Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXX/225/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wojcieszyce

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2009-04-07
Organ wydający:Rada Gminy Kłodawa
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 35 pozycja: 489
Hasła:statuty,sołectwa

UCHWAŁA NR XXX/225/09 RADY GMINY KŁODAWA z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wojcieszyce. Na podstawie art. 35, 40 ust. 1, 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r.Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 7 pkt 4 Statutu Gminy Kłodawa (uchwała Rady Gminy Kłodawa Nr XXX/223/09 z dnia 25 lutego 2009r. Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Uchwala się statut sołectwa dla sołectwa Wojcieszyce stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały. § 2. Uchyla się uchwałę Rady Gminy Kłodawa Nr IV/37/03 z dnia 5 luty 2003r. w sprawie uchwalenia statutu sołectw. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Przewodniczący Rady Andrzej Legan

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.82.1554

  uchwała nr XXXIX/227/2010 Rady Gminy Warnice z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany w uchwałach: Nr XIV/92/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Barnim, Nr XIV/93/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Cieszysław, Nr XIV/94/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Dębica, Nr XIV/95/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Grędziec, Nr XIV/96/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Kłęby, Nr XIV/97/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Nowy Przylep, XIV/98/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Obryta, Nr XIV/99/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Reńsko, Nr XIV/100/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Stary Przylep, Nr XIV/101/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Warnice, Nr XIV/102/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Wierzbno, Nr XIV/103/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Wójcin, Nr XIV/104/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Zaborsko z dnia 29 lutego 2008 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3347

  uchwała nr XVII/179/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany statutów Sołectwa Bielawy, Sołectwa Bogusławice, Sołectwa Borczysko, Sołectwa Cieśle, Sołectwa Czechel, Sołectwa Czerminek, Sołectwa Gołuchów, Sołectwa Jedlec, Sołectwa Kajew, Sołectwa Karsy, Sołectwa Kościelna Wieś I, Sołectwa Kościelna Wieś II, Sołectwa Kościelna Wieś III, Sołectwa Kucharki, Sołectwa Kuchary, Sołectwa Krzywosądów, Sołectwa Macew, Sołectwa Pleszówka, Sołectwa Popówek, Sołectwa Szkudła, Sołectwa Tursko, Sołectwa Wszołów,

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXX/234/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Chwalęcice

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXX/233/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Łośno

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXX/227/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Zdroisko

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXX/224/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia statutu dla Sołectwa Kłodawa

 • uchwała nr XXX/223/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Kłodawa

 • informacja Burmistrza Lubska Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położnych na obszarze Gminy Lubsko

 • porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 27 marca 2009r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

 • porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 27 marca 2009r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.