Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXVII/210/08 Rady Gminy Bledzew z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie zmiany statutu Gminy Bledzew

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2009-01-14
Organ wydający:Rada Gminy Bledzew
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 2 pozycja: 38
Hasła:statuty

UCHWAŁA NR XXVII/210/08 RADY GMINY BLEDZEW z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie zmiany statutu Gminy Bledzew Na podstawie art. 169 ust. 4 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), art. 3 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. W statucie Gminy Bledzew - uchwała Nr IX/60/07 Rady Gminy Bledzew z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie statutu Gminy Bledzew (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 73, poz. 1032 z dnia 16 lipca 2007r.) skreśla się § 20 ust. 3. § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Przewodniczący Rady Jerzy Dawidowicz

Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr V/22/11 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/379/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 19 października 2010 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr V/14/11 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2011

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVIII/347/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 25 maja 2010r. w sprawie utworzenia Sołectwa Dębowiec

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVII/203/08 Rady Gminy Bledzew z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/378/06 Rady Gminy Bledzew z dnia 14 września 2006r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bledzew

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIX/111/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXVII/204/08 Rady Gminy Bledzew z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasad jego przyznawania i wypłacania na rok 2009

 • uchwała nr XXVII/203/08 Rady Gminy Bledzew z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/378/06 Rady Gminy Bledzew z dnia 14 września 2006r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bledzew

 • uchwała nr XXII/121/08 Rady Miasta Babimost z dnia 3 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz sportu

 • uchwała nr XXII/119/08 Rady Miasta Babimost z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu

 • uchwała nr XXVI/329/08 Rady Miasta Świebodzin z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.