Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXVI/267/09 Rady Gminy Bledzew z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Bledzew Nr XXXV/261/09 z dnia 27 lipca 2009r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2009-10-09
Organ wydający:Rada Gminy Bledzew
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 107 pozycja: 1430
Hasła:podatki i opłaty terenowe

UCHWAŁA NR XXXVI/267/09 RADY GMINY BLEDZEW z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie: uchylenia uchwały Rady Gminy Bledzew Nr XXXV/261/09 z dnia 27 lipca  2009r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłat w drodze  inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Bledzew uchwala co następuje: § 1. Uchyla się w całości uchwałę Rady Gminy Bledzew Nr XXXV/261/09 z dnia 27 lipca  2009r.w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłat w drodze inkasa,  wyznaczenia inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bledzew.  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Lubuskiego. 


Przewodniczący Rady

Jerzy Dawidowicz

ID: THLZBLBFGAAMMMTKWKRROMFDZ. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVII/210/08 Rady Gminy Bledzew z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie zmiany statutu Gminy Bledzew

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr V/22/11 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/379/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 19 października 2010 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr V/14/11 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2011

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIX/111/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr L/365/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Bledzew

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXVII/41/09 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 • uchwała nr XXXVII/38/09 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany w uchwale w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród

 • uchwała nr XXXIII/182/2009 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/148/2009 dot. ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych dodatków oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum prowadzonym przez Gminę Łęknica

 • uchwała nr XXIII/140/09 Rady Gminy Trzebiel z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami jednostek pomocniczych Gminy Trzebiel w celu wyrażenia opinii o projekcie statutu jednostki pomocniczej

 • uchwała nr XXIII/139/09 Rady Gminy Trzebiel z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonego przez Gminę Trzebiel publicznego przedszkola samorządowego

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.