Logowanie

Tytuł:

uchwała nr VIII/49/2011 Rady Gminy Kurów z dnia 31 maja 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych i nagród Wójta Gminy Kurów za osiągnięte wyniki sportowe, oraz wyróżnień dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2011-08-10
Organ wydający:Rada Gminy Kurów
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 114 pozycja: 2018
Hasła:nagrody,stypendia sportowe

UCHWAŁA NR VIII/49/2011 RADY GMINY KURÓW z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych i nagród Wójta Gminy Kurów za osiągnięte wyniki sportowe, oraz wyróżnień dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm) oraz art. 31 ust.3 i art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 8571 z późn. zm.) - Rada Gminy Kurów uchwala, co następuje : § 1. Określa się "Zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych i nagród Wójta Gminy Kurów za osiągnięte wyniki sportowe, oraz wyróżnień dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej" stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia, nagrody i wyróżnienia będzie corocznie zabezpieczona w budżecie Gminy Kurów. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kurów. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Załącznik do Uchwały Nr VIII/49/2011 Rady Gminy Kurów z dnia 31 maja 2011 r. Zalacznik1.pdf Zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych i nagród Wójta Gminy Kurów za osiągnięte wyniki sportowe, oraz wyróżnień dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.


Id: KUPJJ-ZIMMN-CSTOH-MYTID-XQKYJ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/59/11 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych i nagród Miasta Biała Podlaska za osiągnięte wyniki sportowe oraz wyróżnień dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

 • DZ. URZ. 2012.3090

  uchwała nr XXV/197/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 maja 2012r. zmiany Uchwały Nr XII/91/11 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 10 sierpnia 2011 r. dot. szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, a także warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności sportowej oraz rodzajów tych wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5701

  uchwała nr XIX/110/2012 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 21 maja 2012r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości stypendium sportowego, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród i wyróżnień dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

 • DZ. URZ. 2011.151.3155

  uchwała nr X/74/2011 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 29 września 2011r. o zmianie uchwały nr I/4/10 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie określeniaszczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników oraz ustanowienia stypendiów, wyróżnień i nagród dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.17.409

  uchwała nr V/14/2011 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Gminy Zagórz dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr VIII/48/2011 Rady Gminy Kurów z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/295/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę Kurów.

 • uchwała nr VII/46/2011 Rady Gminy Krzywda z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzania jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Krzywda

 • uchwała nr VII/46/2011 Rady Gminy Kamionka z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych.

 • uchwała nr VII/ 45/ 2011 Rady Gminy Kamionka z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miejscowości Kamionka.

 • uchwała nr IX/50/11 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.