Logowanie

Tytuł:

uchwała nr X/63/11 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2011-09-12
Organ wydający:Rada Miejska w Sulęcinie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 101 pozycja: 1934
Hasła:obwody głosowania

UCHWAŁA NR X/63/11 RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania Na podstawie art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku ? Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zm.), uchwala się co następuje: § 1. Na wniosek Burmistrza Sulęcina, w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. tworzy się odrębne obwody głosowania w: 1. Sulęcinie Numer obwodu: 14, Granice obwodu: Szpital w Sulęcinie, Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie, ul. Witosa 4; 2. Tursku Numer obwodu: 15, Granice obwodu: Dom Pomocy Społecznej w Tursku, Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Dom Pomocy Społecznej w Tursku, Tursk 28. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulęcina. § 3. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Gorzowie Wlkp. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej Leon Szczepański

Id: OKWNX-KUFBX-OEPPX-GFHHE-KPKHU. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.171.5389

  uchwała nr 207/XIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie uszczegółowienia opisu dotychczasowych stałych obwodów głosowania oraz utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście Płocku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.167.5242

  uchwała nr XII/91/11 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.107.1969

  uchwała nr LX/703/10 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 11 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.145.2119

  uchwała nr XIV/149/2011 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.107.1

  uchwała nr XXI/170/09 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30 marca 2009r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania

zamów dokument

Porady prawne

 • Liczenie głosów oddanych podczas głosowania

  Czy podczas głosowania w spółce akcyjnej, głosy wstrzymujące się są w podsumowaniu liczone jako głosy przeciw? Proszę o podanie podstawy prawnej.

 • Obowiązek utworzenia zfśs

  Pracuję w prywatnej firmie zatrudniającej ponad 60 pracowników. Czy pracodawca zobowiazany jest do założenia i finansowania funduszu pracowniczego? Wiem, że w innych (...)

 • Dowody uzyskane nielegalnie

  Na wniosek pozwanego, Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej, Sąd dopuścił dowody w postaci kart do głosowania z Zebrań Grup Członkowskich. Okazuje się jednak, że Zarząd (...)

 • Wyłączenie od głosowania we wspólnocie

  Wspólnota Mieszkaniowa prowadzi egzekucje komorniczą przeciwko jednemu z członków Wspólnoty . Wspólnota na wniosek dłużnika głosuje nad uchwałą o zawieszeniu tego (...)

 • Głosowanie w stowarzyszeniu

  Stowarzyszenie osiedla, aby uchwalić jakąś propozycję np: składkę na jakiś cel stowarzyszenia, musi do głosowania zebrać 2/3 członków. Problem jest w tym, że trudno (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr IX/52/2011 RADY GMINY NOWA SÓL z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie:zmian do Uchwały Nr VIII/43/2011 dotyczącej opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Nowa Sól.

 • uchwała nr XIII/84/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze gminy Lubsko w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

 • uchwała nr X/228/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazwy rondu

 • uchwała nr X/226/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze miasta w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 9 października 2011 r.

 • uchwała nr X/225/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Żłobka Miejskiego Nr 3 w Żarach


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.