Logowanie

Tytuł:

uchwała nr LXXII/881/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie zmian opisu granic okręgów wyborczych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2010-09-09
Organ wydający:Rada Miasta Zielona Góra
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 88 pozycja: 1241
Hasła:okręgi wyborcze

UCHWAŁA NR LXXII/881/10 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie zmian opisu granic okręgów wyborczych. Na podstawie art. 92 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ? tekst jednolity z późn. zm.1) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany opisu granic okręgów wyborczych utworzonych na terenie Miasta Zielona Góra: 1)do okręgu Nr 1 włącza się ulice: Bananową oraz Figową; 2)do okręgu Nr 2 włącza się ulicę Zbyszka Godlewskiego; 3)w okręgu Nr 3: a) włącza się ulice: Ekologiczną, Geodetów, Leszczynową, Piotrusia Pana, Przyrodniczą, Uroczą, b) zmienia się nazwę ulicy z "Kingi" na "Świętej Kingi"; 4)w okręgu Nr 4: a) włącza się ulice: Amelii, Augustowską, Bałtycką, Billewiczówny, Borówkową, Bosmańską, Dolinę Luizy, Fregatową, Giżycką, Gorzowską, Graniczną, Jemiołową, Jeżynową, Kapitańską, Kętrzyńską, Kostrzyńską, Międzyrzecką, Mrągowską, Olsztyńską, Purpurową, Róży Wiatrów, Rybacką, Słubicką, Studzienną, Suwalską, Szantową, Sztormową, Żeglarską, Żurawinową, b) do ul. Źródlanej dodaje się dookreślenie numerów- " nieparzyste do numeru 15 i parzyste do numeru 74 ", c) wyłącza się Osiedle Mazurskie; 5)do okręgu Nr 5 włącza się Plac Makusynów i ulice: Rusałki, Tomasza Sobkowiaka oraz Źródlaną- numery nieparzyste od numeru 17 i parzyste od numeru 76. 2. Załącznik do uchwały nr LVII/687/02 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 9 lipca 2002 r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 70, poz. 921) otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra.


Przewodniczący Rady Adam Urbaniak

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25 poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz.1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766 oraz 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i poz. 1652 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 536.

Strona 1

Id: MVTEC-EHTTJ-NRKTM-ZTLDP-OILYU. Podpisany

Załącznik do Uchwały Nr LXXII/881/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 13 lipca 2010 r. Zalacznik1.doc załącznik do uchwały w sprawie zmian opisu granic okręgów wyborczych

Id: MVTEC-EHTTJ-NRKTM-ZTLDP-OILYU. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.132.2527

  uchwała nr XLII/509/2010 Rady Miasta Leszno z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Miasta Leszna

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.143.2737

  uchwała nr XL/420/10 Rady Miejskiej Kościana z dnia 6 maja 2010r. w sprawie: zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Miasta Kościana.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLI/243/2010 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Stare Kurowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.119.2572

  uchwała nr 637/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych, utworzonych na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXII/271/2009 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie dostosowania opisu granic stałych okręgów wyborczych w Mieście i Gminie Bierutów

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr LXXII/880/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie zmian opisu granic stałych obwodów głosowania.

 • uchwała nr LXXII/877/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu centrum usługowego w rejonie ul. Trasa Północna i ul. Stefana Batorego w Zielonej Górze.

 • uchwała nr XLVIII/316/10 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 31 maja 2010r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Małomice ? teren położony w rejonie ul. Kołłątaja i Pruszkowskiej

 • postanowienie nr 9 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Skąpe na okręgi wyborcze.

 • postanowienie nr 8 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Łagów na okręgi wyborcze.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.