2; 5) Graniczna ? droga na działce 629/2; 6) Gościniec ? droga na działce 419; 7) Kwiatowa ? droga na działce 533; 8) Kolejowa ? droga na działce 289; 9) Leśna ? droga na działce 698; 10) Mostowa ? droga na działce 52/2; 11) Ogrodowa ? droga na działce 669; 12) Osiedlowa ? droga na działce 656; 13) 10 Pułku Piechoty ? droga na działce 630; 14) Ruda ? droga na działkach 623, 382; 15) Skalna ? droga na części działek nr 459, 461/1, 461/2, 466/1, 486/1, 487/1, 489/1, 490/6, 490/12, 492/4, 493/3, 495, 498/6, 735/1; 16) Spacerowa ? droga na działce 457; 17) Szkolna ? droga na działce 420;


Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego ?2? Poz. 529 ?

18) Zachodnia ? droga na działce 389. § 2. Położenie ulic, o których mowa w § 1, odzwierciedlają załączniki graficzne do uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy: Andrzej Myczka

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego ?3? Poz. 529 ?

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXI/108/2012 Rady Gminy Nieborów z dnia 16 stycznia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego ?4? Poz. 529 ?

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXI/108/2012 Rady Gminy Nieborów z dnia 16 stycznia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego ?5? Poz. 529 ?

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXI/108/2012 Rady Gminy Nieborów z dnia 16 stycznia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego ?6? Poz. 529 ?

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXI/108/2012 Rady Gminy Nieborów z dnia 16 stycznia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego ?7? Poz. 529 ?

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXI/108/2012 Rady Gminy Nieborów z dnia 16 stycznia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego ?8? Poz. 529 ?

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXI/108/2012 Rady Gminy Nieborów z dnia 16 stycznia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego ?9? Poz. 529 ?

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXI/108/2012 Rady Gminy Nieborów z dnia 16 stycznia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego ? 10 ? Poz. 529 ?

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXI/108/2012 Rady Gminy Nieborów z dnia 16 stycznia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego ? 11 ? Poz. 529 ?

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXI/108/2012 Rady Gminy Nieborów z dnia 16 stycznia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego ? 12 ? Poz. 529 ?

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXI/108/2012 Rady Gminy Nieborów z dnia 16 stycznia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego ? 13 ? Poz. 529 ?

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXI/108/2012 Rady Gminy Nieborów z dnia 16 stycznia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego ? 14 ? Poz. 529 ?

Załącznik nr 12 do uchwały nr XXI/108/2012 Rady Gminy Nieborów z dnia 16 stycznia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego ? 15 ? Poz. 529 ?

Załącznik nr 13 do uchwały nr XXI/108/2012 Rady Gminy Nieborów z dnia 16 stycznia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego ? 16 ? Poz. 529 ?

Załącznik nr 14 do uchwały nr XXI/108/2012 Rady Gminy Nieborów z dnia 16 stycznia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego ? 17 ? Poz. 529 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego ? 18 ? Poz. 529 ?

Załącznik nr 15 do uchwały nr XXI/108/2012 Rady Gminy Nieborów z dnia 16 stycznia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego ? 19 ? Poz. 529 ?

Załącznik nr 16 do uchwały nr XXI/108/2012 Rady Gminy Nieborów z dnia 16 stycznia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego ? 20 ? Poz. 529 ?

Załącznik nr 17 do uchwały nr XXI/108/2012 Rady Gminy Nieborów z dnia 16 stycznia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego ? 21 ? Poz. 529 ?

Załącznik nr 18 do uchwały nr XXI/108/2012 Rady Gminy Nieborów z dnia 16 stycznia 2012 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.122.3594

  uchwała nr XXVII/173/09 Rady Gminy Jadów z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Zawiszyn

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.167.4865

  uchwała nr XXXIV/174/09 Rady Gminy Ciechanów z dnia 12 października 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kargoszyn

 • DZ. URZ. 2011.4.146

  uchwała nr XLVII/416/2010 Rady Gminy Zblewo z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Pinczyn

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.90.1682

  uchwała nr V/42/11 Rady Gminy Brenna z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Brenna

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVII/330/2010 Rady Gminy Dobrcz z dnia 31 marca 2010r. w sprawie nadania nazw nowych ulic w miejscowości Stronno.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XX/15/12 Rady Miasta Skierniewice z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie opłat za przewozy osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej Miasta Skierniewice

 • decyzja nr OŁO-4210-21(14)/2011/2012/339/X /BG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 lutego 2012r.

 • decyzja nr OŁO-4210-1(7)/2012/241/X/JG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 lutego 2012r.

 • obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 6 lutego 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Biała przeprowadzonych w dniu 5 lutego 2012 r.

 • porozumienie nr 1/SE/11 Wójta Gminy Bełchatów; Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Wola Krzysztoporska przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez podmioty niepubliczne z tytułu uczęszczania do tych przedszkoli dzieci będących mieszkańcami Gminy Bełchatów

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.