Logowanie

Tytuł:

decyzja nr OSZ-4210-80(9)/2008/465/VII/BO Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 grudnia 2008r. .

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2009-01-07
Organ wydający:Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 1 pozycja: 14
Hasła:ceny i stawki taryfowe

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.148.2849

  decyzja nr OPO-4210-15(8)/2010/1282/VIII/AS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 czerwca 2010r. decyzja nr OPO-4210-15(8)/2010/1282/VIII/AS PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. z siedzibą w Turku

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  decyzja nr OWR-4210-71/2008/4595/IV-C/GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 grudnia 2008r. .

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.1.2

  decyzja nr OKR-4210-107(3)/2008/507/VIIIA/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 grudnia 2008r. .

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.46.1014

  decyzja nr OSZ?4210-11(4)/2010/390/VIII/AB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 maja 2010r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Świdwinie

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.9.373

  decyzja nr OSZ?4210-85(11)/2008/2009/13859/I/ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 lutego 2009r. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 3 grudnia 2008 r. Zespołu Zarządców Nieruchomości WAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

zamów dokument

Porady prawne

 • Skarga na bezczynność Urzędu Energetyki

  13 stycznia 2003 r. złożyłem wniosek do Prezesa Urzędu Energetyki o rozpatrzenie wniosku dotycząćego bezprawnego wstrzymania dostawy ciepła. W uzasadnieniu podałem (...)

 • Wypowiedzenie umowy o dostarczanie ciepła

  Czy dostawca ciepła może przed zbliżającym się sezonem grzewczym wypowiedzieć umowę na dostawę ciepła do lokali biurowych? Zawarta pomiędzy stronami umowa na czas (...)

 • Odwołanie się do Urzędu Regulacji Energetyki

  Odcięto mi energię elektryczną z tytułu nie zapłacenia należnej kwoty do zakładu energetycznego. Na tą okoliczność złożyłem wniosek do URE, że działanie zakładu (...)

 • Ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę

  W jakim terminie uprawomocniają się pozwolenia na budowę? Czy jakieś przepisy określają to jednoznacznie? Czy gmina może określać taki termin indywidualnie (w tym (...)

 • Wniosek o koncesję na obrót paliwami płynnymi

  Jaka powinna być treść wniosku o udzielenie koncesji na obrót paliwami płynnymi? Jakie dokumenty się dołącza do takiego wniosku? Do kogo składa się wniosek o wydanie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXVII/174/08 Rady Powiatu Świebodzin z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świebodzinie, ul. Młyńska 6

 • uchwała nr XVIII/162/08 Rady Miasta i Gminy Czerwieńsk z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2009 roku

 • uchwała nr XXIII/127/08 Rady Miasta Babimost z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa

 • uchwała nr XXXIII/299/08 Rady Miasta Szprotawa z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa opłaty targowej, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • uchwała nr XXV/320/08 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminy Sulechów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.