Logowanie

Tytuł:

uchwała nr LX/379/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2010-05-17
Organ wydający:Rada Miejska w Nowej Soli
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 41 pozycja: 596
Hasła:ulice,place,ronda mosty

UCHWAŁA NR LX/379/10 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) uchwala się co następuje: § 1. W uchwale nr VII/25/2007 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 23 lutego 2007r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2007r. nr 33 poz 528) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: ?§ 1. Nadaje się nazwę ?Przemysłowa? nowo powstałej ulicy położonej w granicach administracyjnych Gminy Nowa Sól ? Miasto w obrębie 6 na działkach oznaczonych ewidencyjnymi numerami 9/6, 11/2, 14/5 52/1, 57/2, 63, 64/2, 64/7, 65, 71, 72, 75, 115/3, 82/2, 116/2, 78/2 oraz w obrębie 2 na działkach oznaczonych ewidencyjnymi numerami 18/17, 15/6, 14/6,.?  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 


ID: JOLXB-WHGNI-UGMBH-YXYAN-VCGZL. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.396.2792

  uchwała nr XXXIX/430/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2010

 • DZ. URZ. 2010.712.6085

  uchwała nr XLIX/485/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budzetowej

 • DZ. URZ. 2010.25.147

  uchwała nr XXXI/285/09 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2123

  zarządzenie nr 247(96)/08 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 8 września 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 227(76)/08 z dnia 21 lipca 2008r. zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 222(71)/08 z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 211(60)/08 z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie dokonania zmiany prognozy kwoty długu gminy Wiązowna na rok 2008 i lata następne

 • DZ. URZ. 2010.629.5101

  uchwała nr XLVI/739/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2010

zamów dokument

Porady prawne

 • Uchwała o podniesieniu kapitału zakładowego

  Czy wspólnicy mogą podjąć uchwałę o podniesieniu kapitału zakładowego ustalając ostateczny termin wykonania tej uchwały np. na 10 miesięcy później? Czy każdy (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Zaskarżenie uchwały właścicieli lokali

  Czy istnieje możliwość odwołania/mediacji z zarządcą nieruchomości w sprawie uchwały wspólnoty mieszkaniowej nakładającej obowiązek "składki" na budowę dodatkowych (...)

 • Brak oddania głosu w sprawie uchwały w obiegu

  Jeden ze współwłaścicieli we Wspólnocie w drodze indywidualnego zbierania głosów w sprawie uchwały przez dwa tygodnie nie ustosunkował się do uchwały. Czy brak (...)

 • brak zmiany KRS a decyzje zarządu

  Na walnym zgromadzeniu został wybrany cały nowy zarząd spółki z o.o. (zmieniony cały skład osobowy). Od tego czasu minęły już 3 miesiące jednak stosowna zmiana (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr LX/378/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 • uchwała nr LX/377/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 • uchwała nr XXXV/214/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 marca 2010r. w sprawie: wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lubrza.

 • uchwała nr XLVIII/400/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicom

 • uchwała nr XLVIII/399/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zasad dzierżawy nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.