Logowanie

Tytuł:

uchwała nr VII/43/2011 Rady Gminy Kurów z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2011-08-01
Organ wydający:Rada Gminy Kurów
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 108 pozycja: 1919
Hasła:odpady

UCHWAŁA NR VII/43/2011 RADY GMINY KURÓW z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) ? Rada Gminy Kurów uchwala , co następuje: § 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych w kwocie 200,00 zł za 1 m3 . § 2. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie selektywnego odbierania odpadów komunalnych w kwocie 100,00 zł za 1 m3 . § 3. Traci moc uchwała Nr XVI/118/2007 Rady Gminy Kurów z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.


Id: WXRFX-TJFUX-CHQAN-ZAWXO-CKQUA. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1522

  uchwała nr XV/76/12 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.71.1272

  uchwała nr V/17/11 Rady Gminy Gilowice z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.70.1139

  uchwała nr XLIII/185/10 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.58.941

  uchwała nr XLIV/192/10 Rady Gminy Gilowice z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr V/28/11 Rady Gminy Sawin z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.

zamów dokument

Porady prawne

 • Wywóz śmieci

  Czy na każdą osobę mieszkającą w domu muszę podpisać umowę o wywóz śmieci? Czy sam nie mogę wywozić swoich śmieci na wysypisko? W miejskiej gospodarce komunalnej (...)

 • Obowiązki zbierającego zużyty sprzęt

  Jesteśmy firmą informatyczną zajmującą się obsługą informatyczną firm. W zakres naszych obowiązków wchodzi między innymi zakup na terenie kraju, sprzętu komputerowego (...)

 • Opłaty za wywóz nieczystości w gminie

  Prawo miejscowe zobowiązuje mnie do wywozu szamba określoną ilość razy w miesiącu. Nieruchomość traktuję jako rekreacyjną a przepisy prawa miejscowego zobowiązują (...)

 • Wywóz nieczystości firma i dom

  Prowadzę firmę (spółka cywilna) i mieszkam w tym samym domu, na tej samej posesji. Razem ze wspólniczką zatrudniam jednego pracownika. W mieszkaniu mieszkam z moją (...)

 • Obowiązek posiadania śmietnika

  Czy jest jakiś przepis nakazujący posiadanie pojemnika na śmieci? Interesuje mnie czy rolnik (gospodarz rolny) powinien posiadać pojemnik na śmieci i czy za brak jego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr VI/43/2011 Rady Gminy Kraśnik z dnia 28 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr III/23/2010 Rady Gminy Kraśnik z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kraśnik.

 • uchwała nr IV/36/11 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 27 maja 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Janowie Podlaskim

 • uchwała nr X/48/2011 Rady Gminy Dorohusk z dnia 27 maja 2011r. uchylająca uchwałę w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

 • uchwała nr X/46 /2011 Rady Gminy Dorohusk z dnia 27 maja 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • uchwała nr VIII/31/11 Rady Gminy Dębowa Kłoda z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.