Logowanie

Tytuł:

uchwała nr X/53/2011 Rady Miasta Kraśnik z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu korzystania z akwenu wodnego "Zalew Kraśnicki"".

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2011-08-09
Organ wydający:Rada Miasta Kraśnik
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 113 pozycja: 1999
Hasła:regulaminy

UCHWAŁA NR X/53/2011 RADY MIASTA KRAŚNIK z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu korzystania z akwenu wodnego "Zalew Kraśnicki"". Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta Kraśnik uchwala co następuje: § 1. Uchwalić przedłożony przez Burmistrza Miasta Kraśnik "Regulamin korzystania z akwenu wodnego "Zalew Kraśnicki"" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kraśnik. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraśnik Zbigniew Marcinkowski

Załącznik do Uchwały Nr X/53/2011 Rady Miasta Kraśnik z dnia 30 czerwca 2011 r. Zalacznik1.pdf Regulamin korzystania z akwenu wodnego "Zalew Kraśnicki"
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XXII/143/12 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XX/130/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z akwenu Dębowa

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XX/130/12 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z akwenu Dębowa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.136.4082

  uchwała nr XXXVIII/248/2009 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z obiektu "Zalew nad Liwcem"

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXV/172/12 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie regulaminu korzystania z obiektu rekreacyjnego"Zalew Radków" w Radkowie

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 marca 2009r. pomiędzy Gminą Kędzierzyn - Koźle a Gminą Reńska Wieś w sprawie wspólnego ponoszenia kosztów utrzymania akwenu wodnego "Dębowa" w roku 2009

zamów dokument

Porady prawne

 • Zmiana pozwolenia wodnoprawnego

  Czy istnieje możliwość zmiany pozwolenia wodnoprawnego po jego wydaniu?

 • Dostęp do linii brzegowej jeziora

  Kupiłam działkę oznaczoną w planie zagospodarowania przestrzennego jako rekreacyjno-wypoczynkową. Działka przylega bezpośrednio do jeziora. Jestem właścicielem terenu, (...)

 • Budowa stawu

  Jakie wymagania prawne muszę spełnić na budowę stawu pow. około 400 m. kw. w zabudowanym siedlisku rolnym o powierzchni ponad 1 ha? Teren w planie zagospodarowania może (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Pas ochronny jeziora

  Jaka jest długość pasa ochronnego jeziora? Na którym metrze od jeziora można budować?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr IX/36/11 Rady Gminy Gościeradów z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gościeradów.

 • uchwała nr IX/48/11 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat janowski.

 • uchwała nr IX/47/11 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli.

 • uchwała nr IX/44/11 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej bądź odstąpienia od ustalenia tych odpłatności.

 • uchwała nr IX/43/11 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej bądź odstąpienia od ustalenia tych odpłatności.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.