Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXVIII/234/2010 Rady Miejskiej z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubniewice ? gazociąg wysokiego i średniego ciśnienia

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2010-05-27
Organ wydający:Rada Miejska
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 45 pozycja: 655
Hasła:planowanie przestrzenne

Załącznik Nr 4 Do Uchwały Nr XXVIII/234/2010 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 kwietnia 2010 roku

Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyło?onego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubniewice ? gazociąg wysokiego i średniego ciśnienia Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje: Wobec braku uwag do wyło?onego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubniewice ? gazociąg wysokiego i średniego ciśnienia, nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.13.536

  uchwała nr XXIX/166/09 Rady Gminy Rymań z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Płoty ? Koszalin w obszarze Gminy Rymań.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.128.2339

  uchwała Nr Nr XII/85/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 29 września 2011 r. w sprawie: ?Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Warszkowo, gmina Sławno, dla lokalizacji gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700?

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.196.3378

  uchwała nr XV/128/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Gazociągu Wysokiego Ciśnienia, relacji Hermanowice - Strachocina, terenu położonego w GminieUstrzyki Dolne.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.128.2338

  uchwała Nr XII/84/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 29 września 2011 r. w sprawie: ?Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno dla potrzeb lokalizacji gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700?

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.204.3725

  uchwała nr XIII/106/2011 Rady Gminy Sanok z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, dla Gazociągu Wysokiego Ciśnienia, relacji Hermanowice - Strachocina , terenu położonego w Gminie Sanok.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr LXIV/804/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 marca 2010r. w sprawie uchylenia regulaminu Straży Miejskiej w Zielonej Górze.

 • uchwała nr LXIV/800/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości.

 • uchwała nr XLIX/317/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/255/06 Rady Miejskiej w Witnicy

 • uchwała nr XLIX/312/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Miasta i Gminy Witnica.

 • uchwała nr XLIX/311/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 25 marca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania rocznych i wieloletnich programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz projektów aktów prawa miejscowego i aktów normatywnych z Radą Pożytku Publicznego Miasta i Gminy Witnica.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.